Pacemaker

Pacemaker

Översikt:
En pacemaker är en enhet som använder elektriska impulser för att hjälpa till att kontrollera vissa onormala rytmer.

En pacemaker placeras antingen i bröstet eller buken. Den uppmanar hjärtat att slå i normal takt. En vanlig anledning till att använda pacemaker är bradykardi, en långsam hjärtfrekvens. En annan orsak är hjärtblock, vilket innebär att den elektriska signalen till kamrarna är helt eller delvis blockerad. Båda dessa problem kan orsaka trötthet, andnöd, svimning, organskador eller dödsfall. Den implanterade pacemakern hjälper hjärtat att slå i en mer normal takt.

Mer information

Bradykardi definieras vanligtvis som en puls som är långsammare än 60 slag per minut. Men att ha en långsammare puls behöver inte betyda att den behöver behandlas. Idrottare har ofta långsammare vilopuls. Hjärtfrekvensen under sömnen kan vara lägre än 60. Receptbelagda läkemedel som betablockerare eller kalciumkanalblockerare kan minska hjärtfrekvensen under 60. Om du inte har symtom som trötthet, förvirring, yrsel eller andnöd, är din bradykardi inget problem. Hjärtblock som helt enkelt bromsar de elektriska impulserna något behöver vanligtvis inte behandlas.

ORSAKER TILL BRADYKARDI OCH HJÄRTBLOCK

 • Många olika saker kan orsaka bradykardi och hjärtblock. Dessa inkluderar vävnadsskador på grund av åldrande, hjärtinfarkt eller andra hjärtsjukdomar, hjärtkirurgi eller hjärtmuskelinflammation (myokardit). Vissa andra sjukdomar kan orsaka bradykardi, inklusive ämnesomsättningssjukdom (oftast pga sköldkörtelproblem) och vissa inflammatoriska sjukdomar. Obstruktiv sömnapné kan också orsaka bradykardi. Slutligen kan vissa kemiska obalanser och läkemedel som används för hjärtproblem (som beta- och kalciumblockerare) orsaka bradykardi.
 • I vissa fall används pacemakers efter avsiktliga kirurgiska ingrepp. Vissa patienter med allvarligt förmaksflimmer får genomgå en operation som kallas AV-nod ablation. Härvid förstörs medvetet vävnaden som överför elektriska impulser från förmaken till ventriklarna. Proceduren blockerar den elektriska signalen från förmaken. Patienterna behöver då istället pacemaker så att deras kamrar kan slå normalt. Vissa HOCM-patienter (hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati) genomgår en septal myektomi efter att tidigare ha genomgått en alkoholseptumablation för att minska obstruktionen. Den kombinerade effekten av dessa två operationer ger normalt ett fullständigt hjärtblock, och patienterna behöver pacemaker.
 • Pacemaker används ibland hos patienter med långt QT-syndrom, hos vissa transplanterade patienter och hos de med vissa medfödda hjärtsjukdomar. Pacemakers kan användas av patienter i alla åldrar.

VAD ÄR EN PACEMAKER

 • En pacemaker har en batteridriven dosa. Kablar med elektroder kopplar dosan till hjärtat. Pacemakers har 1-3 avledningar som placeras i olika hjärtkammare. Elektroderna kan detektera ditt hjärtas elektriska aktivitet och skicka information via ledningarna till datorn i dosan. Datorn kommer att meddela dosan att skicka elektriska impulser till ditt hjärta när rytmen är onormal. Din läkare programmerar pacemakern att skicka impulser under vissa förhållanden. De kan använda information som pacemakern lagrar för att justera dessa inställningar över tid. Programmering av pacemakerdosan kan göras med en extern enhet – ingen ytterligare operation behövs. 
 • Pacemakers använder elektriska impulser med låg energi för att övervinna den felaktiga elektriska signaleringen i ditt hjärta. Vad kan pacemakers göra? De kan hjälpa till att påskynda eller sakta ner hjärtrytmen. De kan kontrollera vissa onormala rytmer. De kan hjälpa till att se till att kamrarna drar ihop sig normalt om du har förmaksflimmer. De kan koordinera elektrisk signalering mellan hjärtats förmak och kammare. 
 • Nyare pacemakers kan också övervaka blodtemperatur och andningsfrekvens. De kan också justera hjärtfrekvensen baserat på aktivitet. 
 • Tillfälliga pacemakers används för att behandla kortvariga problem eller under nödsituationer. De kan användas tills en permanent pacemaker kan implanteras eller tills ett tillfälligt tillstånd avtar. Permanenta pacemakers används för att kontrollera långvariga problem. Arytmier kan också behandlas med en implanterbar cardioverter defibrillator (ICD), som använder högenergipulser för att behandla livshotande arytmier. 

IMPLANTATION AV PACEMAKER

 • Din läkare kommer att berätta för dig hur du ska förbereda dig. Var uppmärksam på instruktionerna om att sluta med mediciner som blodförtunnande medel och acetylsalicylsyra några dagar före ingreppet. Din läkare kommer också att instruera dig om när du ska börja fasta och hur du tar dina andra mediciner före operationen. 
 • Din läkare kan använda lugnande medel eller narkos. Du kan få antibiotika för att förhindra infektion. Dina läkare kommer att föra in en nål i en stor ven, vanligtvis nära axeln mitt emot din dominerande hand. Denna nål kommer att användas för att föra pacemakerledningarna in i venen och placera dem på rätt ställe  i ditt hjärta. Genomlysningsröntgen kommer att användas för att vägleda elektrodplaceringen. När ledningarna är på plats kommer läkaren att göra ett litet snitt i bröstet eller buken. Man kommer sedan att placera batteriet och dosan. Slutligen kommer de att testa pacemakern för att se till att den fungerar korrekt. Operationen tar några timmar.

RISKER

 • Operationen som används för att sätta in en pacemaker är i allmänhet säker. Men problem som kan uppstå inkluderar svullnad, blödning, blåmärken eller infektion på i operationssåret. Blodkärl och nerver nära platsen kan också skadas. Mellan 1-2% av patienterna upplever en kollapsad lunga under operationen. Du kan också reagera på de mediciner som används under proceduren.

ÅTERHÄMTNING

 • Efter operationen hålls du vanligtvis på sjukhuset över natten för att se till att din pacemaker fungerar bra. Du måste ordna skjuts hem från sjukhuset. Under några dagar eller veckor efter operationen kan du uppleva smärta, svullnad eller ömhet i såret. Eftersom denna smärta vanligtvis är mild, är receptfria läkemedel ofta allt du behöver för att kontrollera smärta. Rådgör med din läkare innan du tar några smärtstillande mediciner. Du kan också bli ombedd att undvika krävande aktiviteter eller att lyfta tunga föremål i en månad efter operationen. 

ATT LEVA MED EN PACEMAKER

 • Pacemakers kommer vanligtvis inte att begränsa dig från att utöva sport och motion. Men kontaktsporter som fotboll kan behöva undvikas. De flesta människor kan återgå till sina normala aktiviteter några dagar efter operationen. Fråga din läkare vad som är säkert och inte säkert för dig.
 • Vissa pacemakermodeller kan skadas eller störas under medicinska procedurer som använder starka magneter. Detta inkluderar MR, stötvågslitotripsi (tex vid behandling av njurstenar) och elektrokauterisering. Berätta alltid för läkare, tandläkare och annan vårdpersonal att du har en pacemaker. Elektrofysiologen som implanterar din enhet ger dig ett kort som anger vilken typ av pacemaker du har. Ha alltid detta kort med dig i händelse av en nödsituation. Du kanske också vill bära ett medicinskt ID-armband eller halsband som anger att du har en pacemaker. 
 • Efter operationen måste du undvika nära eller långvarig kontakt med starka magnetfält. Detta inkluderar 
 • Mobiltelefoner. För att vara säker rekommenderar vissa läkare att du inte lägger din mobiltelefon eller MP3-spelare i en ficka över din pacemaker. Du kanske vill hålla telefonen mot örat mitt emot pacemakern. 
 • Mikrovågsugnar och andra hushållsapparater : Du kan fortfarande använda hushållsapparater men du bör undvika nära och långvarig exponering. 
 • Metalldetektorer : Du kan fortfarande gå igenom säkerhetssystemets metalldetektorer. Det är säkert att kontrolleras med en metalldetektorstav så länge den inte hålls över pacemakerplatsen under en längre tid. Var noga med att meddela säkerhetspersonal på tex flygplatser att du har en pacemaker. 
 • Industriella svetsar och elektriska generatorer : Håll minst 60 cm avstånd från sådan. Du kan fråga tillverkaren av din pacemaker om specifika riktlinjer för utrustningen du arbetar med.
 • Högspänningsledningar är säkra att passera. Om du arbetar med högspänningsledningar, fråga din tillverkare om specifika riktlinjer.

UNDERHÅLL OCH BATTERIBYTE

 • Pacemakers behöver underhåll som vilken enhet som helst. Ledningar kan gå sönder. En annan enhet kan störa signalerna till eller från din pacemaker. Din hjärtsjukdom kan förändras. Och så småningom kommer batteriet att behöva bytas ut. Din läkare kommer att kontrollera din pacemaker flera gånger om året. Sköt din kontroller noggrant! Vissa av pacemakerns funktioner kan fjärrkontrolleras. Du kan också bli ombedd att ta ett EKG för att kontrollera förändringar i ditt hjärtas elektriska aktivitet. Pacemakerbatterier håller i genomsnitt 6-7 år beroende på hur aktiv din enhet är. Innan batteriet börjar ta slut kommer din läkare att byta ut dosan och batteriet med hjälp av en mindre operation. 

Källor:National Heart, Lung, and Blood Institute. (n.d.). Pacemakers. Pacemakers l NHLBI, NIH. Retrieved November 28, 2020, from https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pacemakers#:~:text=A%20pacemaker%20is%20a%20small,or%20rhythm%20of%20the%20heartbeat. 

National Heart, Lung, and Blood Institute. (n.d.). Pacemakers. Pacemakers l NHLBI, NIH. Retrieved November 28, 2020, from https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pacemakers#:~:text=A%20pacemaker%20is%20a%20small,or%20rhythm%20of%20the%20heartbeat.

HCMA 6/2021