Hjärtklappning

Översikt:
Hjärtklappning är känslan av att ditt hjärtslag är ovanligt starkt, snabbt eller oregelbundet.

BAKGRUND

Alla har hjärtklappning då och då. Du kanske märker ett överhoppat slag eller ett extra slag. Eller så kanske du känner ett ”fladder”. Ditt hjärta kanske slår snabbt eller kraftigt utan en uppenbar orsak som träning.

Vissa typer av hjärtklappning är ofarliga och återgår till det normala utan behandling. Men vissa typer av hjärtklappning är allvarliga. I allmänhet är det inte möjligt att avgöra vilken typ av hjärtklappning du har bara utifrån känslan. Anta inte att dina hjärtklappningar är normala.

Ibland antyder en medvetenhet om ett ovanligt hjärtslag en oregelbunden hjärtrytm. I sådana fall kan hjärtklappningen börja plötsligt, vara mycket snabb och kan vara förknippad med svettning eller yrsel. Prata med din kardiolog om hjärtklappning!

HUR KÄNNS DET ATT HA HJÄRTKLAPPNING?

Alla typer av oregelbundna eller ovanligt snabba hjärtrytmer kan vara kännbara. Du kan känna ett dunk eller ett oregelbundet slag. Vissa människor beskriver sina hjärtklappningar som att de känner sig som hjärtat gör en volt, eller som hicka. Du kan känna hjärtklappningen i halsen eller nacken. Det kan kännas som om ditt hjärta hoppar över ett slag, och detta kan ske upprepade gånger. Om du har ovanligt snabba hjärtslag kommer du förmodligen att märka dem – det kan vara en konstig och alarmerande känsla.

Ibland åtföljs hjärtklappning av andra symtom, som svettning, yrsel , illamående, andnöd eller till och med svimning. Om så är fallet bör du prata med din kardiolog snarast, inte senare!

VAD ORSAKAR HJÄRTKLAPPNING?

Per definition betyder hjärtklappning att du upplever vissa arytmier. Det låter alarmerande, men alla arytmier är inte farliga. Alla kräver inte behandling.

Några av de saker som kan orsaka arytmier förutom hjärtsjukdomar inkluderar ansträngande träning och överskott av koffein, alkohol, nikotin eller andra droger (inklusive receptbelagda, receptfria och narkotika). Stress, ångest och sömnbrist kan också orsaka arytmier. Uttorkning, förändringar i dina hormoner och lågt blodsocker kan spela en roll, liksom blodbrist eller något annat som orsakar låga syrenivåer i blodet. Det är inte förvånande att alla upplever lite hjärtklappning ibland!

HCM kan också orsaka hjärtklappning. Det finns flera anledningar till detta. HCM påverkar hjärtats struktur direkt genom att orsaka oordning i hjärtmuskelcellerna. Den oordningen gör arytmier mer sannolika. Hypertrofi av hjärtväggen kan också göra arytmier mer sannolika. HCM tenderar att leda till ärrbildning (fibros) i hjärtmuskeln, en viktig orsak till arytmier. Det extra arbete som hjärtat utför vid HCM gör ofta att vänster förmak förstoras, vilket gör att förmaksflimmer blir mer sannolikt.

BEHANDLING AV HJÄRTKLAPPNING

Om du har hjärtklappning som du inte haft tidigare, prata med din kardiolog. Försök att spela in dem med en hjärtmonitor för hemmet. För en daglig logg om när du får hjärtklappning, vad du gör vid tillfället och vad du har ätit. Allt detta kan ge viktig information till din läkare.

Sök omedelbart läkarvård om du också upplever svaghet, yrsel eller förvirring. Obehag i bröstet eller smärta i armar, nacke, käke eller övre delen av ryggen är också skäl att söka läkarvård. Så även andnöd och en vilopuls på över 100 slag/min.

HCM-patienter kan ibland plötsligt känna av hjärtklappning. Det är bra om du då kan notera din hjärtrytm och pratar med din läkare. Men det kan också bli en källa till oro om du tenderar att oroa dig för varje hjärtklappning. Det finns ingen enkel regel som talar om för dig vilken hjärtklappning du ska oroa dig för, men prata med din läkare. Med tiden lär du dig förhoppningsvis mer om vilken typ av hjärtklappning som förtjänar noggrann uppmärksamhet.

Din läkare kan ordinera användning av en enhet som EKG-bandspelare (Holter-monitor), händelsemonitor eller loop-recorder, för att hjälpa till att skilja mellan en ofarlig arytmi och en som kräver behandling. Behandlingen för hjärtklappning beror på orsaken.

Om dina hjärtklappningar kommer från vissa arytmier, som förmaksflimmer, kan läkaren ordinera antiarytmika eller läkemedel för att minska din hjärtfrekvens. Vissa arytmier kan också behandlas med kateterablationer, men dessa övervägs vanligtvis först efter att mediciner har misslyckats. Vissa arytmier – särskilt kammartakykardi – kan vara livshotande och kan motivera en implanterbar hjärtdefibrillator (ICD). Om din läkare tror att dina mediciner kan bidra till din hjärtklappning, kan de ordinera nya mediciner.

Om din hjärtklappning orsakas av livsstilsval kan du behöva göra vissa förändringar. Alkohol kan utlösa arytmier hos många människor. Så kan även koffein och stimulerande drycker. Det finns ingen generell regel här: vissa människor tolererar alkohol och koffein med måtta, medan andra inte gör det. Du måste lära dig vad som är fallet för dig – och det kan förändras med tiden. Om du röker, sluta. Regelbunden träning kan hjälpa till att minska hjärtklappning. Det kan också en diet med låg fetthalt göra. Att hålla ditt blodtryck under kontroll kan också hjälpa. Stress kan orsaka hjärtklappning. Även om det inte är särskilt användbart att råda någon att minska stressen i sitt liv, finns det avslappningsövningar som kan vara till hjälp.