Synkope och svimningstendens

Översikt:
Svimning, även känd som synkope, är en tillfällig och plötslig förlust av medvetande.

BAKGRUND

Synkope orsakas av låga syrenivåer (hypoxi) i din hjärna. Svimningstendens (pre-synkope) är precis vad det låter som: en person känner sig som om de kommer att svimma, men förlorar inte medvetandet. Det finns ett antal saker som kan orsaka detta. Alla har inte med ditt hjärta att göra. Men att svimma är aldrig bra, och det är inte heller nästan att svimma. Även om det inte orsakas av något fruktansvärt farligt, kan du skada dig själv när du svimmar. Och eftersom man vanligtvis inte kan vara säker på vad orsaken är, och vissa av orsakerna är allvarliga, bör man alltid ta det på allvar! Om du har svimmat utan klar orsak, bör du rapportera detta så snart det är möjligt till din HCM-läkare. Svimning utan annan klar orsak är en allvarlig riskfaktor för personer med HCM, och bör föranleda en snar bedömning av ditt hjärta.

VAD UPPLEVER DU?

Ibland är det uppenbart att du är på väg att svimma. Men ibland är det inte ens uppenbart att du har svimmat – även om ledtrådar som att plötsligt befinna sig på golvet kan hjälpa dig att räkna ut det! Eftersom det är möjligt att svimma när man redan ligger ner är inte ens det alltid självklart.

VAD HÄNDER NÄR DU SVIMMAR?

Minskningen av syre till din hjärna orsakar förändringar i ditt synfält. När syrenivåerna till hjärnan minskar, stänger kroppen av icke-vitala delar för att omdirigera resurser till vitala organ som en överlevnadsmekanism. När låga syrenivåer till hjärnan upptäcks ökar normalt andningen och hjärtfrekvensen för att skicka mer syre till den. Detta i sin tur sänker blodtrycket i andra delar av kroppen.

VILKA ÄR ORSAKERNA?

Många saker kan få dig att svimma. De medicinska orsakerna delas huvudsakligen in i tre kategorier: hjärtproblem, reflex-problem och ortostatisk hypotoni (stå upp för snabbt). Alla dessa kan ha betydelse för HCM-patienter.
Vissa arytmier kan göra att du tappar medvetandet. Vissa av dem orsakar pauser mellan hjärtslagen. Andra gör att den totala blodcirkulationen från ditt hjärta minskar. 

Om din obstruktion är tillräckligt allvarlig eller om du har en allvarlig klaffsjukdom, kan det ibland orsaka mycket lågt blodtryck i din hjärna. 
Om ditt totala blodtryck är mycket lågt kan blodtrycket i din hjärna också sjunka för lågt. 

En mycket långsam hjärtfrekvens (bradykardi) kan också göra att blodtrycket i din hjärna blir för lågt. Men ditt hjärta kan vara involverat mer indirekt också. 

Vissa vanliga problem med reflexer kan orsaka synkope. Den vanligaste har flera komplicerade namn inklusive neurokardiogen synkope och vasovagal synkope. Detta är i huvudsak en felaktig kommunikation mellan din hjärna, ditt hjärta och dina blodkärl. Det kan göra att blodkärlen i dina ben öppnar sig mycket, samlar blodet där och berövar din hjärna blod. Vad som gör saken värre, är att också din puls sjunker. Om du är blockerad ökar detta din gradient avsevärt och kan vara farligt. 

Alla har upplevt någon tillfällig yrsel av att ställa sig upp snabbt. Detta kan vara resultatet av något så enkelt som uttorkning. Det kan också orsakas av vissa mediciner, inklusive många som HCM-patienter kan använda, inklusive några för att sänka blodtrycket. Andra läkemedel kan också ha denna effekt. 

Patienter med diabetes eller amyloidos kan också vara benägna att få ortostatisk hypotoni, eftersom dessa sjukdomar kan påverka nervsystemets förmåga att kontrollera blodtrycket och blodansamling i venerna. 

Naturligtvis finns det andra orsaker till svimning också. Kolmonoxidförgiftning är ett exempel. Kolmonoxid (ofta från bilavgaser) binds starkare till dina röda blodkroppar än vad syre gör. I en miljö med överskott av kolmonoxid (som en bil som kör inne i ett garage) kommer dina blodkroppar att bära för lite syre, vilket resulterar i svimning (och kanske död).
Det finns neurologiska orsaker till svimning också. Kramper och övergående ischemiska attacker (”mini-stroke”) är mindre vanliga än de hjärtrelaterade orsakerna. Men de är medicinskt allvarliga.

Normalt går det inte själv att avgöra vad som orsakat svimningen, utan överlåt bedömningen till hälso- och sjukvården. Detta gäller särskilt om du fortfarande befinner dig på golvet – tveka inte att kontakta vården!

HUR BEHANDLAS SVIMNING OCH SVIMNINGSTENDENS?

Det finns viktiga steg som ibland kan stoppa en person från att helt förlora medvetandet. Målet är att höja blodtrycket i huvudet. 
Lägg dig ner och höj benen! 
Att klämma ihop något med händerna (även genom att klämma ihop händerna) kan hjälpa till att tvinga tillbaka mer blod mot din hjärna. 
Att korsa anklarna och klämma ihop musklerna i benen, skinkorna och magen kan vara till stor hjälp. 
Stanna nere tills du börjar må bättre.

Om du är tillsammans med någon som faktiskt har svimmat och är medvetslös, se till att deras luftvägar är fria och kolla efter andning. Om det inte finns några tecken på andning eller cirkulation ska andra personer som är närvarande börja och fortsätta HLR tills hjälp kommer eller tills personen börjar andas på egen hand. Om de börjar andas på egen hand kan du hjälpa dem till framstupa sidoläge och stanna hos dem tills hjälpen kommer. 
Om de blöder efter fallet, applicera direkt tryck för att kontrollera blödningen.

För att vara på den säkra sidan, behandla varje fall av svimning som en medicinsk nödsituation tills orsaken har fastställts. När du kan göra det på ett säkert sätt, mät vitala tecken: hjärtfrekvens, blodtryck och om en personlig hjärtmonitor finns tillgänglig, ett EKG. 
Dessa kan ge viktig information senare för läkarna att ha. ”Tryggt” betyder att du inte ska gå upp för att hitta din blodtrycksmätare!

Prata med din HCM-läkare så snart som möjligt. Om du helt förlorar medvetandet så ska du när du vaknar snarast söka medicinsk hjälp. 

Din kardiolog kan använda ett antal diagnostiska verktyg för att se om du har nya rytmproblem. Dessa inkluderar EKG, bandspelar-EKG (Holter-monitorer), händelsemonitorer eller loop-recorder. Din läkare kan också utföra ett ultraljud för att se om din obstruktion har förvärrats eller om det finns nya strukturella problem. 
Behandlingen kommer sedan att bero på vad man funnit. När det finns en stark misstanke om att svimningen är orsakad av ett reflexproblem, kommer många kardiologer att ordinera ett tiltbord-test. Detta görs normalt i ett elektrofysiologiskt labb. 
Du placeras på ett bord, och gradvis lutar bordet, tills du är i en nästan upprätt position. 

Om detta inte framkallar en reaktion (yrsel, förändringar i hjärtfrekvens eller blodtryck) kan man administrera ett läkemedel som heter isoproterenol som ibland kan hjälpa nervsystemet att svara. Ett resultat är meningsfullt, men falskt negativa resultat är vanliga (ibland så mycket som 30 %) vid tiltbord-testning. 

Det finns för närvarande ingen behandling för vasovagal synkope. Om du får denna diagnos, var medveten om första hjälpen som beskrivs ovan!

Källor:
Kidd, Stephen K., Christopher Doughty, and Samuel Z. Goldhaber. ”Syncope (fainting).” Circulation133, no. 16 (2016): e600-e602.