FÖRDJUPNINGAR FRÅN EUROPA OM HCM

ESC European Society of Cardiology om HCM

2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies:
Developed by the task force on the management of cardiomyopathies of the European Society of Cardiology (ESC)


Man kan behöva registrera sig med ett gratiskonto för att kunna se videorna nedan.

Emerging perspectives in the diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy (2023)
ESC Congress 2023 Topic: Hypertrophic Cardiomyopathy
Session type: Satellite Symposium Date: 26 August 2023
SpeakerDoctor M. Michels (Rotterdam, NL)  Professor P. Elliott (London, GB)  Professor A. Linhart (Prague, CZ)  Professor I. Olivotto (Florence, IT) 

ESC allmänt om HCM

Hypertrofisk Kardiomyopati – sökning på ESC


Riskstratifikation, bland annat jämför man ICD användning
och plötslig död mellan USA och andra länder.
Sudden cardiac death risk stratification using contemporary international guidelines and genetic findings in hypertrophic cardiomyopathy (2023)

Interpretation and actionability of genetic variants in cardiomyopathies (mars 2023)

Identifying obstructive HCM: expert perspectives Topic: Hypertrophic Cardiomyopathy Speaker: Doctor P. Garcia-Pavia (Madrid, ES) (2022)

BMS Satellite Webinar: HCM: From Molecular Changes to the Phenotype Improvement (mars 2022)


Tidigare och kommande webinarium

6. FÖRDJUPNINGAR FRÅN EUROPA OM HCM

ICON – International CardiomyOpathy Network

Heart Muscle Talks – videosamling om olika kardiomyopatier


Radcliffe cardiology

Radcliffe sponsras av ett antal läkemedelsföretag. och denna serie om HCM är särskilt sponsrat av BMS.
Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy: Getting it Right First Time
Radcliffes fyra föreläsningar är ett bra och fräscht komplement till vad som finns för Europa. De fyra föreläsningarna är mycket koncisa och bra – de summerar en del från tidigare, plus att … Fortsätt läsa

ERN-Guard (European Reference Networks)

European Reference Network for
Rare and Low Prevalence Complex Diseases of the Heart

Patientbroschyr på engelska om HCM från ERN-GUARD


Videor från ERN-Guard om HCM:

1. HCM – Definition, etiology and diagnostic work-up
Presented by: Dr. F. Dominguez, Cardiologist, Madrid2. HCM – Management of HCM
Presented by: Dr. J. Gimeno, Cardiologist, MurciaCardiomyopathy Matters in Europe

Detta evenemang ägde rum på tisdagen den 15 november 2022 vid Europeiska Parlamentet, där ”Cardiomyopathies Matter Roadmap” presenterades. Det är den första rapporten som rekommenderar politiska lösningar för de utmaningar och behov som patienter med kardiomyopatier står inför i Europa.

Det här är ett betydelsefullt tillfälle då EU ökar sina insatser för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar, vilket är den främsta dödsorsaken i Europa. Initiativet ”Healthier Together” visar på detta engagemang. Trots att kardiomyopatier har lett till allvarliga sjukdomar och samhällsekonomiska kostnader har de inte fått tillräckligt med politisk uppmärksamhet. Genom förbättrad diagnostik och vård skulle man kunna undvika dessa problem.

Vid detta evenemang hade EU:s beslutsfattare, experter och intressentorganisationer möjlighet att diskutera hur man kan förbättra upptäckten och vården av kardiomyopatier i Europa. De utforskade även hur EU:s initiativ och politik kan främja hälsa för patienter med kardiomyopati och förbättra kardiovaskulär hälsa i hela Europa. Evenemanget använde en hybridmodell med både personligt och online-deltagande, och antalet platser var begränsat och fördelades enligt principen ”först till kvarn”.

Ladda ner policy ”Roadmap”
Cardiomyopathies Matter Roadmap – den första rapporten som föreslår politiska åtgärder för att möta behoven och utmaningarna som patienter med kardiomyopatier i Europa står inför.


EU parliament hearing 15 nov 2022

(Experterna börjar sina föreläsningar efter övergripande presentation och välkomnande
tal från EU parlamentet, vid 18:00)

Experterna som deltar i videon:

  • MEP Dr. Juozas Olekas, Member of the European Parliament and the MEP Heart Group
  • MEP Maria da Graça Carvalho, Member of the European Parliament, co-chair of the MEP Heart Group
  • MEP Brando Benifei, Member of the European Parliament, co-chair of the MEP Heart Group
  • Dr. Patricia Vlasman, Patient Advocate, Foundation Cardiomyopathy Research The Netherlands
  • Mr. Matteo Pinciroli, Chairman of the Global Heart Hub Cardiomyopathy Patient Council, Italy
  • Prof. Stefan Janssens, Head of the Cardiovascular Disease Dept, University Hospital Leuven, Belgium
  • Prof. Iacopo Olivotto, Head of Cardiomyopathy Unit, Department of Experimental and Clinical Medicine, University of Florence, Italy
  • Dr. Ruth Biller, Chair of ARVC-Selbsthilfe, Germany
  • Mr. Enrique Terol, Health attaché, Permanent Representation of Spain to the European Union
  • Prof. Hugo Katus, Chair of the Innovation Think Thank of the European Society of Cardiology