Ladda ner policy ”Roadmap”

 Ladda ner policy ”Roadmap”

Den politiska färdplanen

Cardiomyopathies Matter Roadmap – den första rapporten som rekommenderar politiska lösningar på de ouppfyllda behoven och utmaningarna för patienter med kardiomyopatier i Europa.

Kardiomyopatier har hittills fått för lite politisk uppmärksamhet, trots att de ger betydande sjukdomsbördor som potentiellt skulle kunna undvikas genom bättre sjukvård.

Cardiomyopathies Matter Roadmap syftar till att öka medvetenheten om kardiomyopatier och att säkerställa att de får den politiska uppmärksamhet de kräver från hälso- och sjukvårdssystemens beslutsfattare och påverkare på EU- och nationell nivå. Med dessa ändamål kommer den att:

  • förklara kardiomyopatier och deras inverkan på patienter, deras familjer, sjukvårdssystem och samhället.
  • identifiera viktiga utmaningar och otillfredsställda behov under hela patient-resan.
  • ge politiska rekommendationer på EU- och nationell nivå för att hantera dessa utmaningar och förbättra patienternas situation.

Cardiomyopathies Matter Roadmap, som lanserades i november 2022, utvecklades med bidrag från experter från områdena patientrepresentation, kardiologi, hjärtomvårdnad och hälsoekonomi.

mockup av Cardiomyopathies Matter Roadmap som visar en broschyr med texten och knappen att ladda ner