Kalciumkanalblockerare

Översikt:
Kalciumkanalblockerare (CCB) används i stor utsträckning hos HCM-patienter för att sänka blodtrycket och ibland även för att bromsa hjärtfrekvensen.

BAKGRUND

Kalciumkanalblockerare minskar mängden kalcium som kommer in i cellerna i ditt hjärta och dina artärer. Kalcium behövs för att hjärtat ska dra ihop sig. Blockering av en del av detta ämne gör att artärerna vidgas, vilket sänker blodtrycket. Vissa kalciumkanalblockerare bromsar också hjärtat. Eftersom hjärtat pumpar långsammare och mindre kraftfullt, kräver det mindre syre.

VAD GÖR KALCIUMKANALBLOCKERARE?

Kalciumkanalblockerare används för att behandla högt blodtryck. Eftersom vissa också kan bromsa hjärtfrekvensen, kan de hjälpa till att övervinna problem från systolisk dysfunktion genom att ge hjärtat mer tid att fylla. Vissa kalciumkanalblockerare används för att behandla vissa onormalt snabba hjärtrytmer.

Dessa läkemedel varierar i hur de påverkar hjärtfrekvensen, hur långtidsverkande de är och hur de elimineras från kroppen. Som ett resultat används olika kalciumkanalblockerare vanligtvis för olika saker.

Verapamil är den mest använda kalciumkanalblockeraren för HCM-patienter. Detta läkemedel förbättrar fyllningen av hjärtat. Liksom betablockerare kan det minska symtom som bröstsmärtor, andnöd och hjärtklappning. Diltiazem används ofta även för HCM-patienter.

BIEVERKNINGAR

Både verapamil och diltiazem tenderar att orsaka förstoppning. Justering av dosen hjälper ibland för att hjälpa hjärtat att fungera utan allvarlig förstoppning. Precis som med betablockerare kan dessa läkemedel orsaka överdriven sänkning av hjärtfrekvensen och sänka blodtrycket för mycket. Det kan ta ett tag att hitta en dos som fungerar bra. Som med nästan alla läkemedel förekommer även andra biverkningar. Om du har minskad ejektionsfraktion från hjärtsvikt, rekommenderas i allmänhet inte kalciumkanalblockerare.

Om du har problem med en kalciumkanalblockerare, prata med din läkare om det! Det finns många alternativa läkemedel (inklusive andra kalciumkanalblockerare) som kan användas. Det kan krävas lite tålamod för att hitta den kombination av läkemedel (och dos) som fungerar bäst för dig.