American College of Cardiology

(8 webinar, 17 podcast, 1 review, cirka 12 timmar)

Målgrupp:
Kardiologer, läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (misstänkta) HCM-patienter.

Vår bedömning:
Bred och djup fortbildning som täcker ett brett panorama av undersökning, diagnostik och behandling av HCM.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

  • Att upptäcka och utvärdera patofysiologin för hypertrofisk kardiomyopati
    med AHA:s Hypertrofisk kardiomyopathy Clinical Review.
  • Från diagnos till hantering och vidare, dessa HCM-podcaster hjälper dig till att på bästa sätt kommunicera med dina patienter.
  • Patienter vars liv har begränsats av HCM kanske kan minska symtom och samsjukligheter. Se den här videoserien för att öka dina kunskaper.

LÄNK: https://4hcm.org/professional-education/