HCMA

Om Hypertrophic Cardiomyopathy Association, USA, HCMA

Föreningen har ett nära samarbete med HCMA (Hypertrophic Cardiomyopathy Association) i USA, som fungerar som mentor i HCM – frågor. 

HCMA International

Denna hemsida har utvecklats i nära samarbete med USA-baserade Hypertrophic Cardiomyopathy Association (HCMA). Detta är världens mest betydande patientorganisation för Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM) och HCM SS är en del i det internationella nätverk som HCMA har skapat. Hemsidan innehåller också vissa länkar till HCMAs webbplats, www.4hcm.org

hcma-logo


OM HCMA
HCMA grundades 1996 som en 501c3 ideell organisation. De tillhandahåller stöd, opinionsbildning och utbildning till patienter, familjer, det medicinska samfundet och allmänheten om hypertrofisk kardiomyopati samtidigt som de stödjer forskning och främjar utvecklingen av behandlingar.

De stöder skapandet av Center of Excellence-vårdmodeller med hög volym för att säkerställa att alla behov hos HCM-patientgemenskapen tillgodoses på högsta möjliga nivå. De tror på att förbättra den globala medvetenheten om riskerna med denna genetiska hjärtsjukdom. De arbetar för att sjukvården ska bli trygga i sin förståelse av sjukdomsförloppet, så att behandlingarna förbättras fram tills man når målet; den ultimata utrotningen av själva sjukdomen.