FÖR LÄKARE M.FL.

Den här menyn riktar sig till Dig som är vårdpersonal i Skandinavien och vill veta mer om hypertrofisk kardiomyopati, HCM. Du kanske är kardiolog och vill ha mer detaljerad kunskap från en internationellt erkänd organisation. Eller Du kanske är distriktsläkare eller barnläkare och har inte hört så mycket om HCM tidigare. Eller kanske är Du sjuksköterska eller annan vårdpersonal och vill veta mer om t.ex. särskilda aspekter av HCM – ärftlighet, testning, symtom, utredning, diagnos, förlopp eller behandling.

Denna avdelning bland menyerna – För Läkare med flera – innehåller först ett par koncisa översiktsartiklar om HCM (1). Därefter följer internationella (Europa och USA) riktlinjer för HCM (2) och därpå en liten litteratursamling om HCM (3). Därefter kommer fyra olika fortbildningsprogram som används i USA (4). Alla fyra är ambitiösa, baserade på aktuell vetenskap, och med fokus på olika intressanta och viktiga aspekter på sjukdomen. De är ordnade enligt tidsåtgång. Vi gör dem tillgängliga med bistånd av vår amerikanska systerorganisation, HCMA, och de stora kardiologföreningarna i USA. Vi har inte lyckats finna liknande fortbildningsprogram från Europa, vilket skulle behövas – terapitraditionerna vid HCM är delvis olika i Europa i jämförelse med USA.

Vi har också lagt länkar här från USA till fördjupande läsning (5) samt länkar till föreläsningar och andra HCM-nyheter från Europa(6).

Därefter följer ett avsnitt om HCM hos barn.(7)

Avsnitt (8) handlar om plötsligt hjärtstopp dels hos barn/unga, dels hos vuxna.
Märk här att riskbedömning vid HCM är olika i Europa mot i USA.

Efter detta följer några interna vårdprogram från HCM-vård i Sverige (9).

Slutligen kommer information på svenska om olika aspekter på undersökning, diagnos och behandling vid HCM (10).