I MITT hjärta. MIN familj. MITT arv.

Uppmärksamhetsvecka för Kardiomyopati
26 juni – 2 juli 2023

Finns kardiomyopati i min familj?

Vad är kardiomyopati?

Kardiomyopatier är sjukdomar som påverkar hjärtmuskeln och dess förmåga att pumpa blod genom kroppen.


Det är ett allvarligt men ovanligt tillstånd som kan hanteras. Det blir ofta fel- diagnostiserat eller förblir oupptäckt, och därför är det viktigt att veta vad man ska vara uppmärksam på och därmed minimera risken för plötslig hjärtdöd.


Ungefär hälften av alla kardiomyopatier är ärftliga, vilket innebär att tillståndet kan överföras från en förälder till ett barn.

Lär dig merkort video på 1:31 min.

Vilka gener är viktiga vid kardiomyopati?

För närvarande vet vi att 70 gener kan orsaka kardiomyopati, men antalet förväntas öka allteftersom förståelsen för generna som är involverade i kardiomyopati växer.

(Click for more info onto a short description of what is a gene and why do genes matter in cardiomyopathy)

Vad är en gen?

Gener bär på informationen som bestämmer dina drag, dina egenskaper och massor av andra saker om dig som förs vidare till dig – eller ärvs – från dina föräldrar. Varje cell i människokroppen innehåller cirka 25 000 till 35 000 gener.

Varför spelar gener roll vid kardiomyopati?

Många olika gener kan orsaka kardiomyopati. De flesta är gener som är involverade i att bygga hjärtmuskeln. Det pågår fortfarande forskning för att förstå hur vissa gener påverkar typen av kardiomyopati.

Vad finns det för riktlinjer för genetisk testning?

De nuvarande riktlinjerna rekommenderar genetisk rådgivning och testning för alla patienter som diagnostiseras med kardiomyopati, men över hela Europa är det bara en minoritet av kardiomyopatipatienterna som testas genetiskt. Ta reda på mer – hör från en expert om den aktuella statusen för genetiska tester i Europa.

Varför är genetisk testning viktig för framtida behandling?

Det pågår forskning om potentiella nya behandlingar som riktar sig mot de gener som är kända för att orsaka vissa kardiomyopatier. Genetisk testning hjälper till att främja framtida genetisk forskning och behandlingar.

Hur kan ett genetiskt test rädda liv?

Att bli genetiskt testad kan rädda liv genom att du hjälper till att identifiera personer som löper störst risk för kardiomyopati.

Slutord:
Om du har kardiomyopati, misstänkt kardiomyopati eller en känd familjehistorik av kardiomyopati eller plötslig hjärtdöd och inte har genomgått genetiska tester, kan du få mer information om varför det är viktigt från HCM Svenska Sällskap.

Ta reda på mer

Lär dig mer

Dela budskapet!

Kampanjpartner
Den här kampanjen har tagits fram i samarbete med amerikanska
Genetic Cardiomyopathy Awareness Campaign.

Med stöd av: Global Heart Hub