Nya riktlinjer för alla typer av kardiomyopatier presenterades på ESC 2023 – lyfter gentestning och myosinhämmaren mavakamten, den första specifika behandlingen av hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

https://medicinskaccess.se/aktuellt/nya-riktlinjer-foer-alla-typer-av-kardiomyopatier-presenterades-paa-esc-2023-lyfter-gentestning-och-myosinhaemmaren-mavakamten-den-foersta-specifika-behandlingen-av-hypertrofisk-kardiomyopati-hcm/

Jerker Liljestrand
Läkare och patientföreträdare för HCM SS. Foto: Privat.

– Det är viktigt att dessa nya europeiska riktlinjer tar upp hela gruppen kardiomyopatier, och förhoppningsvis leder detta till en mer samlad bedömning och behandling av denna grupp patienter inom svensk hjärtsjukvård, säger Jerker Liljestrand, läkare och patientföreträdare, patientföreningen Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap (HCM SS).

Syftet med de nya riktlinjerna är bland annat att vägleda och stötta vårdpersonal i diagnostisering och vård av patienter med kardiomyopatier i alla åldrar i enlighet med bästa tillgängliga evidens. Dessutom bidrar riktlinjerna med att tillhandahålla en praktisk diagnostik och ett ramverk för behandling för patienter och deras anhöriga.

– Direkt kopplat till detta är riktlinjernas starka rekommendation om en ”team approach” till kardiomyopatier, inklusive HCM. Här finns stort utrymme för förbättring inom dagens ofta fragmenterade hantering av screening, diagnostik, behandling och regelbunden uppföljning, fortsätter Jerker Liljestrand.

Läs mer…