AV-delay pacing

AV-delay pacing, även kallad DDD-Pacemaker med förkortat AV-intervall (sens 100 ± 30 ms)
Metoden tillämpas oftast när patienten redan har ett DDD-pacemakersystem eller ICD men kan också lämpa sig för patienter som av olika skäl inte är lämpliga kandidater för mer invasiva behandlingsmetoder. Kan övervägas för patienter som inte är aktuella för annan hjärtkirurgi t.ex mitralingrepp eller papillarmuskelrepositionering.

Detta kan övervägas till:

  • Patient som inte vill genomgå operation/ablation
  • Patienter med mid-kavitär gradient
  • Risk för AV-blockering
  • Patienter som skall ha en ICD (se nedan)
  • Patienter med inadekvat resultat efter myektomi (kvarstående LVOTO ≥ 50 mm Hg = 3.5 m/s).
  • Unga barn med olämplig anatomi för myektomi
  • Äldre (>65 år) med risk för komplikationer

Källor:
Short atrioventricular delay pacing therapy in young and old patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy:
good long-term results and a low need for reinterventions
Davood Javidgonbadi 1Nils-Johan Abdon 2Bert Andersson 1Maria Schaufelberger 1Ingegerd Östman-Smith 3

Morbidity and resource usage after myectomy- or pacing-treatment in hypertrophic obstructive cardiomyopathy:
A case-control study
Davood Javidgonbadi 1Bert Andersson 2Nils-Johan Abdon 3Ingegerd Östman-Smith 4