Hjärndimma

Översikt:
Hjärndimma, ibland kallad flummigt tänkande,
en tillfällig dipp i mental skärpa och vakenhet.

BAKGRUND

Alla har stunder när vi inte tänker, eller inte tänker klart. Ibland är vi bara distraherade eller trötta. Men ibland har vi många av dessa stunder och verkar inte kunna fokusera som vi behöver. Det kallas ofta hjärndimma.

VAD ORSAKAR HjÄRNDIMMA?

Hjärndimma är ett symtom, inte ett medicinskt tillstånd. Det finns ett antal saker som kan orsaka hjärndimma. Dålig sömn är vanligt. Personer med sömnapné har till exempel ofta problem med att fokusera. Vissa mediciner kan orsaka hjärndimma. Hjärndimma kan orsakas av trötthet, men kan också orsaka trötthet. Andra orsaker inkluderar hypothyreos, ångest eller depression och lågt vitamin B12. Problem med blodtrycket – antingen för högt eller för lågt – kan också orsaka hjärndimma. Samma sak gäller uttorkning. Visst kan vissa allvarliga neurologiska tillstånd orsaka hjärndimma, men oftare är orsaken en av de som redan är listade.

För HCM-patienter kan andra orsaker inkludera någon av orsakerna till trötthet. Hjärtsvikt, obstruktion och arytmier kan potentiellt göra att du känner dig trött och gör det svårt för dig att fokusera.

Det finns en annan typ av problem som ibland kan kallas lätt förvirring. Efter hjärtoperationer har vissa patienter lite svårt att fokusera och tänka. Orsakerna till detta är inte helt klara, men det verkar som att problemet tenderar att försvinna med tiden.

BEHANDLING

Om hjärndimma stör dina dagliga aktiviteter bör du prata med din läkare och berätta för dem om eventuella andra symtom som du kan ha. Du kan behöva ta blodprover för att kontrollera vitamin- och hormonnivåerna.
Behandling för detta symtom beror på orsaken. Om det beror på sömnbrist bör mer sömn kunna hjälpa, utan användning av mediciner. Att behandla den bakomliggande orsaken bör skärpa tänkandet. Om det inte gör det kan du bli remitterad till en neurolog för andra tester. Livsstilsförändringar som att äta hälsosammare, träna mer och få tillräckligt med sömn har också visat sig förbättra hjärndimma.