Om denna webbplats

Våra samlade tack

Denna webbplats är utvecklad med utgångspunkt från siten www.4hcm.org vilket är webbplatsen för Hypertrophic Cardiomyopathy Association, HCMA, i USA. Denna förening har utvecklats till en stark patientförening under flera årtionden, medan HCM Svenska Sällskap bildades som en självständig förening i augusti 2022.  HCM SS har ett nära samarbete med HCMA, och utan god tillgång till deras site hade vår egen webbplats inte varit möjlig att skapa på kort tid.  HCM SS vill här uttrycka ett varmt tack för allt stöd från HCMA.

This website has been developed based on the site www.4hcm.org, which is the website of the Hypertrophic Cardiomyopathy Association, HCMA, in the USA. This association has developed into a strong patient association over several decades, while HCM Swedish Society was formed as an independent association in August 2022. HCM SS has a close collaboration with HCMA, and without good access to their site, our own website would not have been possible to create in a short time. HCM SS would like to express a warm thank you for all the support from HCMA.

Denna svenska webbplats innehåller ett antal ändringar och tillägg jämfört med www.4hcm.org , skapade med syfte att spegla hypertrofisk kardiomyopati, HCM, i Sverige, och det svenska hälsosystemet inklusive aktuella svenska utrednings- och behandlingsrutiner vid HCM . Vi hoppas att vår webbplats också kan vara till hjälp för patienter och hälsopersonal i de andra nordiska länderna, där patientföreningar med fokus på HCM ännu inte har bildats.

Varmt tack till IT-ingenjör Mohomed Haffaz för allt hårt och ideellt arbete för att skapa denna webbplats, och tack även till föreningens egen webbutvecklare Matti Boustedt för allt engagemang.

Varmt tack också till konstnär Madeleine Reuterswärd som generöst gav oss en specialdesignad logo.

Ett särskilt tack till de HCM-erfarna kardiologer vid universitetetssjukhusen i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå som noggrant granskat alla texterna på webbplatsen. 

Ansvaret för webbplatsens innehåll är 2022-2023 års styrelse för HCM SS, dvs Lottis Hörting, Marianne Witteberg, Jerker Liljestrand, Caroline Norlin och Mark Boustedt.

Vår integritetspolicy kan man läsa om här.

Lista över webbplatsens alla sidor