Risk för plötsligt hjärtstopp hos äldre barn och unga vuxna

Risk för plötsligt hjärtstopp hos äldre barn och unga vuxna

Ett av de viktigaste skälen att hitta HCM hos äldre barn och unga vuxna är att kunna förebygga plötsligt hjärtstopp. Incidensen av HCM ökar från 8-årsåldern och under tonårstiden och därför ökar också incidensen av plötsligt hjärtstopp under skolåren, tonårstid och tidiga vuxen år. HCM är den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd idag hos äldre barn och unga vuxna, och kroppsansträngning i samband med idrott är en vanlig trigger.

Medvetenheten om detta har bidragit till att öka säkerheten vid idrottsevenemang. Tränare, utövare och volontärer har idag ofta utbildats i hjärt-lungräddning inklusive användandet av hjärtstartare. Strategisk utplacering av hjärtstartare har också ökat kraftigt. I Sverige rekommenderas EKG-screening av tävlingsidrottare på elitnivå. Att screena alla idrottsutövare är dock inte att rekommendera idag då kapacitet för bra bedömning av idrottare med smärre EKG-förändringar är otillräcklig. Istället bör ökat fokus också läggas på adekvat rådgivning och behandling av ungdomar med konstaterad HCM; en HCM diagnos kan annars lätt leda till stopp för all motion, som istället medför ökad risk för övervikt.
En föreläsning i ACCs fortbildningsprogram ovan fokuserar på rådgivning och behandling av idrottande ungdomar med HCM. Följande två artiklar från Läkartidningen samt följande artikel, med kommentarer, från JAMA Cardiology berör detta.

Plötslig hjärtdöd bland unga – viktigt hitta riskindivider
LT 2010

Hjärtstopp bland unga och idrottare särskiljer sig LT 2015

Development of a Novel Risk Prediction Model for Sudden Cardiac Death in Childhood Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM Risk-Kids) JAMA Cardiology January 29, 2020:

Kommentarer:

Concerns About the HCM Risk-Kids Study-Reply Kommentarer från svenska forskare 2020

Concerns About the HCM Risk-Kids Study-ReplyKommentar M+M Maron m.fl.

Concerns About the HCM Risk-Kids Study-ReplyKommentar Perry Elliot m.fl.

FLÖDESSCHEMA: Acta Ped 2021:110:3105-3115 : Sudden cardiac death in childhood hypertrophic cardiomyopathy is best predicted by combination of electrocardiogram risk-score and HCMRisk-Kids score