LOKALA SVENSKA VÅRDPROGRAM

9. LOKALA SVENSKA VÅRDPROGRAM

Nationella riktlinjer eller vårdprogram för HCM saknas ännu. Däremot har några regioner utvecklat egna program som återfinnes nedan.

Träning vid HCM

Motion och idrott för personer med HCM.

Regionala riktlinjer

Skåne: Förslag till utredning och uppföljning av familjer med hypertrof kardiomyopati i Södra sjukvårdsregionen

Västerbotten: Diagnostik och behandling av individ med hypertrofisk kardiomyopati,

Västra Götaland : RUTIN Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM)

HCM PM inför anestesi: Riktlinjer från Västra Götaland


Riktlinjer Norge