Kateterablation för arytmier

Översikt:
Ablationer för arytmier innebär att en kateter förs in i hjärtat och ärromvandlar hjärtvävnaden för att blockera de elektriska signalerna som orsakar arytmin. 

BAKGRUND

När behandling med läkemedel inte kontrollerar arytmier är det ibland möjligt att behandla arytmierna med en ablation. Detta är särskilt vanligt vid förmaksflimmer och förmaksfladder. Elektriska signaler som orsakar arytmierna börjar i vissa delar av hjärtat eller lungvenerna som för syrerikt blod till hjärtat. Vid en arytmiablation kommer läkaren åt hjärtat med hjälp av en kateter och förstör vävnad på vissa ställen. Detta skapar ärrvävnad som kan blockera de elektriska signalerna som orsakar arytmi.

Det finns två huvudtekniker: radiofrekvensablation (RFA) orsakar ärrbildning genom att använda lågspänd, högfrekvent elektricitet. Kryoablation använder extrem kyla för att orsaka ärrbildning.

En punkt kan vara förvirrande: ablationer för arytmier är inte alls relaterade till alkohol-septal-ablationer för obstruktion. Båda är vanliga, och har liknande framgångsfrekvenser och komplikationer. En ablation för en arytmi kommer inte att behandla obstruktion, och en alkoholablation kommer inte att behandla din arytmi.

MÅLET MED ABLATIONEN

Vissa människor genomgår en enda ablation och får aldrig sin arytmi igen. Det är underbart, men det är inget du bör räkna med. Målet med en ablation är att minska frekvensen av arytmiepisoder, såväl som deras svårighetsgrad. Om det uppnås kan du få färre symtom som andnöd och trötthet.

Ablationer är något mindre framgångsrika hos HCM-patienter än hos andra hjärtpatienter, eftersom strukturella förändringar i våra hjärtan tenderar att främja arytmier som förmaksflimmer. Vissa människor genomgår ablationer mot förmaksflimmer flera gånger. Ablation är i allmänhet inte ett botemedel mot arytmi. Det är en mycket användbar behandling om läkemedel inte kontrollerar din arytmi bra.

NÄR ÄR ABLATION EN VETTIG BEHANDLING?

Läkemedel är förstahandsbehandlingen för arytmi. Ablation övervägs vanligtvis inte om inte lämpliga läkemedelsbehandlingar har prövats först. Anledningen är att ablation är invasiv. Alla invasiva behandlingar medför risker, både från själva behandlingarna och från den anestesi som används. 

HUR MAN HITTAR EN LÄKARE FÖR EN ABLATION

Ablationer utförs av elektrofysiologer. Dessa är kardiologer specialiserade på arytmier, hjärtrytmproblem. Vi rekommenderar att du diskuterar var du ska göra en ablation med din kardiolog på ditt sjukhus. Vissa ablationer är tekniskt enklare att åtgärda. Andra typer av ablationer – speciellt för förmaksflimmer – är mer komplicerade hos HCM-patienter. Din läkare kan rekommendera att det görs på ett visst universitetssjukhus. 

HUR GÅR OPERATIONEN TILL?

RFA tar vanligtvis från två till fyra timmar. Kryoablation kan ta kortare tid. Innan själva operationen kommer du att tas till labbet och ges IV-sedering. Efter att medicinen har fått effekt, kommer läkaren att bedöva ett område runt din ljumske och göra ett litet snitt. Katetrar kommer att träs genom dina blodkärl till ditt hjärta. Elektroderna i ändarna av katetrarna kommer att användas för att stimulera ditt hjärta och hitta området som orsakar den onormala rytmen. Läkaren kommer sedan att använda värme eller frysning för att avlägsna eller ”bränna” vävnaden. Detta område är vanligtvis ganska litet.

Du bör inte förvänta dig att känna smärta under proceduren, tack vare det lugnande medlet. Efter ingreppet måste du ligga stilla i två till sex timmar för att minska risken för blödning. Laboratoriepersonal kan också utöva ett visst tryck på platsen där katetern fördes in. Du kommer att övervakas kontinuerligt när du återhämtar dig. Ibland kan patienter gå hem samma dag som operationen, men det är också vanligt att man övernattar på sjukhuset. 

EFTER ABLATIONEN

Du kan uppleva obehag i bröstet eller blåmärken i sårområdet under några dagar efter ablationen. Du kan också märka enstaka oregelbundna hjärtrytmer. Det tar några veckor för de borttagna områdena att ärras, så du kan faktiskt ha en ökning av arytmier i början. Du bör omedelbart kontakta din läkare om du har ovanlig/kraftig smärta, blödning eller frekventa arytmier. De flesta människor kan återgå till sina normala aktiviteter inom några dagar. Se till att följa alla instruktioner från din läkare. Gå till dina hjärtkontroller. Ta dina mediciner regelbundet. Följ de riktlinjer du får för fysisk aktivitet..

RISKER

Alla invasiva behandlingar medför risker. Blödning eller infektion vid snittet är möjlig. Ablationer skadar ibland blodkärlen som används för att komma åt hjärtat. De kan också skada hjärtklaffarna. Mer sällan kan de punktera hjärtat. Hjärtats elektriska system kan också skadas, vilket kan förvärra din arytmi. Dessutom är blodproppar och stroke möjliga. Dödsfall är sällsynta, men de inträffar. Dessa risker kan minimeras genom att en mycket erfaren läkare utför din ablation. Om läkaren också har mycket erfarenhet av HCM-patienter är det mer sannolikt att behandlingen blir framgångsrik!

Källor:
Liu, L., Zuo, L., Sun, C., Li, J., Zhang, J., Zhou, M., Guo, R., Xu, B., Hu, R., & Xiong, L. (2018, June 9). Abstract 19301: Treatment of Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy by Ultrasound-guided Percutaneous Radiofrequency Ablation of Interventricular Septum. American Heart Association Journals, 1(suppl_1). https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.136.suppl_1.19301

Yang, H., Yang, Y., Xue, Y., & Luo, S. (2020, February 7). Efficacy and safety of radiofrequency ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: A systematic review and meta‐analysis. Wiley Online Library, 43(5). https://doi.org/10.1002/clc.23341