INTERNATIONELLA GUIDELINES

Här är det synnerligen viktigt att notera att Europa och USA har olika guidelines för riskutvärdering, dvs den regelbundna bedömningen om huruvida en viss HCM-patient eventuellt bör ha en ICD/pacemaker inopererad. De amerikanska indikationerna är vidare och mer individualiserade, resulterande i en högre grad av ICD-insättning än i Europa. En jämförande studie har gjorts, och visar ungefär jämförbara resultat i avseende på SCD (Sudden Cardiac Death).

Europa
2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies:
Developed by the task force on the management of cardiomyopathies of the European Society of Cardiology (ESC)

This programme features the chairpersons responsible for the most recent ESC Guidelines on Cardiomyopathy, which were presented at ESC 2023 in Amsterdam.
 
Prof Elena Arbelo (University of Barcelona, ES) and Prof Juan Pablo Kaski (University College London, UK) offer comprehensive insights into the updated guidelines. They delve into the latest developments in hypertrophic cardiomyopathy (HCM), provide treatment recommendations for obstructive hypertrophic cardiomyopathy (oHCM), and discuss how these new guidelines impact the current approach to managing these conditions.


USA
2020 AHA/ACC Guideline for the Diagnosis and Treatment of Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy