HCM råd om idrott och träning

HCM Svenska Sällskap bjuder in till webbinarium!

Välkommen på webbinarium “Idrott och hälsa vid HCM”!

När? Måndagen den 27 maj 17:00
Eventet kommer att vara digitalt och information om anmälan kommer vid ett senare tillfälle.

HCM Svenska Sällskap bjuder in till vår nya webbinarium serie “Leva med HCM”. Det första avsnittet kommer att, tillsammans med våra panelister, behandla ämnet träning och motion för diagnoserade och anlagsbärare.

Under denna timme kommer vi att diskutera tillsammans med våra panelister om ämnet träning och motion. Träning är för många en viktig del av livet, men för många kommer en hjärtdiagnos som HCM ibland i vägen. HCM Svenska Sällskap bjuder därav in till ett webbinarium för att sprida information om träning och motion, för att alla har rätt till ett hälsosamt liv!

Webbinariet kommer att ske tillsammans med följande panelister:

Daniel Andersson Docent som bland annat arbetar på kardiologavdelningen på Karolinska sjukhuset.
Peter Magnusson är kardiolog och har publicerat flera studier om HCM patienter i Sverige.
Adnan Rahman, kardiolog med ett intresse för sport och träning i samband med kardiologi och internmedicin.

Vid diagnoserad HCM eller som anlagsbärare kan träning och motion upplevas som ett tufft ämne, det kan kännas både svårt och obehagligt. Under webbinariet kommer panelisterna att diskutera vad träning innebär för personer med HCM, hur man kan träna och vad man ska tänka på?
Oavsett ålder, träningsvana och om du är diagnoserad eller inte hoppas vi att du kan ta med dig något från denna timme.

Har du frågor om träning och motion som du önskar att vi ska ta upp på webbinariet? Har du frågor på vår egen hemsida om träning?
Hör av dig till oss!
Du är självklart alltid anonym.

Mejla oss: info@hcmsvenska.se
Skriv till oss på instagram: @HCM Svenska Sällskap
Eller hör av dig till oss via sms: 0727440101

Mer information om anmälan till eventet kommer att komma vid ett senare tillfälle, så håll utkik! 

Cytokinetics hjärtmedicin når framgång i noggrant bevakad studie.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/cytokinetics-heart-disease-drug-meets-main-goal-study-2023-12-27/

27 dec (Reuters) – Cytokinetik (CYTK.O) sade på onsdagen att dess experimentella läkemedel mot hjärtsjukdomar uppfyllde huvudmålet i en efterlängtad studie i sent skede, vilket satte den på rätt spår för att konkurrera med en rivaliserande behandling från Bristol Myers Squibb (BMY.N).

Analytiker kallade uppgifterna ”hemma” och sa att behandlingspersonalens säkerhet och effektivitet jämfördes positivt med Bristols Camzyos.

Aktierna i San Francisco-baserade Cytokinetics steg med över 80 % för att nå en mer än 19-årig högsta av $83,82, på väg att lägga till så mycket som $3,74 miljarder till börsvärdet.

Framgången för företaget och studien är ”oupplösligt sammanlänkade” vid denna tidpunkt, sa Oppenheimer-analytiker Justin Kim, och tillade att det skulle kunna inbringa cirka 2 miljarder dollar i toppförsäljning i USA.

VD Robert Blum sa att Cytokinetics tillbringade mycket tid med analytiker och investerare för att diskutera ”hur det skulle se ut” och att data uppfyllde de ”höga förväntningarna” som ställdes inför tillkännagivandet.

Företaget planerar att söka marknadsföringsgodkännande för läkemedlet i USA och Europa under andra halvan av 2024 för att behandla obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati, där hjärtmusklerna blir stela och kan orsaka hjärtstillestånd.

Aficamten bidrog till att signifikant förbättra patienternas träningskapacitet, studiens huvudmål, jämfört med placebo efter 24 veckors behandling.

Topp syrekapacitet, mätt i milliliter per minut per kilo kroppsvikt, förbättrades med 1,74 poäng i genomsnitt, jämfört med 1,4 poängs förbättring som sågs i studien av Bristols läkemedel.

Minst två analytiker sa att uppgifterna återspeglar aficamtens ”bäst i klassen” potential och kan stödja buyout-intresset för Cytokinetics.

Cytokinetik har väckt intresse från minst en stor läkemedelstillverkare och andra anbudsgivare kan ha väntat på uppgifterna, Bloomberg rapporterad i oktober.

Behandling med aficamten avbröts inte i studien på grund av lägre nivåer av hjärtats förmåga att pumpa blod från vänster kammare.

‘Ett stort steg för HCM’: Genterapi kan vända hypertrofisk kardiomyopati

Huvudbudskap:

  • En första-in-human fas 1-studie testar en ny genterapi för hypertrofisk kardiomyopati.
  • Engångsinfusionen, om den lyckas, kan vara ett botemedel mot den försvagande sjukdomen.

https://www.healio.com/news/cardiology/20231013/one-giant-leap-for-hcm-gene-therapy-may-reverse-hypertrophic-cardiomyopathy

Grafisk skildring av källcitat som presenteras i artikeln

Det fanns inga sjukdomsspecifika behandlingar för HCM fram till 2022, då FDA godkänd mavacamten (Camzyos, Bristol Myers Squibb). Mavacamten har visat sig förbättra symtombördan och livskvaliteten, men det är inget botemedel och fler alternativ behövs, Milind Y. Desai, MD, MBA, direktör för Center for Hypertrophic Cardiomyopathy och vice ordförande för Cleveland Clinic Heart, Vascular & Thoracic Institute och professor i medicin vid Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, berättade för Healio.

Ett sådant nytt alternativ kan vara genterapi. I en ny studie siktar forskare på att ta itu med den främsta orsaken till HCM, myosinbindande protein C3 (MYBPC3) genmutationer. Forskare vid Cleveland Clinic doserade nyligen den första mänskliga patienten, en kvinna med HCM i åldern 27 år, som en del av den kliniska studien MyPeak-1 fas 1b, som kommer att bedöma säkerheten och den kliniska effekten av en engångsinfusion av TN-201 ( Tenaya Therapeutics).

Healio pratade med Desai om de otillfredsställda behoven av HCM och vad genterapi kan betyda för området. Desai är en utredare för MyPeak-1 Fas 1b klinisk prövning.

Healio: Mavacamten hyllades som en spelomvandlande terapi när den godkändes för behandling av symtomatisk obstruktiv HCM i april 2022. Men det finns fortfarande otillfredsställda behov av denna sjukdom. Vad är det?

Desai: Mavacamten är en hjärtmyosinhämmare, utvecklad för att hjälpa till med en effektivare funktion av hjärtsarkomeren. Det modulerar sjukdomen genom att minska hyperkontraktiliteten genom att minska antalet aktin-myosin-korsbryggor, vilket gör att sarkomeren fungerar mer effektivt. Den tar dock inte upp den grundläggande patologin som uppstår på grund av den genetiska mutationen. HCM är den vanligaste genetiskt medierade mutationen och den vanligaste genetiska mutationen bland HCM-patienter är myosinbindande protein C3. Människor som har denna genetiska mutation producerar bara cirka 60% av detta protein. Så det är funktionsförlust. Detta resulterar i alla nedströms förgreningar: försämrad stelhet, ökad tjocklek och efterföljande symptomatologi. .

Denna specifika typ av genterapi är utformad för att leverera en fungerande MYBPC3-genkopia till hjärtmuskeln genom att använda en adenovirusvektor med en enda IV-infusion. Det är hjärtspecifikt. Det går in i hjärtmuskeln; DNA förvandlas till RNA och RNA förvandlas till det saknade proteinet. I brist på en bättre fras ”toppar” det den saknade mängden protein. Om detta fungerar kan denna engångsinjektion potentiellt bota sjukdomen.

Healio: Kan du leda oss genom studiedesignen för denna fas 1-studie?

Desai: Detta är en första-in-human-studie och en säkerhets- och dossökningsstudie. Konceptet har testats och testats om hos primater och nu är det dags att testa det på människor. Baserat på min bedömning av de grundläggande vetenskapliga data, fungerar tekniken och ansågs det vara säkert av FDA att fortsätta med mänskliga studier. Viruset har använts som en vehikel för leverans av genterapi vid andra sjukdomar, och det har förekommit oro relaterade till leverenzymavvikelser och trombotisk mikroangiopati, vars frekvens är ganska låg men inte noll. FDA har data om mer än 5 500 sådana infusioner och, baserat på deras bedömning, har det bedömts som säkert att gå vidare till humanstudier för HCM.

Det viktigaste är säkerheten. Vi började med den lägsta dos som vi tror kommer att fungera och nu försäkrar vi oss om säkerheten. Nästa viktiga sak är att vi vill se till att det genetiska materialet kommer till uttryck i hjärtat. För att säkerställa det kommer vi att göra biopsier av hjärtat precis som vi gör vid hjärttransplantationer. Vi kommer också att genomföra ekokardiogram, göra kardiopulmonella stresstester och titta på biomarkörer.

Healio: Vilken är tidslinjen för denna rättegång?

Desai: Detta är en liten studie, mellan sex och 15 patienter som har fått diagnosen MYBPC3-associerad icke-obstruktiv HCM och har implanterbara cardioverter-defibrillatorer. De viktigaste tidpunkterna är vecka 8, då vi kommer att göra en biopsi av hjärtat för att se om vi kan se DNA-materialet i hjärtat. Sedan kommer vi att göra en biopsi vid vecka 52 för att säkerställa att detta inte är ett kortsiktigt uttryck, förutom frekventa kliniska utvärderingar, biomarkörer och avbildningsutvärderingar. Vi borde höra mer 2024, när vi väl har fått resultaten.

Healio: Om denna genterapi är framgångsrik, vad skulle det betyda för fältet?

Desai: För att parafrasera Neil Armstrong, detta kan vara ett litet steg i forskningen, men det är ett stort steg för HCM. Ännu viktigare om detta koncept fungerar, spola framåt ett decennium eller mer. En patient med HCM kan få en enda IV-infusion och övervakas i några veckor och vi skulle potentiellt se positiva resultat.

Men uppenbarligen väntar jag fortfarande med häpen andetag. Det är vad vetenskap ska handla om: ett fruktbart samarbete mellan en välinformerad patient, det akademiska forskarteamet och ett innovativt företag. Detta tog år av vetenskap och månader av noggrann planering för hur detta skulle operationaliseras, detalj för detalj. Jag vill uppriktigt tacka den modiga första patienten som lade sitt förtroende och sitt liv i våra händer.

Nya riktlinjer för alla typer av kardiomyopatier presenterades på ESC 2023 – lyfter gentestning och myosinhämmaren mavakamten, den första specifika behandlingen av hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

https://medicinskaccess.se/aktuellt/nya-riktlinjer-foer-alla-typer-av-kardiomyopatier-presenterades-paa-esc-2023-lyfter-gentestning-och-myosinhaemmaren-mavakamten-den-foersta-specifika-behandlingen-av-hypertrofisk-kardiomyopati-hcm/

Jerker Liljestrand
Läkare och patientföreträdare för HCM SS. Foto: Privat.

– Det är viktigt att dessa nya europeiska riktlinjer tar upp hela gruppen kardiomyopatier, och förhoppningsvis leder detta till en mer samlad bedömning och behandling av denna grupp patienter inom svensk hjärtsjukvård, säger Jerker Liljestrand, läkare och patientföreträdare, patientföreningen Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap (HCM SS).

Syftet med de nya riktlinjerna är bland annat att vägleda och stötta vårdpersonal i diagnostisering och vård av patienter med kardiomyopatier i alla åldrar i enlighet med bästa tillgängliga evidens. Dessutom bidrar riktlinjerna med att tillhandahålla en praktisk diagnostik och ett ramverk för behandling för patienter och deras anhöriga.

– Direkt kopplat till detta är riktlinjernas starka rekommendation om en ”team approach” till kardiomyopatier, inklusive HCM. Här finns stort utrymme för förbättring inom dagens ofta fragmenterade hantering av screening, diagnostik, behandling och regelbunden uppföljning, fortsätter Jerker Liljestrand.

Läs mer…

Cytokinetics tillkännager start av fas 3 klinisk prövning av Aficamten hos patienter med symtomatisk icke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Utökat utvecklingsprogram för att bedöma potentialen hos Aficamten i ytterligare patientpopulation för att informera om ökad användbarhet av hjärtmyosinhämning

“Som den första kliniska fas 3-prövningen av aficamten vid icke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati representerar ACACIA-HCM ett viktigt framsteg i utvecklingsprogrammet för aficamten tillsammans med våra två pågående kliniska fas 3-prövningar inom obstruktiv HCM”, sa Fady I. Malik, MD, Ph.D., Cytokinetics Executive Vice President för forskning och utveckling. ”ACACIA-HCM bygger på de uppmuntrande resultaten från Cohort 4 av REDWOOD-HCM, den kliniska fas 2-studien som visade att behandling med aficamten resulterade i statistiskt signifikanta förbättringar av hjärtsviktssymptom och hjärtbiomarkörer hos patienter med icke-obstruktiv HCM. I ACACIA-HCM ser vi fram emot att bedöma effekten av aficamten hos patienter med icke-obstruktiv HCM på symtom och livskvalitet samt på andra mått på sjukdomsbörda, inklusive träningskapacitet, funktionsklass, hjärtstruktur och funktion och kardiovaskulära resultat.”

Läs mer….

HCM genterapi börjar prövas nu i USA.

HCM, eller hypertrofisk kardiomyopati, är en ärftlig hjärtsjukdom som drabbar ungefär en av 500 personer. Den innebär att hjärtmuskeln blir förtjockad och stel, vilket kan leda till andnöd, bröstsmärta, hjärtrytmrubbningar och plötslig hjärtdöd. Det finns ingen botande behandling för HCM, men nu har ett nytt hopp tänts för de drabbade.

I USA har den första kliniska studien av genterapi för HCM inletts. Genterapin går ut på att leverera en gen som kodar för ett protein som heter myosinbindande protein C (MYBPC3) till hjärtat. MYBPC3 är ett viktigt protein för hjärtmuskelfunktionen, och mutationer i denna gen är den vanligaste orsaken till HCM. Genen levereras med hjälp av ett virus som kallas adenoassocierat virus (AAV), som är ofarligt för människor.

Målet med genterapin är att öka produktionen av normalt MYBPC3 i hjärtat, och därmed minska den förtjockade och stela muskulaturen. Studien kommer att omfatta 12 patienter med HCM som har mutationer i MYBPC3-genen. De kommer att få en engångsdos av genterapin via en injektion i blodet, och sedan följas upp under två år.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid University of Pennsylvania, University of Colorado och Children’s Hospital of Philadelphia. Den finansieras av National Institutes of Health och American Heart Association. Om studien visar sig vara säker och effektiv, kan genterapin bli ett genombrott för behandlingen av HCM och andra hjärtsjukdomar.

Detta är en spännande nyhet för alla som lider av HCM eller har anhöriga med sjukdomen. Genterapin kan potentiellt rädda liv och förbättra livskvaliteten för många människor. Vi håller tummarna för att studien ska gå bra och att genterapin snart kan bli tillgänglig för fler patienter.

Skälet till varför HCM är så vida underdiagnostiserat

https://cardiovascularbusiness.com/node/242816

Även om hypertrofisk kardiomyopati (HCM) har ansetts vara en sällsynt sjukdom i årtionden, har den senaste tidens fokus på HCM med introduktionen av den första läkemedelsbehandlingen fått många experter att inse att den stora bristen på standardisering av bildbehandlings-rapporter kan ha lett till en betydande underdiagnos av denna. patientpopulationen.

Denna oro upprepades av flera experter som deltog i ett HCM-forum som anordnades av American Society of Echocardiography (ASE) i juni för att få fram vad som behövs för att främja HCM-vård. Information som samlas in på det forumet används för att avgöra var utveckling behövs för att förbättra vården och för att skapa en agenda för ett större HCM-möte 2024.

En av dessa HCM-experter var Srihari ”Hari” Naidu, MD, chef för hjärtkateteriseringslaboratorierna och Hypertrophic Cardiomyopathy Center of Excellence vid Westchester Medical Center i New York, som tog timeout på forumet för att prata med Cardiovascular Business. ….fortsättning. (Klicka länken i början.)

Hypertrophic Cardiomyopathy Association (HCMA) har hjälpt till att främja HCM-vården

https://cardiovascularbusiness.com/topics/clinical/pharmaceutics/hypertrophic-cardiomyopathy-association-has-helped-advance-hcm-care

Lisa Salberg, grundare och VD för  Hypertrophic Cardiomyopathy Association (HCMA), pratade med Cardiovascular Business om hur organisationen hon skapade i USA, har hjälpt till att främja HCM-vården. Som HCM-patient förklarar hon hur sjukdomen har påverkat henne och vad som motiverade henne att bli en nationellt erkänd spjutspets för HCM-patienter. Gruppen har varit involverad i skapandet av HCM Centers of Excellence, arbetat med lagstiftning för att utöka screening av barn för den ärftliga sjukdomen, och har varit involverad i rekryteringen av insatser för nya läkemedelsprövningar.

HCMA tillhandahåller information, stöd och opinionsbildning för patienter och det medicinska samhället om HCM. Salberg sa att organisationen också hjälper till att koppla ihop HCM-patienter med korrekt vård, inklusive HCM Centers of Excellence runt om i landet, och att öka medvetenheten om de behandlingar som nu finns tillgängliga. Dess stora databas med patienter kan också utnyttjas potentiellt för framtida kliniska prövningar för att snabbt samla antalet patienter som behövs för att korrekt driva studier.

Salberg sa att HCMA Centers of Excellence-insatsen snart kommer att fira sitt 50:e sjukhus som går in i programmet. Hon förklarade att dessa program är uppbyggda kring ett multidisciplinärt hjärtteam och säkerställer utbildning och tillräckliga patientvolymer för att dessa centra ska kunna erbjuda vård på högsta nivå.

Eftersom HCM har setts som en sällsynt hjärtsjukdom, hittar de flesta kardiologiska program endast ett litet antal av dessa patienter. Som en konsekvens har många centra helt enkelt inte volymen för att möjliggöra en stor mängd erfarenhet. Detta gäller särskilt när det gäller medicinsk bildteknik, hjärtkirurgi myektomi eller interventionella septal-ablationer. Tanken med programmet är att HCM-patienter ska remitteras till de Centers of Excellence som har en högre patienttillförsel, för mer avancerad vård.

Mavacamten, a precision medicine for hypertrophic cardiomyopathy: From a motor protein to patients

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo7622

Denna recension sammanfattar mekanismen och translationsutvecklingen av mavacamten från proteiner till patienter, och beskriver hur verkningsmekanismen och farmakologiska egenskaper, som involverar både systoliska och diastoliska effekter, direkt kan rikta in sig på patofysiologiska störningar inom hjärtsarkomeren för att förbättra hjärtstrukturen och funktionen i HCM.

Nytt läkemedel mot vanlig hjärtmuskelsjukdom EU-godkänns

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/1039182/nytt_lakemedel_mot_vanlig_hjartmuskelsjukdom_eugodkanns

EU-godkännandet av Camzyos innebär att vi nu är ett steg närmare att patienter med symtomatisk obstruktiv HCM kan få tillgång till ett behandlingsalternativ som adresserar den underliggande patofysiologin, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige, i ett pressmeddelande.

Godkännandet bygger på två fas III-studier, där Camzyos enligt företaget uppfyllde såväl primära som sekundära effektmått, inklusive förbättringar i träningskapacitet och symtombörda för drabbade patienter.