Risk för plötsligt hjärtstopp hos vuxna

Risk för plötsligt hjärtstopp hos vuxna

Riskbedömningen vid HCM hos vuxna skiljer sig något från den som används hos barn och unga. Dessutom skiljer sig den riskbedömning för vuxna som rekommenderas i Europa från den som rekommenderas i USA. Skillnaden är huvudsakligen i vilken grad man ska vara proaktiv med preventiv implantering av ICD. Skillnaderna i avväganden diskuteras i nedanstående artiklar från 2022.

LÄNKAR

HCM risk kalkylator Europa European Society of Cardiology 2014

HCM risk kalkylator USA American Heart Association år 2019

För att använda dessa risk kalkylatorer krävs information som inte alltid inkluderas i rutinmässiga ultraljuds rapporter, så man bör specifikt efterfråga dessa.

Det rör sig om:
1. Maximal väggtjocklek, mätt med 2D-ultraljud i kort-axis bilder av vänsterkammare på både mitralis-klaffs nivå och papillar muskel-nivå, samt apikal vägg tjocklek i fyrkammar bild.
2. Vänsterförmaks diameter, mätt i end-systole i long-axis M-mode. (Observera att vänsterförmaksyta inte kan användas).
3. Doppler-hastighet i vänster kammares utflöde, både mätt i vila samt under och efter en Valsalva-manöver, för att utesluta dynamiska gradienter.
4. Dessutom behövs resultat från en 24-48 tim. ambulant Holter registrering.

Temporal and Global Trends of the Incidence of Sudden Cardiac Death in HypertrophicCardiomyopathy
J Am Coll Cardiol EP. 2022 Nov, 8 (11) 1417-1427

I denna artikel jämförs den amerikanska och den europeiska standardiserade bedömningen av risken för sudden death, inklusive när ICD bör föreslås.

Differing strategies for sudden death prevention in hypertrophic cardiomyopathy
Maron M, Rowin E, Spirito P, et al Heart Published Online First: 21 October 2022. doi: 10.1136/heartjnl-2020-316693