Ett stort hjärta – det är väl bra, eller?

Folk-Hälsodalen” utger sig för att vara ”Sveriges folkhälsopolitiska arena”. Den har tre delar varje år – i Almedalen under sommaren, och en fullmatad temadag på våren och en på hösten. Här samlas  folkhälsointresserade, experter, politiker, patientföreningar och industrin m.fl. för att gå på djupet i olika brännande folkhälsofrågor.

Just nu handlar ofta diskussionerna om utmaningen att dels fortsätta tackla de stora  folksjukdomarna i Sverige, och samtidigt använda ny teknik (diagnostik, behandling, uppföljning, genetik) för att i ökande grad förbättra omhändertagandet av även sällsynta sjukdomar.

Vid den senaste konferensdagen, i Stockholm 19/3-24 ägnades ett halvtimmes långt seminarium åt ”Ett stort hjärta – det är väl bra, eller?”. Sjukdomen HCM diskuterades här ur olika perspektiv – patientsynpunkter, Socialstyrelsen, en kardiolog, en hälsoekonom.  Göran Hägglund var moderator. 
Hemsidan för seminariet finns här.
Samtalet tar cirka 25 minuter.