Träning med hypertrofisk kardiomyopati

Motion och idrott för personer med HCM.

Ett vanligt misstag är att ge rådet att sluta idrotta när man ger en HCM-diagnos för att undvika risken för plötsligt hjärtstopp som kan komma som en följd av HCM.
Många läkare vet inte hur de ska ge råd om detta, och avråder från all motion för att vara på den säkra sidan.


Men motion är viktigt både för den kroppsliga och mentala hälsan. Att sluta motionera ger risk för viktökning, åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke, typ 2 diabetes, och stelhet och orörlighet. Motion och idrott är också bra för välbefinnandet. Det gäller från barndom/ungdom och genom hela livet.

Här är några slutsatser baserade på vetenskapliga fakta sammanfattade av den europeiska kardiologföreningen, nedan:


1. Den som har genetiskt anlag för HCM men är utan tecken på hjärtsjukdom är fysiskt frisk och bör fortsätta att motionera och idrotta som tidigare. Alltså, inga restriktioner på fysisk aktivitet.


2. När HCM finns i familjen, och är kombinerat med ett positivt gentest, är alla släktingar utan den aktuella genen (”negativt gentest”), friska och riskerar inte att utveckla HCM pga denna ärftlighet (eftersom de inte har ärftligheten i fråga). Alltså, inga restriktioner på fysisk aktivitet.


3. Ungdomar med HCM-anlaget (men utan påvisbar sjukdom) bör undvika att ge sig på idrott på internationell toppnivå. Det är olyckligt att tex bli global tennisstjärna och sen få sluta om hjärtsjukdom utvecklas senare… Men det är inga medicinska restriktioner så länge man är utan tecken på hjärtsjukdom och fysiskt frisk.


4. För den som har tecken på HCM-sjukdom måste rådgivning om motion och idrott föregås av en riskbedömning som innefattar en grundlig undersökning. Denna inkluderar sjukhistoria, familjens hjärthistoria, läkarundersökning, EKG, och ultraljud av hjärtat. För barn under 18 år med HCM bör även magnetröntgen av hjärtat, MR, utföras. För vuxna, alltså över 18 år, med påvisad HCM, bör MR göras vid behov. Stresstest, alltså cykelergometri med samtidig EKG registrering, bör också utföras i samband med denna bedömning.


5. Efter riskbedömningen bör en HCM-erfaren kardiolog diskutera vilka sätt som är bäst och säkrast att motionera och idrotta på, och detta bör göras i samråd med patienten med familj. Barn och ungdomar bör självklart ha sina föräldrar med vid diskussionen, och för vuxna är det bra att ha med en partner eller nära förtrogen. Detta kallas ”shared decision making” och rekommenderas starkt av kunniga hjärtspecialister.


6. Toppidrott på tävlingsnivå bör generellt undvikas av den som har HCM eftersom risken alltid finns att patienten i ett tävlingslopp – inklusive maratonlöpning, Vasalopp etc – satsar mer än hen tänkt.


7. Motionsidrotter ”utan ruscher” är bättre än dem där intervaller av intensiv hjärtaktivitet ingår i sporten. Motionslöpning och gympapass bär alltså mindre risker än tex fotboll eller basketboll. Undgå också situationer där svimning kan bli farligt, som vid ridning eller långa simturer.


8. God hydrering innan och under träning är viktigt för dem som har utvecklat HCM-sjukdom.


9. De allra flesta med påvisad HCM-sjukdom kan idrotta på ett säkert sätt efter den personliga riskbedömningen.

Källor:

2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Börjesson M, Caselli S, Collet JP, Corrado D, Drezner JA, Halle M, Hansen D, Heidbuchel H, Myers J, Niebauer J, Papadakis M, Piepoli MF, Prescott E, Roos-Hesselink JW, Graham Stuart A, Taylor RS, Thompson PD, Tiberi M, Vanhees L, Wilhelm M; ESC Scientific Document Group.Eur Heart J. 2021 Jan 1;42(1):17-96.


Studie om träning vid HCM, från USA (2023)

Energifull träning för personer med hypertrofisk kardiomyopati – JAMA Cardiology | Studie (2023) Abstrakt

Träning har tydliga fördelar för hälsan, både fysiskt och psykiskt, och är en viktig del av många människors liv över hela världen. Men för personer med hypertrofisk kardiomyopati (HCM) har möjligheten att vara fysiskt aktiva, vilket kan öka risken för plötslig hjärtdöd (SCD), lett till begränsningar och uteslutning från tävlingar.

Studiens resultat tyder på att personer med HCM eller de som har genotyppositiv/fenotypnegativ status och behandlas vid erfarna centra inte hade ökad risk för dödsfall eller livshotande hjärtrytmrubbningar om de tränade intensivt jämfört med de som tränade måttligt eller var inaktiva. Dessa data kan vara värdefulla vid diskussionen mellan patienten och specialistläkare angående deltagande i träning.


ACC 23: LIVE HCM: Lifestyle and Exercise in Patients with HCM and Long-QT Syndrome.
Kort intervju (6 minuter) med huvudutredarna Dr Rachel Lampert (Yale School of Medicine, USA), Dr Sharlene Day (Penn Medicine, USA) och Dr Michael Ackerman (Mayo Clinic, USA)

Klicka här:
Vigorous Exercise in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy”. Abstrakt.


Inspelningen av LIVE – HCM Study Discussion Webinar.

Lisa Salberg, HCMA talar med Dr Rachel Lampert (Yale School of Medicine, US) och Dr Sharlene Day (Penn Medicine, US).

Ladda ner LIVE HCM-studien– hela manuskriptet – artikel i medicinsk publikation.


Informationsblad/poster om träning vid HCM