Isolering av lungven

Översikt: 
Lungvensisolering är en typ av hjärtablation som används för att behandla förmaksflimmer.

BAKGRUND

Pulmonell venisolering (PVI) är en behandling för förmaksflimmer (atrial fibrillation, afib). De onormala elektriska signalerna som orsakar förmaksflimmer börjar ofta i lungvenerna. Detta är de fyra venerna som för syrerikt blod (två från varje lunga) till ditt vänstra förmak. PVI skapar ärrvävnad runt de platser där lungvenerna ansluter till hjärtat. Detta begränsar eller blockerar dessa onormala signaler. Detta ingrepp kan minska frekvensen och svårighetsgraden av förmaksflimmer.

Det första behandlingsalternativet för förmaksflimmer är nästan alltid läkemedel. Ablationer används om läkemedel inte är tillräckligt effektiva för att minska bördan av flimmerfrekvensen, eller om patienten har allvarliga biverkningar av läkemedlen. Anledningen är att PVI innebär ett par betydande risker. Eftersom PVI inte alltid är framgångsrik är det viktigt att väga in riskerna.

MÅL FÖR PVI

Ibland kan PVI eliminera förmaksflimmer, eller nästan eliminera det. Tyvärr har just HCM-patienter ofta inte lika stor tur. Det är ganska vanligt att upprepade ablationer behöver göras hos HCM-patienter och ibland återkommer förmaksflimmer även efter ett antal ablationer. Målet med PVI är att minska frekvensen och svårighetsgraden av episoder av förmaksflimmer. Det är i allmänhet inte ett botemedel.

VEM SKA UTFÖRA DIN PVI?

Elektrofysiologer (EP) är kardiologer som är specialiserade på hjärtrytmproblem. I princip alla EPs är utbildade för att utföra PVI. Tyvärr har de flesta inte lång erfarenhet av PVI för HCM-patienter. HCM-patienters hjärtan skiljer sig strukturellt från de hos andra patienter med förmaksflimmer. Som ett resultat är HCM-patienter mindre benägna att ha en framgångsrik PVI. Du bör prata med kardiologerna på ditt sjukhus om var du bäst ska göra en PVI. För vissa ablationer – som de för förmaksfladder – kan de säga att du kan få det gjort var som helst. Andra typer av ablationer – speciellt för förmaksflimmer – är mer komplicerade hos HCM-patienter. Din läkare kan rekommendera att det görs på ett visst sjukhus. 

OPERATIONEN, DESS RISKER OCH UPPFÖLJNING

PVI är en speciell typ av kateterablation för arytmi. Den allmänna beskrivningen av ingreppet, riktlinjer för uppföljning och risker med ingreppet är desamma som för kateterablationer i allmänhet. 

PVI kan avsevärt minska frekvensen av episoder av förmaksflimmer , såväl som deras svårighetsgrad. Du kanske kan få avsevärd lättnad av PVI. Det finns dock inga bevis för att det minskar risken för stroke på lång sikt. Du bör förvänta dig att din läkare efter PVI fortfarande vill att du ska fortsätta på antikoagulantia, även om du inte har några märkbara episoder av förmaksflimmer.

Pulmonary vein ablation procedure: Energy is delivered through the tip of the catheter to tissue that is targeted for ablation. The energy is applied in a circle around the connection of the left upper and lower pulmonary veins to the left atrium. Image © Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009. 76(9):545. Used with permission.

Källor:
Bunch, T. J., & Cutler, M. J. (2015, February). Is pulmonary vein isolation still the cornerstone in atrial fibrillation ablation? Journal of Thoracic Disease7(2), 132-141. 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.12.46

Ablation som första behandling mot ihållande hjärtflimmer utvärderas i studie på Akademiska