MAZE

Översikt:
Maze är ett kirurgiskt ingrepp för att behandla förmaksflimmer.

Bakgrund:
Maze är ett kirurgiskt ablationsförfarande som används för att behandla förmaksflimmer (afib). Liksom med kateterablationer för arytmier innebär Maze att skapa ärrvävnad i syfte att blockera elektriska signaler som orsakar afib. Det är oftare framgångsrikt vid behandling av afib än kateterablationer, men eftersom det är öppen hjärtkirurgi innebär det mer risk.

Du kanske ser det skrivet som Maze eller MAZE. De hänvisar alla till samma sak. Versaler ändrar inte innebörden!

ÄR DU EN KANDIDAT FÖR MAZE?

Läkemedelsbehandlingar är nästan alltid förstahandsvalet för behandling av afib. Maze utförs oftast på patienter som av annat skäl genomgår öppen hjärtkirurgi. Det kan rör sig om myektomi, klaffreparation eller kranskärlsbypass. Enbart Maze utförs mindre ofta. Vanligtvis görs detta hos patienter med försvagande afib som inte har lindrats av läkemedelsbehandling och kateterablationer.

VAD ÄR MAZEOPRATION?

Maze betyder labyrint och innebär att skapa ett mönster av ärrbildning i förmaken som fungerar som en labyrint och fångar elektriska signaler som kan orsaka förmaksflimmer. Endast de korrekta signalerna kan sedan ledas från atrierna till ventriklarna.

Det finns ett antal varianter av labyrintproceduren. Ärrbildning skapas med en skalpell, med radiofrekvensenergi eller med kryoterapi. I vissa procedurer används andra energikällor för ärrbildningen. 

Den klassiska Mazeoperationen är en öppen hjärtoperation. Detta involverar borttagning av vänster förmaksbihang (LAA). Detta bihang är en påse på sidan av vänster förmak och är ofta platsen för koagelbildning. Det finns nu några ”minimalt invasiva” procedurer som kan göras separat. I vissa av dessa skapas ärrbildning endast i vänster förmak. Vissa inkluderar att ta bort det vänstra förmakets bihang. Alla dessa olika procedurer kallas ”Maze”. De har några viktiga skillnader i sina risker och i deras framgångsfrekvens.

VILKEN KIRURG SKA UTFÖRA DIN MAZEOPERATION?

Om du har förmaksflimmer och genomgår ett annat öppen hjärtingrepp, bör du diskutera med din kirurg om en eventuell Mazeoperation. Om du tror att en isolerad Mazeoperation kan vara vettig för dig bör du diskutera det noggrant med ditt kirurgcenter-team. Du kan förbättra dina chanser till ett framgångsrikt ingrepp genom att ha ett kirurgiskt team som har erfarenhet av HCM-patienter.

VAD HÄNDER UNDER MAZEOPERATIONER?

Vid den klassiska Mazeoperationen görs flera snitt i höger och vänster förmak. När ärr väl bildas isolerar ärren de onormala elektriska signalerna som orsakar förmaksflimmer. Detta tillåter normala sinusimpulser att färdas till den atrioventrikulära noden (AV-noden) som de ska. Patienterna placeras på en hjärt-lung-bypass-maskin som tillfälligt tar över hjärtats och lungornas arbete under operationen. Snitten stängs sedan. Det vänstra förmakets bihang, som kan vara en källa till blodproppsbildning och stroke, stängs av eller tas bort. 

Under en total torakoskopisk (TT) Mazeoperation gör kirurgen små snitt på sidorna av bröstkorgen för att komma åt hjärtat. Denna procedur kommer att skapa ärrmönster på utsidan av hjärtat för att störa de oregelbundna elektriska signalerna som orsakar förmaksflimmer. Om förmaksflimmer kvarstår efteråt kommer kateterablation att utföras.

RESULTAT

Bland personer utan HCM som genomgår Maze är mellan 80 % och 90 % fria från förmaksflimmer på lång sikt. Som med andra behandlingar av förmaksflimmer har HCM-patienter en lägre framång. Bland 72 patienter som genomgick Mazeoperation i samband med myektomi vid Tufts Medical Center, var 70 % afib-fria efter 3 år. Detta är bättre än de 44% afib-fria bland patienter som genomgått kateterablationer. Det finns få data om framgångsfrekvens för minimalt invasiva Mazeoperationer hos HCM-patienter.

RISKER

Risker med Mazeoperationer inkluderar arytmier. Vissa av dessa kan avta när ärrbildningen utvecklas. Koagelbildning är också möjlig. Andra risker är de vanliga vid större operationer: infektion, blödning och komplikationer från anestesi. Klassisk Maze kräver hjärt-lungbypass, vilket har sina egna risker, inklusive skador på njurarna eller frenikusnerven. För dem som genomgår Maze tillsammans med andra ingrepp vid öppen hjärtkirurgi ökar sannolikt inte Mazeoperationen operationsriskerna väsentligt.

Källor:
Spirito, P. (2017, December 19). Atrial Fibrillation in Hypertrophic Cardiomyopathy. American Heart Association Journals136(25), 2-437-2439. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031743
Quintana, E., & Cox, J. L. (2017, May 8). Surgical management of atrial fibrillation at the time of septal myectomy. National Center for Biotechnology Information, 6(4), 386-393. 10.21037/acs.2017.05.08