Händelse-monitor

En händelsemonitor eller event monitor är en bärbar enhet som används för att registrera ditt hjärtas elektriska aktivitet. Den registrerar samma information som ett EKG men under längre tidsperioder. En händelseövervakare registrerar bara när du aktiverar den, inte kontinuerligt. Det används främst för att hitta hjärtrytmproblem som kan vara allvarliga men som bara uppstår ibland. 

Vissa enheter börjar spela in automatiskt om de upptäcker onormala hjärtrytmer. De flesta enheter har en fjärrkontroll så att du själv kan starta en inspelning. Många händelseövervakare skickar informationen som registreras direkt till din läkare. För andra enheter kan du behöva skicka inspelningarna via telefon till din läkare. 

Det finns inga risker förknippade med händelsemonitorer och de orsakar ingen smärta. Ibland kan de klibbiga fläckarna som används för att fästa sensorerna på din hud orsaka lite irritation. Detta försvinner efter några dagar; hydrokortisonkräm kan hjälpa.

Det finns många olika typer av händelsemonitorer som fungerar på olika sätt. Din läkare kommer att lära dig hur du använder just din monitor på rätt sätt. 

Ibland behövs bara några få inspelningar innan din läkare kan identifiera ett problem med ditt hjärta och du kan sluta bära monitorn. Andra gånger kan du bära den i en månad. 

Källor:
American Heart Association. (2016, September 30). Cardiac Event Recorder. Cardiac Event Recorder l American Heart Association. Retrieved October 29, 2020, from https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/prevention–treatment-of-arrhythmia/cardiac-event-recorder

Johns Hopkins Medicine. (n.d.). Event Monitor. Event Monitor l Johns Hopkins Medicine. Retrieved October 29, 2020, from https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/event-monitor