HCM-sjukdomen

Vad är HCM?

Hos en person med HCM blir hjärtats väggar tjockare än de borde vara. Denna överdrivna förtjockning kan göra att hjärtat blir stelare och lämnar mindre utrymme för blod att fylla hjärtat.


HCM är en sjukdom som påverkar själva hjärtmuskeln och kan leda till andra allvarliga hälsotillstånd.
Hjärtat är en muskel som pumpar syrerikt blod runt i kroppen genom att dra ihop sig och slappna av. Detta innebär att ett hjärta som påverkas av HCM måste arbeta hårdare och kan ha svårt att pumpa ut syrerikt blod till resten av kroppen.
Som ett resultat kan personer med HCM uppleva brist på energi, snabba hjärtslag, bröstsmärtor eller andra symtom.

HCM kan påverka vem som helst oavsett ålder, kön eller etnicitet.
Den rapporterade förekomsten av HCM varierar från 1 av 200 personer till 1 av 500 personer i den allmänna befolkningen.

Vanliga symtom kan vara:

  • Andnöd
  • Trötthet
  • Snabb puls
  • Bröstsmärta
  • Yrsel eller vimmelkantighet
  • Svimning

De med hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM, oHCM), apikal hypertrofisk kardiomyopati eller asymmetrisk septal hypertrofisk kardiomyopati kan tro att dessa tre är helt olika sjukdomar. I själva verket är de alla tre hypertrofisk kardiomyopati (HCM) med varierande fysiska presentationer.

Med andra ord är orden ”obstruktiv”, ”apikal” eller ”asymmetriskt septum” bara beskrivningar av sjukdomens aktuella tillstånd.