HCM Academy

HCM Academy

(6 moduler, cirka 6 timmar)

Målgrupp:
Kardiologer, läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (misstänkta) HCM-patienter. Läsaren kan välja enstaka moduler som passar individuella behov.

Hypertrophic Cardiomyopathy Association har samarbetat med PCM Scientific för att presentera HCM Education Academy, ett fortbildningsinitiativ utformat för att förbättra identifikation, diagnos och vård av patienter med HCM av kliniker i hela USA. Fortbildningen hjälper både patienten och vårdgivaren att fatta välgrundade gemensamma beslut i vården. HCM är hanterbar med rätt vård och HCM Academy hjälper till att öka kvaliteten på vården.

Vår bedömning:
Grundläggande och bred fortbildning som täcker ett brett panorama av undersökning, diagnostik och behandling av HCM. Troligen det fortbildningsprogram av de fyra här nämnda som lämpar sig bäst för sjukvårdspersonal i Sverige som inte är kardiologer.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG
HCM Academy strävar efter att förbättra klinikernas kunskap i att; identifiera diagnostisera, behandla, hantera HCM, så att det leder till minskade sjukhusvistelse och dödlighet. Programmet har skapats med ledande internationella HCM-experter och de digitala workshoparna levereras av HCM-specialister – vår programfakultet. När du har slutfört alla moduler kommer du att få ditt CME-certifikat.

LÄNK: https://4hcm.org/hcm-academy/