15 fynd vid akut koronarangiografi hos individer med hypertrofisk kardiomyopati 

Slutsatser 

15 Findings in acute coronary angiography in individuals with hypertrophic cardiomyopathy | Heart (2023) (öppnas i en ny flik)

Prevalensen av NOCA (non-obstructive coronary arteries ) hos patienter som genomgår akut kranskärlsangiografi vid HCM är mycket högre än vad som rapporterats för samtliga individer i större sjukdomsregister, vilket bekräftar att överlappningen mellan HCM och ACS orsakar diagnostiska svårigheter. 
Fynden av NOCA inom slutenvården var vanligt hos odiagnostiserade HCM-patienter och följdes av en betydande fördröjning av diagnosen. 
HCM bör övervägas hos patienter med NOCA och fixerade EKG-förändringar. Dessa fynd talar för strategier för att minska antalet invasiva angiogram som görs och för att minimera den diagnostiska fördröjningen hos patienter med tvetydiga fynd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *