Yrsel

Översikt
Yrsel är en känsla av att du kanske svimmar .

Need to take my pills. Exhausted older lady leaning on a barrier and touching her forehead while suffering from a terrible headache outdoors.

BAKGRUND

Yrsel är en känsla av svimning. Alla har upplevt det. Det orsakas av otillräckligt blod i hjärnan. Det är ett mycket vanligt symtom för HCM-patienter.
En källa till förvirring är att vi ofta använder ordet ”yr” – och det kan betyda svimningskänsla, men det kan också beskriva en känsla av obalans, svindel eller snurrande (rotatorisk) yrsel, som när barn medvetet snurrar runt. 
Snurrande eller svindlande yrsel (vertigo) orsakas av innerörat. Visst går det att ha både svimningskänsla och yrsel samtidigt, men det händer inte så ofta.  

HUR ÄR UPPLEVELSEN AV SVIMNINGSKÄNSLA?

Förutom att du känner dig svag kan du också ha något grumlig syn. Det är möjligt att du kommer att känna dig illamående. Svimningskänsla brukar avta när du ligger ner eller lägger huvudet mellan knäna.

VAD ORSAKAR SVIMNINGSKÄNSLA?

Att känna sig svimfärdig är vanligt då och då. Allt som orsakar lågt blodtryck i hjärnan eller minskat blodflöde till hjärnan kan orsaka det. 
Det vanligaste är kanske ortostatisk hypotoni – att resa sig upp för snabbt. Det ger ett tillfälligt blodtrycksfall och minskat blodflöde till huvudet när du reser dig upp för snabbt från sittande eller liggande. 
Detta sker lättare om du är uttorkad. Det är också mer sannolikt om din puls är långsam. Detta kan hända på grund av hjärtsjukdomar i sig eller på grund av läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar. 

Blödning kan också orsaka yrsel. Detta är ingen överraskning om du har ett stort sår och förlorar blod. Men ockult blödning – blödning som inte är uppenbar – kan pågå i dagar eller veckor och så småningom börja orsaka svimningskänsla.

HCM-patienter kan uppleva svimningskänsla oftare. Hjärtklappning och obstruktion kan bidra till detta. Episoder kan inträffa i samband med träning eller utan någon uppenbar orsak. Rapportera dessa episoder till din läkare! 
Svimningskänsla har ofta inte någon allvarlig orsak. Du kanske bara behöver dricka mer vatten. Men eftersom det kan vara allvarligt är det bäst att inte försöka ställa en diagnos själv. 

BEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV SVIMNINGSKÄNSLA

Få ner huvudet. Lägg dig ner eller lägg huvudet mellan knäna. Höj dina fötter. Stå inte upp igen förrän yrseln har lagt sig. Och gör så långsamt! Saker som kan hjälpa är att dricka mer vatten eller andra vätskor med elektrolyter. 
Att äta eller dricka något sockerhaltigt hjälper ofta också. Om du är diabetiker bör du självklart kontrollera ditt socker.

Din kardiolog bör få veta om din svimningskänsla. Man kanske vill göra tester för att leta efter arytmier eller förändringar i din obstruktion. Man kanske också vill ändra dina receptbelagda läkemedel. Ändra inte dina mediciner utan att prata med din läkare!

Medicinen måste vara rätt inställd. En del patienter som får yrselkänslor vid ansträngning minskar sin betablockerardos och ibland gör även läkare samma bedömning. Men en trolig orsak till yrseln kan vara att en dynamisk utflödesobstruktion är otillräckligt kontrollerad och att patienten istället behöver ha en ökad betablockerardos, eller ett tillägg av disopyramid.

Patienter rekommenderas ofta att resa sig långsamt för att undvika ortostatisk hypotoni. Detta är ett bra råd men för många nästan omöjligt att genomföra. Om så är fallet för dig kan en bättre strategi vara att försöka att inte bli överraskad och vara redo att ta tag i något om du plötsligt känner att du känner svimfärdig.