Arytmi behandlingar

Arytmiövervakning och behandling

Transvenös implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) Traditionell

Översikt:
En transvenös (genom en ven) eller traditionell, implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) är en enhet som implanteras i ditt bröst. Den ger stötar för att stoppa, eller i vissa fall förhindra, vissa farliga arytmier. 

Subkutan implanterbar cardioverter defibrillator (ICD)

Översikt: 
En subkutan ICD 
(S-ICD) är en typ av ICD som implanteras under huden under armhålan och kan ge stötar för att stoppa, eller i vissa fall förhindra, vissa farliga arytmier. 

Byte av pacemaker/ICD

Översikt: 
Pacemakerbyte/ICD-byte är ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort och ersätta en ICD eller pacemaker.

Pacemaker

Översikt:
En pacemaker är en enhet som använder elektriska impulser för att hjälpa till att kontrollera vissa onormala rytmer.

Borttagande av elektrod 

Översikt:
Detta är en operation som innebär att ta bort en eller flera ledningar från hjärtats insida.
En elektrod är en tråd som sänder energi från en pacemaker eller en transvenös implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) till hjärtat. Elektroder som placerats på hjärtats utsida under öppen hjärtkirurgi kan inte tas bort med denna operation.