DONERA

HCM SS är en ideell förening.

Vi har ännu inte kunnat få ta del av någon form av statliga-, kommunala-
eller regionala bidrag. Medlemsavgifter och donationer gör hela skillnaden.

Organisationsnummer : 802540-7662
Bankgiro : 5942-4382
Swish: 1232489086

Olika sätt att ge

Ge nu en framtida gåva till HCM SS genom att inkludera en bestämmelse i ditt testamente eller andra egendomsplaner. 

Skattereduktionen för gåvor är 25 procent av gåvobeloppet.
Du kan få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.
Har du gett gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.
HCM SS kommer att ansöka hos Skatteverket om att bli gåvomottagare av större gåvor, med rätt till avdrag för donatorn, så snart vi har ett års redovisning av verksamheten bakom oss.

Testamente

Kom ihåg HCM SS i ditt testamente är ett meningsfullt sätt att hjälpa våra ansträngningar med tidig diagnos, delat beslutsfattande och patientutbildning.

Dina besparingar kommer att delas för att stödja vår storhjärtade gemenskap. En bestående gåva att beröra livet för dem som kämpar som du. . En bestående gåva att beröra livet för dem som kämpar som du.

Pensionssparanden

En pensionsplan kan vara ett skatteeffektivt och enkelt sätt att inkludera HCM SS i din egendomsplanring. Eftersom välgörenhetsorganisationer inte betalar inkomstskatt på donationerna de får, kommer utdelningar till välgörenhetsorganisationer att befrias att beskattas som inkomst.

Din donation stöder vårt arbete med att hindra feldiagnostik och främja hälsotrygghet.

Livförsäkringar

Om du har en livförsäkring som du inte längre behöver på grund av ändrade livsförhållanden kan du ge en friförsäkring till HCM SS.

Din donation kommer att stödja och skydda livet för andra storhjärtade krigare genom vårt arbete för att främja kunskapscenter.

Ge bort värdepapper

Var storhjärtad, öka storleken på din gåva till HCM SS och undvik kapitalvinstskatt genom att överföra dina värdepapper.

Stiftelser

Generösa gåvor från familjestiftelser, gemenskapsstiftelser och företagsstiftelser hjälper till att stödja våra ansträngningar inom områdena: jämlik hälsa, tidig diagnos och ökad vårdkvalité genom stöd och utbildning.

Kontakta oss angående större gåvor

Om du föredrar en telefonkonsultation eller vill ge en anonym gåva, ring HCM SS +46 60 701 8103


Tack för att du stöttar HCMA med din tid,
förmögenhet eller talang.
Tillsammans bygger vi en bättre morgondag
för HCM-gemenskapen.

Tack för att du är storhjärtad!