LITTERATURSAMLING OM HCM

Nedan följer nyare artiklar från Sverige om HCM.

Ärftliga hjärt–kärlsjukdomar – ett multidisciplinärt arbetssätt krävs
Erfarenheter från Centrum för kardiovaskulär genetik i Umeå.
S Mörner, B Carlberg, A Rydberg, S Jensen, A Lundström, P Nyberg, U-B Diamant, 
U Hellman, O Johnson, U Näslund. Läkartidningen 40/2021

Mavacamten – ny behandling av hypertrofisk kardiomyopati.
Första sjukdomsspecifika läkemedlet – förväntas bli värdefull del av behandlingen i utvalda fall. Magnusson P, Karason K. Läkartidningen 32-33/2021

Olika aspekter på ICD vid hypertrofisk kardiomyopati
Magnusson P. Läkartidningen 49-50/2020

Banbrytande resultat vid Hypertrofisk Kardiomyopati,
Dagens Medicin. 30 augusti 2020, 10:19

Ny riskmarkör för kammmararytmi vid hypertrofisk kardiomyopati.
Magnusson P, Mörner S. Läkartidningen 9–10/2020

Hypertrofisk kardiomyopati vanligaste ärftliga hjärtsjukdomen.
Magnusson P, Gadler F, Mörner S. Läkartidningen 24/2018

Electrocardiographic amplitudes: a new risk factor for sudden death in hypertrophic cardiomyopathy
Ostman-Smith I, Wisten A, Nylander E, Bratt EL, Granelli Ad, Oulhaj A, Ljungström E. Eur Heart J. 2010 Feb;31(4):439-49. doi: 10.1093/eurheartj/ehp443.
Epub 2009 Nov 5. PMID: 19897498 Free PMC article.