HCM-akademin

Vad är HCM Education Academy?

HCM Academy är ett gratis digitalt CME-initiativ utvecklat tillsammans med kända HCM-specialister.
Det är avsett för läkare, och syftar till att förbättra behandlinsresultaten vid HCM, genom att öka kunskapen och förtroendet kring effektiv diagnos och hantering. HCM Academy erbjuder peer-to-peer och onlineutbildningsprogram utformade för att på ett mätbart sätt förbättra förståelse och behandling av HCM. 

Läroplanen har utvecklats av kända HCM-experter och syftar till att ge utbildning och medvetenhet om under- eller feldiagnoser, genetisk rådgivning, försenad diagnos och underbehandling, och snabb remiss till specialistcenter, för att förbättra resultaten i HCM-patientvården.

HCM Academys digitala workshops levereras av HCM-specialister över hela USA. Dessa är gratis att delta i, oftast 60-minuters workshops och är utformade för att vara både informativa och interaktiva: ställ dina frågor och diskutera praktiken med likasinnade. Alla workshops syftar till att driva hållbara förbättringar av klinisk praxis. 

Parallellt med workshops finns det gratis-tillgängliga CME-moduler och fallstudier som ger större insikt i viktiga HCM-ämnen – du kan komma åt dessa när som helst, var som helst via HCM Academys webbplats, och studera i din egen takt. Du kan också höra erfarenheter och perspektiv direkt från HCM-patienter själva.

hcm logo colour

HCM Education Academy är till för medicinsk personal. Om du är HCM patient fortsätt att granska sidan och lär dig om möjligheten att hänvisa dina vårdgivare till sidan nedan nedan.

Hypertrophic Cardiomyopathy Association har samarbetat med PCM Scientific för att presentera HCM Education Academy, ett banbrytande medicinskt utbildningsinitiativ utformat för att förändra identifiering, diagnos och hantering av patienter med HCM av kliniker i hela USA. Utbildning hjälper både patienten och vårdgivaren att fatta välgrundade gemensamma beslut i vården. Vår sjukdom är hanterbar med rätt vård och HCM Academy hjälper till att öka kvaliteten på vården i ditt samhälle, men bara med din hjälp!

https://thehcmacademy.com/

https://professional.heart.org/en/education/hypertrophic-cardiomyopathy-for-professionals


Varför ska jag som patient hänvisa mina vårdgivare till HCM Academy?

Medan 1 på 250 verkar vara bra odds för att vinna på lotteri, betyder dessa odds på de flesta distriktsläkarmottagningar att du som har HCM är något av en sällsynthet. Distriktsläkare och allmän-kardiologer kanske inte stöter på tillräckligt med HCM-fall för att hålla jämna steg med förändrade medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ.

HCM-symtom är ospecifika och överlappar med andra hjärtsjukdomar som är mycket vanligare än HCM, vilket kan fördröja diagnosen. Odiagnostiserade HCM-patienter kan ha ett stort lidande utan korrekt diagnos och kanske inte remitteras i tid till specialistvård vid ett universitetssjukhus i Sverig, eller ett Center of Excellence i USA. 
HCM Academy låter vårdgivare – i första hand vid distriktsläkarmottagningar, hjärtmottagningar, barnmottagningar och barnkardiologiska mottagningar – lära sig om HCM och hålla sig uppdaterade om nya framsteg. De tillägnar sig därigenom verktyg för att stödja ett (med patienten/amiljen) delat beslutsfattande som anges som bästa praxis i 2020 ACC/AHA riktlinjer för att hjälpa HCM-patienter.


Hur kan jag hjälpa?” 
Hänvisa dina vårdgivare för att lära dig mer och minska fördröjningen av diagnosen.

Vi, HCM-patienter och/eller anlagsbärare för HCM, ser inte likadana ut och finns i alla åldrar och kön. Förr fortbildades vårdpersonal huvudsakligen om eventuella hjärtproblem hos unga idrottare som upplever ett plötsligt hjärtstopp, eller hos äldre män. Idag finns det ett stort behov av att förbättra HCM-diagnostiken bland äldre patienter och kvinnor. Många familje-läkare och allmän-kardiologer kanske också betraktar HCM som en sjukdom hos unga människor. I en studie var dock 25 % av HCM-patienterna äldre än 75 år.

HCM-förekomsten är likartad hos män och kvinnor. Kvinnor får dock ofta själva diagnosen senare i livet än män. Det finns därför ett behov av att öka medvetenheten om HCM i dessa grupper bland familje-läkare och allmänkardiologer. Att hänvisa din vårdgivare till HCM Education Academy kommer att hjälpa dem att lära sig att leta efter HCM i alla patientgrupper, inklusive på BVC.

Jag har HCM och träffar sjukvårdspersonal som inte har erfarenhet av HCM.

HCM Education Academy letar efter vårdgivare som möter HCM-patienter och vill lära sig mer om HCM, och också kunna avgöra när det är dags att remitterad en HCM-patient till mer specialiserad vård.
Hänvisa dem gärna till HCM Academy. Du kan vara anonym eller visa avsändaren, det är ditt eget val.

Hänvisa min vårdgivare till HCM Academy

Jag är vårdgivare