Hjärtkaterisering

Översikt:
Under en hjärtkateterisering kommer din läkare att föra in ett rör i ett blodkärl och trä det genom din kropp till en hjärtkammare. Den används för att direkt mäta hjärtfunktionen och för att utföra vissa behandlingar.
Hjärtkateterisering används för att diagnostisera eller behandla många hjärtsjukdomar. Under denna process förs en lång sond som kallas en kateter in i en artär eller ven i antingen din arm, sidan av din hals eller från ljumsken och förs genom ett blodkärl till ditt hjärta med hjälp av röntgenvägledning.` 


Mer information:
Kateterisering är invasiv, och möjliggör direkt mätning och visualisering av många egenskaper hos hjärtat och dess funktion. Det kan göras för att diagnostisera hjärtproblem eller som en del av ett förfarande för att behandla ett redan känt tillstånd. Under en kateterisering kan din läkare identifiera förträngningar eller blockeringar i dina kärl som orsakar bröstsmärtor. Läkaren kan diagnostisera medfödda hjärtfel och lokalisera hjärtklaffproblem samt mäta trycket inuti ditt hjärta och ta ett vävnadsprov . 
Vissa behandlingar kan göras med kateter istället för operation. Du kommer vanligtvis att vara vaken under denna procedur, men du kommer att få medicin för att döva smärtan och hjälpa dig att slappna av. 

Kateteriseringar görs ofta för patienter med andfåddhet, om de inte svarar på läkemedelsbehandling. De görs om det finns indikationer (som från ett talliumstresstest) på kranskärlssjukdom. Om du ska genomgå en myektomi eller annan hjärtoperation bör du genomgå en kateterisering. 
Kateterisering används också för utvärdering inför transplantation. Det är inte nödvändigt att alla HCM-patienter genomgår denna undersökning. 

Din läkare kommer att ge dig instruktioner, som normalt inkluderar att du inte äter eller dricker något på minst 6 timmar före undersökningen. En tom mage gör proceduren mycket säkrare. De kommer att tala om för dig om du ska ta dina mediciner före undersökningen. 
Ta med dig alla dina mediciner och kosttillskott, i originalburkar och flaskor om möjligt. Var noga med att prata med din läkare i förväg om blodförtunnande medel och diabetesläkemedel. Före proceduren kommer din puls och ditt blodtryck att kontrolleras. Du kommer också att bli ombedd att tömma urinblåsan och ta bort proteser och smycken. 

Under proceduren kommer du att vara vaken men får en lättare sedering så att du inte är helt vaken under ingreppet. Vissa procedurer som utförs under en kateterisering, inklusive ablationer och klaffreparationer, kräver anestesi. En intravenös nål kommer att införas i din arm för att ge dig ytterligare mediciner om det behövs under proceduren. EKG-elektroder kommer också att fästas på ditt bröst för att övervaka dina hjärtslag. En tekniker kan raka håret från den plats där katetern ska föras in. En lokalbedövning kommer att ges för att bedöva området där nålspetsen skall sättas in. Du kan känna ett snabbt stick innan domningar sätter in. Efter att du känner dig stel görs ett litet snitt för att komma åt ett blodkärl, ett plasthölje förs in och katetern träs in.

Trycken inuti hjärtat mäts och en röntgenbild av hjärtat tas (angiografi ) för att leta efter mitralisinsufficiens och övergripande funktion. 
Efter proceduren tas plasthöljet bort och tryck kommer att appliceras på införingsstället. Du kommer att tillbringa några timmar på uppvakningsrummet tills effekterna av bedövningen avtar. 
Efter att du lämnat uppvakningsrummet går du till en vanlig öppenvårdsavdelning. Du kanske kan gå hem samma dag, eller kanske behållas längre om det är aktuellt med ytterligare ingrepp, eller du har blödningar från insättningsstället.

Mayo Clinic. (2019, June 4). Cardiac Catheterization. Cardiac catheterization – Mayo Clinic. Retrieved October 17, 2020, from https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cardiac-catheterization/about/pac-20384695#:~:text=Cardiac%20catheterization%20(kath%2Duh%2D,blood%20vessels%20to%20your%20heart.