Radcliffe cardiology

Radcliffe sponsras av ett antal läkemedelsföretag och denna serie om HCM är särskilt sponsrat av BMS.

Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy:
Getting it Right First Time

Radcliffes fyra föreläsningar är ett bra och fräscht komplement till vad som finns för Europa. De fyra föreläsningarna är mycket koncisa och bra – de summerar en del från tidigare, plus att de har en del nya tillägg.

MÅLGRUPP: Repetition för HOCM-kunnig personal.

VÅR BEDÖMNING:
Detta paket av fyra korta expertföreläsningar från januari 2023 innehåller en del nyheter, tex om MR och dess roll i bedömning av myokardiet, om läkemedelsbehandling av HOCM, och diskussioner om riskscoring .

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

  • Komma ihåg det allmänna tillvägagångssättet för diagnos och stratifiering av HCM enligt de senaste riktlinjerna och expertutlåtandet.
  • Tillämpa avancerade ekokardiografiska metoder för att differentiera mellan tvetydiga HCM-diagnoser.
  • Välja lämpliga avbildningsmetoder för att underlätta korrekt riskstratifiering.
  • Stratifiera patienter baserat på specifika riskegenskaper och sjukdomens svårighetsgrad.
  • Välja lämpliga behandlingsmetoder för patienter baserat på specifika sjukdomsegenskaper och svårighetsgrad.

LÄNK:
https://www.radcliffecardiology.com/video-index/obstructive-hypertrophic-cardiomyopathy-getting-it-right-first-time

UPPPDATERADE RIKTLINJER FÖR HCM BEHANDLING: Experternas tolkningar av ESC Kardiomyopati Riktlinjer 2023

MÅLGRUPP:
KardiologerHjärtsviktsspecialisterElektrofysiologer, och Hjärtkirurger.
Vidare kommer det att vara av intresse för eventuella HCPs specialiserade på HCM-behandling eller de som kan spela en roll inom det bredare vårdteamet genom att identifiera och hänvisa patienter för specialistbedömningar på global skala.

Översikt

En videogenomgång av de två av ordförandena som är ansvariga för de senaste ESC-riktlinjerna om kardiomyopati, som presenterades vid ESC 2023 i Amsterdam.

Prof Elena Arbelo (University of Barcelona, ​​ES) och Prof Juan Pablo Kaski (University College London, Storbritannien) erbjuder omfattande insikter i de uppdaterade riktlinjerna. De fördjupar sig i den senaste utvecklingen inom hypertrofisk kardiomyopati (HCM), ger behandlingsrekommendationer för obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (oHCM) och diskuterar hur dessa nya riktlinjer påverkar det nuvarande tillvägagångssättet för att hantera dessa tillstånd.

Denna session är skräddarsydd för att hjälpa läkare att förstå de senaste riktlinjernas rekommendationer och säkerställa att de implementeras effektivt. Författarna undersöker hur medicinsk praxis kan anpassa sig för att införliva nya terapeutiska medel för oHCM och klargöra ansvaret för att förskriva dessa terapier.

VAD DU KOMMER LÄRA DIG:
  • Åberopa uppdateringar av riktlinjer som är relevanta för användningen av sjukdomsmodifierande medel vid hypertrofisk kardiomyopati
  • Identifiera patienter som, enligt riktlinjerna, kan ha nytta av nya sjukdomsmodifierande behandlingar före septalablationsterapi eller hanteras av enbart symtomkontroll
  • Diskutera långsiktiga hanteringsstrategier för patienter som får behandling med myosinhämmare.

LÄNK:
https://www.radcliffecardiology.com/video-index/updates-hcm-management-expert-interpretation-esc-cardiomyopathy-guidelines-2023

Detaljer från detta program

Del 1
Vad är nytt för HCM?

Prof Elena Arbelo och professor Juan Pablo Kaski avslöjar uppdaterade HCM-riktlinjer, erbjuder oHCM-behandlingsinsikter och diskuterar tillståndshantering.

Del 2
Praktiska konsekvenser för utövare

Denna session är utformad för att hjälpa vårdpersonal att förstå de senaste riktlinjernas rekommendationer och effektivt implementera dem.

Del 3
Frågor och svar

Prof Elena Arbelo och professor Juan Pablo Kaski tar upp publikens frågor och undersöker vidare ämnet HCM Management.