Sök på webbplatsen & HCM-relaterade förkortningar

Research
Sök på vår webbplats efter specifika HCM-relaterade termer, tester eller annan resultatrelaterad information:
Vad betyder alla dessa förkortningar?
 
Förkortning
 
 
Betydelse
 
 
Definition
 
ACC  American College of CardiologyEn förening av kardiologer.
AEDAutomatiserad extern defibrillatorHjärtstartare som upptäcker livshotande arytmier och ger en chock i väntan på akutsjukvårdsteamet. Vanligtvis monterad på vägg.
AFIBFörmaksflimmerEn arytmi (ibland AF). Förmaken slår oregelbundet och  därför blir också kammarkontraktionerna och pulsen helt oregelbundna.
AHAAmerican Heart AssociationEn förening som stödjer forskning och behandling av hjärtsjukdomar.
AflutterFörmaksfladderEn arytmi. Förmaken slår oregelbundet.
ASA Alcohol Septal AblationAnvänds för att minska septumtjockleken; är inte en ablation för AFIB.
AVAortaklaffenEn klaff i hjärtat.
BPBlodtryckSystolisk (klämma) över diastolisk (slappna av).
CADKranskärlssjukdomBlockerade/delvis blockerade kranskärl. Oftast pga. åderförkalkning.
COEKompetenscentrumHCM specialitetscenter certifierat av HCMA.
CPETKardiopulmonell träningstestOftast cykel-ergometri. En utvärdering av hjärt-lungsystemet under träningsstress.
HLRHjärt-lungräddningBröstkompressioner för att hjälpa en person med hjärtstillestånd tills en hjärtstartare eller medicinskt team kan återställa hjärtfunktionen.
CRTHjärtåtersynkroniseringsterapiEn pacemaker används för att koordinera hjärtats rytm.
CTDatortomografiEn medicinsk genomsökning, även kallad CAT-skanning.
DCM Dilaterad kardiomyopatiHjärtmuskelväggen blir tunn och försvagad, hjärtat blir dilaterat.
DOACDirekt orala antikoagulantiaNyare läkemedel som förhindrar blodproppar. 
DVTDjup ventrombosEn blodpropp, vanligtvis i benet.
EKGElektrokardiogramEn ögonblicksbild av ditt hjärtas rytm och funktion.
EchoEkokardiogramAnvänder ljudvågor för att mäta dimensioner av ditt hjärta och ge rörliga bilder av hjärtats väggar och klaffar. Kallas också ultraljud. Dopplereko visar blodflödet.
EFUtstötningsfraktionProcentandelen blod inuti vänster kammare som kommer ut när hjärtat pumpar. (Ibland LVEF – vänsterkammars ejektionsfraktion).
EPElektrofysiologiSpecialvård för hjärtelektriska problem såsom arytmier.  
GDMTRiktlinjeriktad ledning och terapiDen optimala behandlingen för patienter i varje stadium av hjärtsvikt. Etablerat av ACC och AHA.
HCMHypertrofisk kardiomyopatiSjukdom i hjärtmuskeln som ofta innebär förtjockning av muskeln, elektriska problem och problem med mitralisklaffen.
HCMA Föreningen för hypertrofisk kardiomyopati i USAEn förening som tjänar HCM-gemenskapen.
HFHjärtsviktMängden blod som kommer ut ur hjärtat räcker inte till för kroppens behov – antingen för att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt bra eller att det inte kan fyllas tillräckligt bra. Inte en hjärtattack! CHF – Kongestiv hjärtsvikt.
HOCM Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopatiHCM med en obstruktion av utflödeskanalen. Hjärtat får svårt att pumpa ut blod.
HRHjärtfrekvens Hur snabbt ditt hjärta slår.
ICDIntern cardioverter defibrillator En implanterad enhet som kan chocka ditt hjärta till en normal rytm om du är i en farlig rytm. SICD är den subkutana versionen..
ILRImplanterbar loopinspelareEn enhet i storleken med ett gem som implanteras under huden till vä på bröstkorgen . Kan registrera och överföra signaler vidonormal hjärtrytm i upp till tre år.
IVSIntraventrikulär septumMuskelvägg som skiljer vänster och höger kammare i hjärtat.
LAVänster atrium = vänster förmakEn av hjärtats fyra rum.
LAMP2Lysosom-associerat membranprotein-2Mutation av denna gen är involverad i Danons sjukdom.
LBBBVänster Bunt Branch BlockVänstergrenblock. En typ av hjärtblock som är vanlig efter myektomioperation.
LGESen Gadolinium EnhancementKontrast som används under MRT för att bättre visa ärrbildning i hjärtat.
LVVänster ventrikel = vänster kammareEn av hjärtats fyra rum.
LVADVänster kammare Assist DeviceKan användas i väntan på en transplantation.
LVHVänsterkammarhypertrofiFörtjockning av muskeln i vänster kammare.
LVOTVänsterkammar-utflödeskanalDär blod kommer ut från hjärtat och där de med HCM kan ha obstruktion – LVOTO.
METMetabolisk motsvarighet för viss aktivitetMängden syre som används för att utföra en viss aktivitet jämfört med mängden som används när du sitter i vila.
MIHjärtinfarktEtt annat sätt att säga hjärtinfarkt.
MRMitral regurgitation = bakåtläckageMitralisinsufficiens. En del blod rinner åt fel håll genom mitralisklaffen, tillbaka in i vä förmak.
MRIMagnetisk resonanstomografi(MRT, MR) Kallas ibland felaktigt för magnet-röntgen. En medicinsk teknik som använder magneter för att skapa en 3D-bild.
MVPMitralklaff-framfallMitralklaffens två flikar stänger inte jämnt utan buktar upp i vänster förmak.
NSVTIcke-ihållande ventrikulär takykardiEn arytmi. 
NYHANew York Heart AssociationOrganisation som klassificerat stadier av hjärtsvikt.
PAC För tidig förmakskontraktionEn arytmi.
PVC För tidig kammarkontraktionEn arytmi.
PVIIsolering av lungvenEn typ av ablation som används för att behandla afib.
RAHöger förmak En av hjärtats fyra rum.
RBBBHöger Bunt Branch Block Högergrenblock. En typ av hjärtblock vanlig efter ASA.
RCTRandomiserat kontrollerat försökEn forskningsdesign som slumpmässigt fördelar deltagare till en experimentgrupp eller kontrollgrupp – den största skillnaden mellan grupperna är det som studeras (till exempel ett läkemedel).
RVHöger ventrikel, höger kammareEn av hjärtats fyra rum.
SAMSystolisk främre rörelseFörflyttning av mitralisklaffen mot LVOT. Kan orsaka blockering av utflödeskanalen.
SCA Plötsligt hjärtstilleståndHjärtat stannar på grund av ett elektriskt problem: inte en hjärtattack.
SCDPlötslig hjärtdödOm en person med SCA inte behandlas snabbt, dör de.
SOBAndnödDet känns svårt att hämta andan – dyspné.
SRTSeptumreduktionsterapiMyektomikirurgi, alkoholseptumablation..
SVTSupra-ventrikulär takykardiEn grupp arytmier.
TEE Trans-esofogealt ekoEkokardiogram (ultraljud) gjort med en sond ner i matstrupen.
TTETrans-thorax ekoEkokardiogram gjort från utsidan av bröstkorgen, den vanliga typen.
VFIBVentrikelflimmer En arytmi (ibland VF) som innebär plötsligt hjärtstopp.
VO2 MaxVolym syre MaxEtt träningstest med mask för att mäta den högsta mängden syre som används under rörelse.
VT Ventrikulär takykardiEn arytmi.
VUSVariant av okänd betydelseEn ännu oklar genmutation som där betydelsen av mutationen ännu inte är klargjort.
WPWWolff-Parkinson-White syndromEn medfödd hjärtavvikelse som kan orsaka takykardi och ibland efterliknar HCM.

HCMA 6/2021