RESURSER

Här i denna menyrad, under ”Resurser”, har vi samlat material som kan vara av intresse både för patienter/familjer och för sjukvårdspersonal med speciella frågeställningar.
En del av punkterna i menyn bör vara av intresse för både patienter/familjer och sjukvårdspersonal som arbetar med HCM.

Patientbroschyr från HCM SS , att ladda ner


Länk till patientbroschyr från UMEÅ Universitetssjukhus

Familjebrev att dela ut till närstående

Länkar i menyn Resurser

Sociala mediekanaler

Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap FB-grupp

HCMA Facebook-Grupp

HCMA Hypertrophic Cardiomyopathy Assocciation

HCMA YouTube-Kanal

HCMA: Tales From The Heart Podcast Archiv

Bighearted Blogg

Bighearted Warrior Tour – Arkivvideor

Bighearted Warrior Tour

Kunskapscentra

Cleveland Clinic

Peer View inlärningskurser om HCM

Peer View inlärningskurser om mavacamten

HCMs ansikten

HCMA: patienternas röster – rapport

Efter en förlust

Engagera dig – volontärmöjligheter

Resurser för genetiska tester

HCM-forskning

Forskningsetiska kommittéer.

HCM-akademin