cardiomyopathy-awareness-2023

Nästan 50 % av alla kardiomyopatifall är ärftliga, men endast en minoritet av kardiomyopatipatienterna testas genetiskt. Hjälp oss att rädda liv!

Vad är kardiomyopati?

Kardiomyopatier är sjukdomar som påverkar hjärtmuskeln och dess förmåga att pumpa blod genom kroppen.

Det är ett allvarligt men ovanligt tillstånd som kan hanteras. Det blir ofta feldiagnostiserat eller förblir oupptäckt, och därför är det viktigt att veta vad man ska vara uppmärksam på och därmed minimera risken för plötslig hjärtdöd.

Ungefär hälften av alla kardiomyopatier är ärftliga, vilket innebär att tillståndet kan överföras från en förälder till ett barn.

Vilka symtom och tecken har kardiomyopati?
Vad är kardiomyopati?

Vad är en gen?

Gener bär på informationen som bestämmer dina drag, dina egenskaper och massor av andra saker om dig som förs vidare till dig – eller ärvs – från dina föräldrar. Varje cell i människokroppen innehåller cirka 25 000 till 35 000 gener.

Vad är en gen?

Varför spelar gener roll vid kardiomyopati?

Många olika gener kan orsaka kardiomyopati. De flesta är gener som är involverade i att bygga hjärtmuskeln. Det pågår fortfarande forskning för att förstå hur vissa gener påverkar typen av kardiomyopati.

Varför spelar gener roll vid kardiomyopati?

Hur kan ett genetiskt test rädda liv?

Att bli genetiskt testad kan rädda liv genom att du hjälper till att identifiera personer som löper störst risk för kardiomyopati.
Hur kan ett genetiskt test rädda liv?

Vilka gener är viktiga vid kardiomyopati?

För närvarande vet vi att 70 olika gener kan orsaka kardiomyopati, men antalet förväntas öka allteftersom förståelsen för generna som är involverade i kardiomyopati växer.

Vilka gener är viktiga vid kardiomyopati?

Vad finns det för riktlinjer för genetisk testning?

De nuvarande riktlinjerna rekommenderar genetisk rådgivning och testning för alla patienter som diagnostiseras med kardiomyopati, men över hela Europa är det bara en minoritet av kardiomyopatipatienterna som testas genetiskt.

Ta reda på mer – hör från en expert om den aktuella statusen för genetiska tester i Europa.

Vad finns det för riktlinjer för genetisk testning?

Varför är genetisk testning viktig för framtida behandling?

Det pågår forskning om potentiella nya behandlingar som riktar sig mot de gener som är kända för att orsaka vissa kardiomyopatier. Genetisk testning hjälper till att främja framtida genetisk forskning och behandlingar.

Varför är genetisk testning viktigt flr framtida behandling?
Om du har kardiomyopati, misstänkt kardiomyopati eller en känd familjehistorik av kardiomyopati eller plötslig hjärtdöd och inte har genomgått genetiska tester, kan du få mer information om varför det är viktigt från Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap (HCM SS)
Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap

Lär dig mer

Kampanjpartner

Den här kampanjen har tagits fram i samarbete med amerikanska Genetic Cardiomyopathy Awareness Campaign.

Med stöd av: