Ordförklaringar till resorna

Research

                   ORDLISTA & DEFINITIONER

Objekt som är understrukna nedan anger en hyperlänk till mer information.

Ablation: Kateterablationer för arytmier, kirurgiskt avlägsnande av kroppsvävnad.

AED:er (Automatic External Defibrillators): En hjärtstartare som automatiskt analyserar hjärtrytmen och om den upptäcker ett problem så kan den reagera med en elektrisk impuls som ger en stöt för att återställa en normal hjärtrytm.

AfibFörmaksflimmer (även kallad AFib eller AF) är en darrande eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi) som kan leda till blodproppar, stroke, hjärtsvikt och andra hjärtrelaterade komplikationer.

Alkohol septal ablation: En alkohol septal ablation är en minimalt invasiv procedur som används för att behandla obstruktion på grund av HCM

AmyloidosAmyloidos är en sällsynt sjukdom som uppstår när ett onormalt protein, som kallas amyloid, byggs upp i dina organ och stör deras normala funktion.

Anemi: Anemi är ett tillstånd där du saknar tillräckligt med friska röda blodkroppar för att transportera tillräckligt med syre till dina kroppsvävnader.

Angina: Angina pectoris, även kallad kärlkramp, orsakas av bristen på syrerikt blod till hjärtmuskeln. Beror ofta på åderförkalkning men vid HCM kan anginan komma av andra skäl.

Antiarytmiska läkemedel: Antiarytmika är ett av de verktyg som används för att behandla arytmier som är farliga, eller arytmier som negativt påverkar patientens livskvalitet.

Antikoagulerande läkemedel: Ett läkemedel som används för att förhindra bildandet av blodproppar och för att upprätthålla öppna blodkärl.

Aortaklaff: Aortaklaffen låter blod från vänster kammare pumpas upp in i aortan men förhindrar att blod, när det väl är i aortan, återvänder till hjärtat.

Arytmier: En arytmi är ett problem med frekvensen eller rytmen av ditt hjärtslag. Det betyder att ditt hjärta slår för snabbt, för långsamt eller med ett oregelbundet mönster.

Astma: Diagnostisk resa: Transesofagealt ultraljud (TEE):
Astma är ett tillstånd där dina luftvägar smalnar av och sväller och kan producera extra slem.

Asymtomatisk: Symtom: Asymtomatiska betyder att det inte finns några symtom

Atrioventrikulär nod (AV-nod): Behandlingar: MAZE 
Den atrioventrikulära noden eller AV-noden är en del av hjärtats elektriska ledningssystem som koordinerar toppen av hjärtat. Den förbinder förmaket och ventriklarna elektriskt.

Autosomalt dominant tillstånd: Diagnostisk resa: Genetisk testning: Ett arvsmönster där en drabbad individ har en kopia av en mutant gen och en normal gen på ett par autosomala kromosomer.

BetablockerareBehandlingar: Mediciner: Alkohol septal ablation: En betablockerare är någon av de i klassen av läkemedel som förhindrar stimulering av adrenerga receptorer som är ansvariga för ökad hjärtverkan. Betablockerare
används för att kontrollera hjärtrytmen, behandla angina och minska högt blodtryck långsammare och med mindre kraft.

Biomedicinsk analytiker: Diagnostiska resa: MRT: En laboratorieassistent som t.ex. testar och analyserar blod, andra kroppsvätskor och vävnadsprover; kan också vara specialiserad på ultraljudsundersökningar.

BiopsiDiagnostisk resa: Biopsi: En undersökning av vävnad som avlägsnats från en människa för att upptäcka närvaron, orsaken eller omfattningen av en sjukdom.

Blodförtunnande mediciner: Blodförtunnande medel (antikoagulantia) gör det svårare för blod att koagulera.

Bradykardi: Behandlingar: nytta – Pacemaker:
Bradykardi definieras vanligtvis som en puls långsammare än 60 slag per minut

Brusten hjärtmuskel: Diagnostisk resa: Biopsi:
En ruptur av hjärtmuskeln som kan uppstå efter allvarligt brösttrauma (eller hos cirka 2 % av patienterna som har drabbats av en hjärtinfarkt).

Chock-wave litotripsy: Behandlingar: nytta – Pacemaker:
Stötvågsbehandling. En medicinsk procedur som innebär en serie chockvågor för att bryta isär en njursten till exempel.

COVID-19- symtom: Andnöd: (COVID-19) definieras som sjukdom orsakad av ett nytt coronavirus som nu kallas allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2; tidigare kallad 2019-nCoV).

Depression: Symtom: Trötthet: Depression är en vanlig och allvarlig medicinsk sjukdom som negativt påverkar hur du mår, hur du tänker och hur du agerar.

Diabetes: Symtom : Svimning: Diabetes är en sjukdom där kroppens förmåga att producera eller svara på hormonet insulin försämras, vilket resulterar i onormal metabolism av kolhydrater och förhöjda nivåer av glukos i blodet och urinen.

Diastolisk dysfunktion: Behandlingar: Kirurgi – Transplantation: När musklerna i hjärtat blir stela kan de inte slappna av ordentligt, vilket skapar ett tillstånd som kallas diastolisk dysfunktion. Denna oflexibilitet hindrar hjärtats kamrar från att fyllas helt, vilket gör att blod backar upp i organen.

Diuretiska mediciner: Diuretikum (“vätskedrivande piller”) används för att hjälpa njurarna så att kroppen blir av med onödigt vatten och salt.

Dyspné: Symtom: Andnöd (dyspné), är en känsla av att man inte kan andas tillräckligt.

Ekokardiogram: Ett ekokardiogram är ett diagnostiskt test som använder högfrekventa ljudvågor (ultraljud) för att producera bilder av ditt hjärtas hålrum, klaffar, väggar och blodkärl som är fästa vid hjärtat. Det kan göra bilder av hålrum, klaffar och omgivande strukturer samt mäta hjärtminutvolymen och är ett känsligt test för det kan mäta om det finns vätska runt hjärtat (perikardutgjutning)

Elektrokardiogram: Diagnostisk resa: Ett elektrokardiogram, eller EKG, mäter hjärtats elektriska aktivitet. Varje hjärtslag orsakas av en elektrisk impuls (eller våg) som färdas genom hjärtat, vilket får hjärtat att klämma och pumpa blod till kroppen.

Elektroder: Behandlingar: nytta – Pacemaker:
Elektroder är elektroniska enheter som en liten metallplatta eller ledningar som transporterar elektricitet från en elektronisk apparat (pacemaker/ICD) till en patients hjärta som behandling eller under operation.

Elektrodbortagning: Behandlingar: nytta – Elektrodbortagning: är en procedur som används för att ta bort en eller flera pacemaker-ledningar från hjärtats insida.

Elektrofysiologer: Behandlingar: Kateterablatationer för arytmier. En elektrofysiolog är en kardiolog som fokuserar på att testa och behandla problem som involverar oregelbundna hjärtrytmer, även känd som arytmier.

Elektrofysiologisk testning: Diagnostisk resa: Elektrofysiologisk testning, även känd som EP-testning/studie, är ett test som används för att förstå och kartlägga ditt hjärtas elektriska aktivitet.

Elektrokauterisering: Behandlingar: nytta – Pacemaker elektrokauterisering används ofta vid kirurgi för att genom bränning avlägsna oönskad eller skadlig vävnad.

Elektrolyter:  Är mineraler i ditt blod och andra kroppsvätskor som bär en elektrisk laddning.

Enzymersättningsterapi (ERT): Symtom: Muskelsmärtor. Enzymersättningsterapi (ERT) är en medicinsk behandling som ersätter ett enzym som saknas i kroppen. Vanligtvis görs detta genom att ge patienten en intravenös (IV) infusion av en lösning som innehåller enzymet.

Fabrys sjukdom: Symtom: Muskelsmärtor: Fabrys sjukdom är en sällsynt ärftlig sjukdom som hindrar kroppen från att tillverka ett enzym som kallas alfa-galaktosidas A. Detta enzym ansvarar för att bryta ner en typ av fett som kallas globotriaosylceramid (Gb3 eller GL-3) till byggstenar som kroppens celler kan använda.

Fetma: Symtom: Trötthet: Fetma är en komplex sjukdom som involverar en överdriven mängd kroppsfett.

Fibros: Symtom: Hjärtklappning: Fibros är förtjockning och ärrbildning i bindväv, vanligtvis till följd av skada.

Flebografi: nytta- vid elektrodextraktion: En flebografi, eller också kallad venogram, används för att diagnostisera djup ventrombos (DVT) eller andra abnormiteter i dina vener.

Forskningsläkemedel: Läkemedel: Utredningsmediciner, även kallade undersöknings-läkemedel/experimentella läkemedel, är läkemedel som testas i en studie för att se om en persons tillstånd förbättras när du tar läkemedlet.

Frenisk nervstimulering: Behandling: Maze: Freniska nerven, en viktig gren av plexus cervicalis, sträcker sig genom bröstkorgen för att ge innervering av diafragman.

Förmaksflimmer: Diagnostisk resa: Elektrokardiogram: Förmaksflimmer är en oregelbunden och ofta snabb hjärtfrekvens som uppstår när de två övre förmaken i ditt hjärta upplever kaotiska elektriska signaler. Resultatet är en snabb och oregelbunden hjärtrytm.

Glaukommediciner: Betablockerare: Glaukom är ett tillstånd av ökat tryck i ögongloben, vilket orsakar gradvis förlust av synen.

HDL (high-density lipoproteins): Mediciner: Betablockerare: High-density lipoprotein (HDL) kolesterol är känt som det “goda” kolesterolet eftersom det hjälper till att avlägsna andra former av kolesterol från ditt blodomlopp.

Hjärndimma: Symtom: Hjärndimma, vilket ibland kallas flummigt tänkande, är en tillfällig nedsättning i mental skärpa och vakenhet.

Hjärtablation: Diagnostisk resa: Elektrofysiologisk testning: Hjärtablation är en procedur som skapar ärrvävnad i ditt hjärta för att blockera onormala elektriska signaler. Det används för att återställa en normal hjärtrytm. Långa flexibla slangar (katetrar) träs genom blodkärlen till ditt hjärta.

Hjärtinfarkt: Behandlingar: Kirurgi – Bypass-kirurgi :
En hjärtinfarkt eller akut hjärtinfarkt (MI) uppstår när en av artärerna som försörjer hjärtmuskeln blockeras. Blockering kan orsakas av kramp i artären eller av ateroskleros med akut koagelbildning.

Hjärtinfarkt: Symtom: Smärta eller tryck i bröstet.
En hjärtinfarkt eller akut hjärtinfarkt (MI) uppstår när en av artärerna som försörjer hjärtmuskeln blockeras. Blockering kan orsakas av kramp i artären eller av ateroskleros med akut koagelbildning.

Hjärtkateterisering: Diagnostisk resa: Biopsi: Hjärtkateterisering är en procedur som används för att diagnostisera och/eller behandla vissa kardiovaskulära tillstånd. Görs ofta via en kateter genom ett kärl i ljumske eller handled till hjärtats hålrum.

Hjärtklappning; med känslan av svimfärdighet:
Hjärtklappning är upplevelsen av att känna att ditt hjärtslag är ovanligt starkt, snabbt eller oregelbundet.

Holter monitorDiagnostisk resa: Holter Monitor:
En Holter monitor är en annan bärbar bärbar enhet som hjälper till att analysera hjärtats elektriska signaler och hjärtslag.

Hypertonimediciner: Betablockerare: Hypertoni, även kallat högt blodtryck, är blodtryck som är högre än normalt.

Hypertyreos: Symtom: Trötthet: Hypertyreos (överaktiv sköldkörtel) uppstår när din sköldkörtel producerar för mycket av hormonet tyroxin. Hypertyreos kan påskynda din kropps metabolism, vilket orsakar oavsiktlig viktminskning och en snabb eller oregelbundet hjärtrytm.

Hypertrofi: Behandlingar: Obstruktion: Hypertrofi innebär att muskelcellerna blir större, och så ökar själva muskeln i storlek.

Hypotyreos: Symtom: Utmattning/trötthet:
Hypotyreos (underaktiv sköldkörtel) är ett tillstånd där din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med vissa avgörande hormoner. Hypotyreos kanske inte orsakar märkbara symtom i de tidiga stadierna.

Händelsemonitor: Diagnostisk resa: En händelsemonitor är en bärbar enhet som används för att registrera ditt hjärtas elektriska aktivitet.

Händelseskrivare: Behandlingar: nytta- -Subkutan ICD.
En händelsemonitor är en bärbar enhet som används för att registrera ditt hjärtas elektriska aktivitet när du har symtom.

Höger grenblock (RBBB): Behandlingar: Myektomi:
Höger grenblock (RBBB) är en blockering av elektriska impulser till hjärtats högra kammare.

Immunsuppressiva behandlingar: Kirurgi – Transplantation: Immunsuppressivt medel: Ett medel som kan undertrycka eller förhindra immunsvaret.

Implanterbar cardioverter defibrillator (ICD): Behandlingar: Myektomi: En implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD) är en liten batteridriven enhet placerad under huden på bröstkorgen för att övervaka din hjärtrytm och upptäcka oregelbundna hjärtslag. En ICD kan ge elektriska stötar via en eller flera ledningar anslutna till ditt hjärta för att reglera en onormal hjärtrytm.

Implanterbar looprecorderDiagnostisk resa: En implanterbar loopläsare, även känd som en ILR, är en enhet som registrerar hjärtats aktivitet och implanteras i kroppen under huden på bröstet.

Invasiva behandlingar: Kateterablationer för arytmier:
En medicinsk procedur där en sond/kateter förs in i kroppen.

Isoelektrisk linje: Diagnostisk resa: Elektrokardiogram:
EKG-vågformer: Namnet för baslinjen eller den isoelektriska linjen. Denna representeras som en rak linje på EKG-papperet då det inte finns varken positiva eller negativa laddningar av elektricitet för att skapa vågrörelserna i diagrammet.

Isoproterenol: Symtom: Svimning: Isoproterenol är ett sympatomimetiskt β-receptorstimulerande medel som har den hjärtexcitatoriska, men inte den kärlsammandragande effekten av epinefrin.

Kalciumkanalblockerare: Symtom: Bröstsmärta eller tryck: Kalciumhämmare är ett läkemedel som sänker ditt blodtryck genom att förhindra att kalcium kommer in i cellerna i ditt hjärta och dina artärer.

Kardioembolisk stroke: Symtom: Muskelsmärtor: Kardioembolisk stroke innebär stroke som kommer av en blodpropp som har lösgjort sig från hjärtats hålrum och kommit in i hjärnan.

Kardiomyopati: Behandlingar: Kardiomyopati innebär en sjukdom i hjärtmuskelcellerna.

Kardiopulmonell stresstest: Diagnostisk resa: Ett kardiopulmonellt träningstest (CPET) är en utvärdering av hjärt-lungsystemet. Görs oftast på en träningscykel.

KOL- symtom: Andnöd: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom som orsakar blockerat luftflöde från lungorna

Kolmonoxidförgiftning: Symtom: Svimning: Kolmonoxidförgiftning uppstår när kolmonoxid byggs upp i blodomloppet. När det finns för mycket kolmonoxid i luften ersätter din kropp syret i dina röda blodkroppar med kolmonoxid. Detta kan leda till allvarlig vävnadsskada,
eller till och med dödsfall.

Kramper: Symtom: Svimning: Ett anfall av spasmer pga. en plötslig, okontrollerad elektrisk störning i hjärnan.

Kransartärssymtom:  Kärlkramp som ger smärta eller tryck i bröstet. Kransartärerna är artärer som förser hjärtat med blod.

Kranskärlsbypasskirurgi (CABG): Behandlingar: Bypass/CABG: En bypassoperation av kranskärlen (CABG) används för att behandla kranskärlssjukdom.

Kranskärlssjukdom: Behandlingar: Bypass/CABG A: Kranskärlssjukdom (CAD) är förträngningen av kranskärlen som förser hjärtat med syre och näringsämnen.

Kranskärlssjukdom: Diagnostisk resa: PET-scan: En kranskärlssjukdom (CAD) är förträngningen av kranskärlen som tillför syre och näringsämnen till hjärtat.

Kryoablation: Behandlingar: Kateterablationer för arytmier. Kryoablation använder extrem kyla för att orsaka ärrbildning.

Lungvensisolering: Behandlingar: Lungvensisolering: Lungvensisolering (PVI) är en typ av hjärtablation som används för att behandla förmaksflimmer.

LVOTO: Left Ventricle Outflow Tract Obstruction. Trakten i vänster kammare (LVOT) där utflödet till aorta sker. Vid HOCM ökar trycket i denna trakt (obstruktion) och mäts i mm Hg eller i m/s. LVOT gradient >30 mm Hg = (2.7 m/s).

Matsmältningsbesvär: Symtom: Bröstsmärta eller tryck: Matsmältningsbesvär – även kallad dyspepsi eller orolig mage – är en allmän term som beskriver obehag i din övre del av buken.

Magnetisk resonanstomografi (MRT): Diagnostisk resa: MRT: Magnetisk resonanstomografi (MRI, MR) är en icke-invasiv medicinsk avbildningsteknik som skapar bilder av organ och vävnader i din kropp med hjälp av magnetfält och radiofrekvensvågor.

Mazebehandling: Maze: Maze är ett kirurgiskt ingrepp för att behandla förmaksflimmer.

Medfödda hjärtfel: Diagnostisk resa: Hjärtkateterisering: Medfödd hjärtsjukdom är ett eller flera problem med hjärtats struktur som finns sedan födseln.

Migränmediciner: Betablockerare: Migrän är en typ av huvudvärk. Det kan uppstå med symtom som illamående, kräkningar eller känslighet för ljus och ljud.

Mikrovaskulär sjukdom: Symtom: Bröstsmärta eller tryck: Mikrovaskulär sjukdom (kallas ibland småkärlsjukdom) är en hjärtsjukdom i de små kranskärlen som förgrenar sig från de större kranskärlen. Detta påverkar väggarna och det inre slemhinnan i kärlen.

Mitralklaff: Behandlingar: Obstruktion: Mitralisklaffen ligger mellan vänster förmak och vänster kammare och förhindrar blod från att läcka tillbaka in i vänster förmak under ejektion (systole).

Mitralklaffreparation: Behandlingar: Kirurgi – Klaffreparation: Mitralklaffreparation är ett kirurgiskt ingrepp som reparerar en felaktig mitralisklaff.

Mitralisinsufficiens: Behandlingar: Obstruktion: Mitralisinsufficiens är läckage av blod bakåt genom mitralisklaffen varje gång vänster kammare drar ihop sig.

Multipel skleros: Symtom: Trötthet: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen).

Myalgi: Symtom: Muskelsmärtor: Myalgi beskriver muskelvärk och smärta, som kan involvera ligament, senor och fascia, de mjuka vävnaderna som förbinder muskler, skelett och organ.

Myektomi: Behandlingar: Alkoholseptumablation: En myektomi är ett kirurgiskt ingrepp som används för att behandla obstruktion i HCM genom att minska hjärtmuskelns tjocklek.

Natriumkanalblockerare: Mediciner: Natriumkanalblockerare: Natriumkanalblockerare hämmar rörelsen av natrium in i cellerna. I HCM har de flera olika användningsområden.

Neurokardiogen synkope: Svimning: Neurokardiogen synkope, även känd som vasovagal neurokardiogen synkope, är ett svimningsanfall som uppstår när kroppen överreagerar på vissa triggers, som intensiva känslor, synen av blod, extrem värme, uttorkning, en lång period av stående eller intensiv smärta.

Neuropsykolog: Symtom: Hjärndimma: En neuropsykolog är en psykolog som är specialiserad på att förstå sambandet mellan den fysiska hjärnan och beteendet.

Nukleärt stresstest: Diagnostisk resa: Stresstest:
En isotopundersökning som visar blodflödet in i ditt hjärta under träning eller vila.

Obstruktion: Diagnostisk resa: Elektrokardiogram: En blockering av en passage.

Ortostatisk hypotension: Symtom: Svimning: Ortostatiskt lågt blodtryck när man ställer sig upp för snabbt.

Osmotiska läkemedel: Diuretika: Diffusion av vätska genom ett semipermeabelt membran från en lösning med låg koncentration av lösta ämnen till en lösning med högre koncentration av lösta ämnen tills det finns en lika stor koncentration av löst ämne på båda sidor av membranet.

Pacemakerbehandlingar: Alkoholseptumablation:
En pacemaker är en enhet som använder elektriska pulser för att hjälpa till att kontrollera vissa onormala rytmer.

Papillarmuskler: Behandlingar: Kirurgi – Klaffreparation:
De papillära musklerna är fingerliknande muskelprocesser som utgår från golven i hjärtats kammare till vilka dess strängar (chordae tendineae) är fästa som binder till de atrioventrikulära klaffarna (mitralklaffseglen).

Pleurautgjutning: Behandlingar: Myektomi:
Pleurautgjutning är vätska i säcken runt lungan.

Pneumothorax: Diagnostisk resa: Biopsi: Pneumothorax är den medicinska termen för en kollapsad lunga.

Positronemissionstomografi: Diagnostisk resa: PET-scan:
En positronemissionstomografi, oftare kallad PET-skan, är ett nukleärt avbildningstest som hjälper till att visa hur dina vävnader och organ fungerar.

Provocerbar obstruktion: Diagnostisk resa: Stresseko för att undersöka om det finns en obstruktion med ökat tryck i vänster kammare, så kallad LVOTO.

Radiolog: Diagnostiska resa: MRT: En läkare specialiserad på radiologi, grenen av medicin som använder joniserande och icke-joniserande strålning för diagnos och behandling av sjukdomar.

Radionuklider: Diagnostisk resa: PET-scan: En instabil form av ett kemiskt element som släpper ut strålning när den bryts ner och blir mer stabil

Radiofrekvensablation: Behandlingar: nytta -Transvenös ICD: Radiofrekvensablation använder värmeenergi för att eliminera problemområdet.

Radiofrekvensablation (RFA): Behandlingar: Kateterablationer för arytmier. Radiofrekvensablation använder värmeenergi för att eliminera problemområdet.

SAM, Systolisk främre rörelse: Behandlingar: Obstruktion: Systolisk anterior motion (SAM) är en förskjutning av den distala delen av mitralisklaffens främre/anteriora blad mot förtjockningen/obstruktionen i den vänstra kammarens utflödeskanal mot aorta.

Sarkoidos: Biopsi: Sarkoidos är en sjukdom som kännetecknas av tillväxten av små samlingar av inflammatoriska celler (granulom) i vilken del av kroppen som helst – oftast i lungorna och lymfkörtlarna.

Septum: Behandlingar: Obstruktion: En skiljevägg eller membran, särskilt mellan kroppsutrymmen eller massor av mjukvävnad.

Sinoatrial (SA) nod: Diagnostisk resa: Event Monitor: En liten massa av vävnad som består av Purkinje-fibrer, ganglieceller och nervfibre, som är inbäddade i muskulaturen i högra förmaket hos högre ryggradsdjur, och som skapar impulser som stimulerar hjärtslagen.

Stressekokardiogram: Diagnostisk resa: Stresseko:
Ett stressekokardiogram (stresseko) är ett ekokardiogram som utförs omedelbart efter träning.

Stresstest: Diagnostisk resa: Stresstest: Ett stresstest (även känt som ett stresstest på hjärtat eller träningsstress) syftar till att bedöma hur hjärtat presterar under arbetet. I Sverige är det oftast på en träningscykel.

Stroke: Diagnostisk resa: Implantable Loop Recorder:
Den plötsliga döden av hjärnceller på grund av syrebrist, orsakad av blockering av blodflödet eller bristning av en artär till hjärnan. Kan orsakas av åderförkalkning i hjärnan, blodproppar från annorstädes i kroppen (emboli) eller småkärlssjuka.

Subclavia: Behandlingar: nytta – Elektrodextraktion:
trymmet under nyckelbenet, varifrån artären eller venen kan nås.

Subkutan blödning: Behandling : nytta- Elektrodborttagning: Subkutan blödning, eller hematom, är blåmärken och kontusion i huden

Subkutan ICD:  Behandlingar: nytta -Subkutan ICD:
En S-ICD implanteras under huden på sidan av bröstkorgen under armhålan. Den är fäst vid en elektrod som löper längs ditt bröstben.

Svimning: Att svimma, även känt som synkope, är en tillfällig och plötslig förlust av medvetande.

Systolisk dysfunktion: Behandlingar: Kirurgi – Transplantation: Systolisk dysfunktion uppstår som ett resultat av minskad effektiv myokardkontraktilitet

Systolisk dysfunktion: Mediciner: Kalciumkanalblockerare: Systolisk dysfunktion uppstår som ett resultat av minskad effektiv myokardiell kontraktilitet

Sömnapné: Symtom: Trötthet: Tillfälliga andningsstopp under sömnen, vilket som kan resultera i sömnighet under dagtid.

­Takykardi: Diagnostisk resa: Elektrofysiologisk testning: Takykardi är den medicinska termen för en hjärtfrekvens över 100 slag per minut.

Talliumstresstest: Diagnostisk resa: Transesofagealt ekokardiogram (TEE): Ett talliumstresstest, även kallat ett hjärt- eller nukleärt stresstest, är ett nukleärt avbildningstest som visar blodflödet in i ditt hjärta när du tränar eller i vila.

Tiltbord: Diagnostisk resa: Tiltbord: Ett tiltbordstest är ett diagnostiskt test som används för att undersöka orsaken/orsakerna till oförklarlig svimning.

Total torakoskopisk (TT) labyrintbehandling:
Vid Maze TT använder kirurgen sig av fyra små snitt för att skapa en ny väg (eller labyrint) i förmaken för hjärtats elektriska impulser. Ingreppet är ett mycket effektivt nytt alternativ för patienter med långvarig A-fib eller för dem som har provat en eller flera kateterablationer.

Transesofagealt ekokardiogram: Behandlingar: Myektomi:
Ett transesofagealt ekokardiogram (TEE) är en procedur som ger högupplösta bilder av hjärtat i realtid.

Transtorakalt ekokardiogram (TTE): Diagnostisk resa: Tallium Stresstest: Den vanligaste typen av ultraljud vi gör för personer med hjärtsjukdomar. Denna undersökning ger din läkare en bra bild av din allmänna hjärthälsa

Transvenös, implanterbar cardioverter defibrillator (ICD): Behandlingar: nytta -Transvenös ICD: En transvenös, implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) är en liten batteridriven elektronisk enhet, ungefär lika stor som ett stoppur, kopplad till hjärtat.

Trötthet/utmattning: Symtom: En känsla av trötthet eller brist på energi, även när du sover tillräckligt.

Vasovagal synkopeSymtom: Svimning:
Vasovagal synkope är ett tillstånd som leder till svimning hos vissa personer. Det kallas också neurokardiogen synkope eller reflexsynkope. Det är den vanligaste orsaken till svimning.

Vertigo Symtom: Yrsel: Vertigo är en känsla av snurrande yrsel, som om rummet eller den omgivande miljön snurrar i cirklar runt personen.

Vänster förmaksöra (LAA): Behandlingar: Vänstra förmakets bihang
Left atrial appendage (LAA), vänster förmaksöra, är en skålformation på sidan av vänster förmak som ofta är platsen för koagelbildning. Under förmaksflimmer kan blodproppar bildas där.

Vänstergrenblock (LBBB): Behandlingar: Myektomi:
Vänster grenblock är ett problem med hjärtats elektriska ledningssystem.

Vänsterkammar-ejektions-fraktion (LVEF): Behandlingar: Kirurgi – Transplantation: En normal vänsterkammar-ejektionsfraktion (LVEF) varierar från 55 % till 70 %. En LVEF på 65 % betyder till exempel att 65 % av den totala mängden blod i vänster kammare pumpas ut vid varje hjärtslag. Din EF kan gå upp och ner, baserat på ditt hjärttillstånd och hur väl din behandling fungerar.

Vänsterkammars utflödeskanal, LVOT: Behandlingar: Obstruktion: Vänsterkammarutflödestrakt (LVOT) är den anatomiska struktur genom vilken den vänstra kammarens slagvolym passerar mot aortan.

Yrsel:  är en känsla av att du kanske svimmar.

Ångest: Ångest är en känsla som kännetecknas av känslor av spänning, oroliga tankar och fysiska förändringar som förhöjt blodtryck.

Övergående ischemisk attack: Symtom: Svimning: Övergående ischemisk attack (TIA) är en mini stroke.

HCMA 6/2021