American Heart Association

(9 moduler, cirka 6 timmar)

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG
Detta är en online-kurs där du lär dig din väg till enkel användning av de nya
ACC/AHA HCM-riktlinjerna genom förenkling av komplexa koncept.

  • Hur man särskiljer HCM-fenotyper
  • Noggrann tolkning av hjärtavbildning
  • Övervaka sjukdomsprogression
  • Behandlingsplanering
  • Teknik för delat beslutsfattande
  • Överväganden vid plötslig hjärtdöd

LÄNK: https://4hcm.org/professional-education/