Andnöd

Översikt:
Andnöd (dyspné), är en känsla av att man inte kan andas tillräckligt, att man inte får luft.

Man having short rest to take a breath after running in urban park. Adult man having rest after jogging.

BAKGRUND

Andnöd, även kallad dyspné, är vanligt vid HCM. Det beskrivs ofta som att man känner intensiv åtdragning i bröstet, andningssvårigheter, andfåddhet, som ”en elefant som sitter på bröstet” eller kvävning. Andnöd betyder inte alltid att en person är sjuk. Det kan uppstå hos en frisk person vid hård träning, extrema temperaturer eller höga höjder. Vissa luftföroreningar kan också orsaka andnöd.

Andnöd uppstår när för lite syre tas upp genom lungorna. Det kan också uppstå när för lite koldioxid andas ut. Om du är andfådd och det är ett nytt symtom måste du vara uppmärksam på det! Om du har tränat för hårt måste du vila och andas. Om du är på mycket hög höjd måste du gå ner till lägre höjd. Om du befinner dig i temperaturer som är ovanligt varma eller kalla, måste du söka en miljö som är mer måttlig för dig.

ANDNÖD ÄR VANLIGT HOS HCM-PATIENTER

Många patienter rapporterar att det mest betungande symtomet på HCM är att leva med andnöd. Detta kan få patienter att begränsa många former av träning (t.ex. lagsporter, vandring, cykling, etc.). Men det kan också påverka enkla aktiviteter i det dagliga livet som strykning, städning och att klä på sig. Patienter rapporterar att de blir andfådda av att gå till brevlådan eller bädda. Vissa rapporterar att det känns som en sammandragning runt bröstet.

Den vanligaste feldiagnosen i samband med HCM är astma, särskilt ”ansträngningsutlöst astma” som ett första tecken eller symtom. Detta beror troligen på övergående andnöd som ofta ses vid HCM.

HAR DU ANDNÖD SOM DU INTE HAFT TIDIGARE?

Om du är andfådd och det är nytt för dig, men ingen av dessa uppenbara orsaker gäller, bör du söka läkarvård. Det finns andra medicinska orsaker än HCM som kan orsaka andnöd.

Akut andnöd (andnöd som kommer plötsligt) kan bero på dessa symtom, bland annat:

  • hjärt- eller lungproblem
  • allvarlig allergisk reaktion
  • astma
  • kolmonoxid-förgiftning
  • hjärtarytmier
  • KOL
  • covid-19
  • hjärtinfarkt
  • hjärtsvikt

Akut andnöd i vila är också ett vanligt symtom på HCM. Kronisk andnöd – som varar i veckor eller längre – orsakas ofta av astma, KOL, andra hjärtproblem, vätska i lungsäcken eller fetma.

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT DET INTE SKA BLI VÄRRE?

För att förhindra att kronisk andnöd utvecklas kan du göra följande.

Sluta röka. Om du inte röker, börja inte. Om du redan röker, sluta. Rökning är den främsta orsaken till KOL som sedan kan leda till andnöd. Att sluta, eller undvika rökning, kan bromsa sjukdomsprogression och komplikationer.

Undvik exponering för föroreningar. Försök undvika att andas allergener och miljögifter så mycket som möjligt eftersom de kan förvärra andnöd.

Undvik extrema temperaturer och höjder. Extrema temperaturer och höjder kan öka andnöd orsakad av lungsjukdom. Om du reser till områden med dessa förhållanden, se till att du anpassar dig gradvis till temperatur och höjd och undvik ansträngning tills du gör det.

Träna regelbundet. Träning kan bidra till att förbättra förmågan att tolerera aktivitet och stärka din kropp.

Ta receptbelagda mediciner. Att hoppa över mediciner som används vid behandling av andfåddhet kan leda till sämre kontroll över andnöd.

Kontrollera din utrustning regelbundet. Om du använder extra syre, se till att du har tillräckligt med tillförsel och att maskineriet fungerar korrekt.

Källor: 
Mayo Clinic. (2020, July 13). Shortness of Breath. Shortness of Breath – Mayo Clinic. Retrieved November 1, 2020, from https://www.mayoclinic.org/symptoms/shortness-of-breath/basics/definition/sym-20050890