ÖVERSIKTSARTIKLAR OM HCM

Internetmedicin har två sammanfattande översikter om HCM. Den första fokuserar på HCM i allmänhet, medan den andra fokuserar på undergruppen Obstruktiv HCM, HOCM, oHCM.

Internetmedicin om HCM
Mörner S (Uppdaterad 2018-12-31)

Internetmedicin om HOCM
Nozohoor S, Sjögren J. (Uppdaterad 2022-06-30)

För den som inte är superspecialist på HCM kan dessa två översikter framstå som relativt komprimerade. Då finns möjligheten att nå djupare förståelse genom att läsa in något av fortbildningsprogrammen nedan.