PeerView

3 olika kurser där varje kurs har 4 moduler och tar ca 1 timme, Från 2021-2022

Målgrupp
Dessa kortfattade uppdateringar har utvecklats för kardiologer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med diagnos och behandling av HCM.

Vår bedömning
Dessa program är så kortfattade och koncentrerat att det bör vara mest användbart som en uppdatering för kardiolog-utbildade läkare. För annan sjukvårdspersonal krävs ett av de större och mer grundläggande fortbildningsprogrammen i fortbildnings-menyn för att förstå HCM.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Särskilja diagnostiseringen hos patienter som misstänks ha HCM, i överensstämmelse med gällande riktlinjer och senaste framsteg inom testning och teknik för att främja tidig igenkänning.

Inse de bördor som patienter med HCM upplever och de effekter som diagnos och behandlingar kan ha på deras livsstil, aktivitetsnivå och känslomässiga välbefinnande.

Välja bland nuvarande och framskridande terapeutiska strategier baserat på deras effektivitet, säkerhet och förmåga att ta itu med den underliggande patofysiologin för HCM.

Samarbeta med multidisciplinära och inter-professionella vårdkollegor för att individanpassa HCM-vårdplaner som överensstämmer med nya rekommendationer, inklusive bildbehandling och genetiska tester, medicinska terapier, riskbedömning och förebyggande av plötslig hjärtdöd och livsstilsöverväganden, såsom att hänvisa patienter till HCM-kunskapscenter

November 2021

Making New Strides in Hypertrophic Cardiomyopathy: The Latest Guidelines, Science, and Strategies for Early Diagnosis and Tailored Treatment

Efter att ha avslutat denna aktivitet bör deltagarna vara bättre på att:

 • Differentiera patienter som misstänks ha HCM i överensstämmelse med gällande riktlinjer och senaste framsteg inom testning och teknik för att främja tidig igenkänning.
 • Inse de bördor som patienter med HCM upplever och de effekter som diagnos och behandlingar kan ha på deras livsstil, aktivitetsnivå och känslomässiga välbefinnande.
 • Välj bland nuvarande och framväxande terapeutiska strategier baserat på deras effektivitet, säkerhet och förmåga att ta itu med den underliggande patofysiologin för HCM.
 • Samarbeta med multidisciplinära och interprofessionella vårdkollegor för att anpassa HCM-hanteringsplaner som överensstämmer med nya rekommendationer, inklusive bildbehandling och genetiska tester, medicinska terapier, riskbedömning och förebyggande av plötslig hjärtdöd, och livsstilsöverväganden, som att hänvisa patienter till HCM-center.

Augusti 2022

Going Beneath the Surface of Hypertrophic Cardiomyopathy:
Understanding the Pathophysiology and Deploying New Strategies for Timely Diagnosis and Targeted Treatment


Efter att ha avslutat denna aktivitet bör deltagarna vara bättre på att:

 • Känna igen de kliniska egenskaperna och patologiska egenskaperna som tyder på HCM.
 • Differentiera patienter som misstänks ha HCM i överensstämmelse med gällande riktlinjer och bevis för att främja tidig diagnos och snabb behandling.
 • Bedöma effektiviteten, säkerheten och förmågan hos tillgängliga terapeutiska strategier för att ta itu med den underliggande patofysiologin och önskade behandlingsmål.
 • Individualisera behandlingsregimer för HCM i överensstämmelse med patientens preferenser och mål för vården.

October 2021

Easing the Burden of Hypertrophic Cardiomyopathy: Progress inUnderstanding and Addressing Its Pathophysiology

Efter att ha avslutat denna aktivitet bör deltagarna vara bättre på att:

 • Känna igen HCM:s patofysiologi och den associerade sjukdomsbördan som kan upplevas av patienter (t.ex. hälsopåverkan, livskvalitet, dagliga aktiviteter).
 • Tillämpa de senaste rekommendationerna och vägledningarna för att diagnostisera, utvärdera och övervaka patienter med HCM på ett teambaserat sätt.
 • Utvärdera nuvarande och framväxande strategier för att hantera HCM i termer av effektivitet, säkerhet och effekter på sjukdomsbördan.
 • Samarbeta med patienter för att identifiera deras individuella mål och ge dem råd om fördelarna och riskerna med testning och behandling.