Stresstestning

Stresstest

Översikt:
Ett stresstest är ett diagnostiskt test som används för att se hur hjärtat fungerar under belastning, tex när du tränar.

Ett stresstest (hjärtstress- eller tränings-stresstest) mäter hur hjärtat presterar under arbete. Det används främst för att hitta möjliga blockeringar i blodflödet till hjärtmuskeln. Ett stresstest i sig är inte ett verktyg för att diagnostisera HCM, men det kan ge användbar information om hur väl hjärtat fungerar under belastning. Det kan också hitta onormala rytmer som uppstår under träning. Det kan också syfta till att identifiera risken för hjärtinfarkt. Som alla andra kan HCM-patienter också utveckla artärblockeringar, även om HCM inte verkar göra detta mer eller mindre troligt.

Den enklaste formen av testet är att EKG tas medan du tränar. Vanligtvis är träning på en stationär cykel. Ditt blodtryck och din andning övervakas också hela tiden. Om du inte kan träna kan ett läkemedel användas för att simulera träningens effekter på hjärtat. Vissa förändringar i EKG visar en begränsad blodtillförsel till hjärtmuskeln. Andra visar onormal hjärtrytm eller hjärtfrekvens. Vid ett nukleärt stresstest (tallium-stresstest) följs ungefär samma procedur, men ett radioaktivt färgämne injiceras så att bilder kan göras av blodflödet till hjärtat före och efter träning. Denna typ av stresstest ger alltså mer direkt information om blodflödet till hjärtmuskeln.

En sak som kan vara förvirrande är att ”stresstest” ibland används för att betyda ett stress-ultraljud. Båda involverar träning, men de saker som mäts är olika.

Före testet kommer din läkare att ge dig specifika instruktioner om hur du ska förbereda dig. Du kan bli tvungen att inte äta, dricka och röka några timmar före stresstestet. De kan också be dig att undvika koffein dagen innan och dagen för ditt test. Din läkare kommer att tala om för dig om du ska ta dina vanliga mediciner före testet. Om du har astma eller andra andningsproblem och har en inhalator, ta med den till testet. Se till att berätta för din läkare och de som övervakar dig under testet att du har det. Bär bekväma kläder och promenadskor på provet. Om du genomgår ett nukleärt stresstest, applicera inte lotion eller olja på huden den dagen.

Ett typiskt stresstest tar ungefär en timme, inklusive förberedelsetid och själva testet. Själva testet tar bara cirka 15 minuter. Före testet kommer din läkare att fråga om din sjukdomshistoria och träningsvanor inklusive hur fysiskt aktiv du är. Genom att besvara dessa sanningsenligt kan läkaren bestämma lämplig belastning för dig. Din läkare kommer att lyssna efter avvikelser i ditt hjärta och lungor som kan påverka resultaten. Som med alla EKG kommer man att placera elektroder på ditt bröst, armar och ben. Du kommer också att ha en blodtrycksmanschett på armen under hela undersökningen. Du kan bli ombedd att andas in i ett rör för att se hur bra du kan andas under träning. Hastigheten på löpbandet eller cykeln kommer att vara långsam till en början och ökas långsamt. Håll inte i för hårt i cykelstyret eftersom det kan påverka resultatet. Du kommer att bli ombedd att fortsätta cykla tills din puls har nått en viss tröskel eller tills du har utvecklat symtom som bröstsmärtor, andnöd, yrsel/trötthet eller en onormal hjärtrytm. Du kan avbryta testet när som helst om det inte känns bra. Som nämnts ovan kan din läkare injicera ett läkemedel om du inte kan träna; läkemedlet får ditt hjärta att agera som om det tränade. Detta är en märklig upplevelse för många människor. Du rör dig inte men du kan känna rodnad eller pulsökning, och du kan bli andfådd och kan få huvudvärk – precis som under träning. Efter att du slutat träna eller när effekten av läkemedlet minskar, kan du bli ombedd att stå still en kort stund och sedan lägga dig ner med elektroderna kvar på dig. Under denna tid kommer din läkare att se efter eventuella avvikelser när din hjärtfrekvens och andning återgår till det normala. Efter testet kan du återuppta normala aktiviteter om inte din läkare säger åt dig att inte göra det.

Det finns vanligtvis inga allvarliga risker förknippade med stresstester. Det kommer att finnas medicinsk personal – högt utbildad för att hantera hjärt-nödsituationer – närvarande i rummet. Träningen eller medicineringen kan ibland orsaka bröstsmärtor, yrsel eller illamående. Du kommer att övervakas konstant under testet om någon komplikation inträffar så att du kan få snabb behandling.

Källor:
Mayo Clinic. (n.d.). Stress Test. Stress test- Mayo Clinic. Retrieved October 13, 2020, from https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/stress-test/about/pac-20385234
MedlinePlus. (2020, July 31). Stress Tests. Stress Tests: Medline Plus Medical Test. Retrieved October 13, 2020, from https://medlineplus.gov/lab-tests/stress-tests/
Rowin, E., Maron, B., Olivotto, I., & Maron, M. (2017, November 17). Exercise Testing in Hypertrophic Cardiomyopathy. Exercise Testing in Hypertrophic Cardiomyopathy- American College of Cardiology. Retrieved October 13, 2020, from https://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-to-remember/2017/11/17/09/17/role-of-exercise-testing-in-hypertrophic-cardiomyopathy

Stress-eko (stress-ultraljud)

Översikt: Ett stress-ultraljud görs direkt efter träning för att se hur hjärtat fungerar.

Cropped shot of a shirtless man with electrodes attached to his chest and young doctor in the backgroundEtt stress-ultraljud (stresseko), är en undersökning som utförs direkt efter träning. Syftet är att se hur hjärtat fungerar under träning. Vid HCM hjälper stresseko att se om blodflödet från vänster kammare delvis blockeras under träning (en provocerbar obstruktion). Det kan också hjälpa till att indikera att blodtillförseln till hjärtmuskeln är blockerad. Själva utförandet av testet kan skilja sig åt mellan olika regioner och länder. Träningen kan utföras på en cykel, sittandes eller liggandes eller gåendes på ett löpband. Man kan även stimulera en pulsökning medicinskt med adenosin eller dobutamin, Ditt blodtryck och hjärtrytm kommer också att övervakas under hela testet.

När din puls är tillräckligt hög kommer man att snabbt att lägga dig på ett bord och ta ultraljudsbilder av ditt hjärta. Eftersom ekot måste utföras direkt efter träningen görs det snabbt. Det betyder att bilden som erhålls inte är lika detaljerad som vid en vanligt ultraljudsundersökning.

Var noga med att bära bekväma kläder och promenadskor på provet. Din läkare kommer att informera dig om eventuella restriktioner för läkemedel, mat eller vatten. Undvik i allmänhet koffeinhaltiga drycker och mediciner innan stress-ekot, eftersom de kan påverka hjärtat. Detsamma gäller rökning. Din läkare kanske vill att du ska skjuta upp att ta vissa hjärtmediciner som betablockerare tills efter testet, men ta dem om inget sägs. Om du är diabetiker, fråga din läkare om du ska ta din medicin före testet och om du ska ta med din monitor till testet. Om du använder en inhalator, se till att ta med den till undersökningen och låt dina läkare veta att du har den med dig.

Träningsdelen av testet tar mindre än cirka 15 minuter. Hela proceduren tar ungefär en timme. Före testet kommer man att placera elektroder på ditt bröst. Dessa är anslutna till en EKG-monitor för att följa ditt hjärtas elektriska aktivitet. Din vilopuls och ditt blodtryck kommer att tas och registreras, och ett vilo-EKG kommer att göras. Sedan kommer du att träna på löpbandet eller cykeln. Medan du tränar kommer personalen att övervaka dig och fråga dig hur du mår. De kommer också att ta ditt blodtryck regelbundet. Träningen kommer att avbrytas efter att du har nått ett pulsmål som beror på din vilofrekvens, men du kan avbryta den när som helst om du känner att du inte kan fortsätta. Om man ser något problem med ditt hjärta under undersökningen testet kommer man att stoppa den även om du känner att du kan fortsätta. När du slutar träna kommer du att gå av löpbandet eller cykeln och lägga dig på vänster sida på undersökningsbordet så att man kan utföra ytterligare en ultraljudsundersökning. Man kommer att fortsätta att övervaka ditt hjärta tills normala pulsnivåer nås igen.

Din kardiolog kommer att granska resultaten med dig. Detta kan inträffa kort efter testet, eller några veckor senare. I allmänhet kommer eventuella tecken på allvarliga problem att få dem att granska resultaten med dig snabbare.

Källor:
Chen, M. A., Zieve, D., & Conaway, B. (2020, January 27). Stress echocardiography. Stress echocardiography: MedlinePlus Medical Encyclopedia. Retrieved October 15, 2020, from https://medlineplus.gov/ency/article/007150.htm
Cleveland Clinic. (2019, 21 3). Exercise Stress Echocardiogram. Exercise Stress Echocardiogram. Retrieved October 13, 2020, from https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/16983-exercise-stress-echocardiogram
Kinman, T. (2018, September 17). Stress Echocardiography. Stress Echocardiography: Purpose, Procedure, and Results. Retrieved October 13, 2020, from https://www.healthline.com/health/stress-echocardiography

Tallium Stresstest

Ett tallium-stresstest , även kallat ett hjärt- eller nukleärt stresstest, visar blodflödet in i ditt hjärta medan du tränar och i vila. Testet kan visa storleken på dina fyra hjärtrum, men det används främst för att berätta hur väl dina kranskärl förser din hjärtmuskel med blod. Det kan också visa om din hjärtmuskel är ärrad eller skadad. Detta test kan beställas av din läkare om de misstänker att ditt hjärta inte får tillräckligt med blodflöde under stress, om du har bröstsmärtor eller om du har haft en hjärtattack. Det används inte som ett förstahandstest att diagnostisera HCM.För att förbereda dig för testet bör du inte äta efter midnatt natten innan testet. Du bör också bära bekväma kläder och skor när du tränar. Undvik koffeinprodukter som kaffe, te och choklad före testet eftersom dessa kommer att störa testet. Vissa receptfria läkemedel och smärtstillande medel innehåller också koffein; se till att kontrollera etiketterna innan du tar dem. Även koffeinfritt kaffe innehåller små mängder koffein. Vissa mediciner kan störa resultatet av ditt test. Dessa inkluderar vissa läkemedel mot astma och mediciner mot erektil dysfunktion. Rådgör med din läkare om dessa. Ta dina andra vanliga mediciner om inget annat sägs.

Under detta test kommer man att starta ett intravenöst dropp, och ett radioaktivt ämne som kallas tallium kommer att injiceras. Du kommer att ligga och vänta i cirka 15-45 minuter. Sedan ska en kamera skanna ditt hjärta och skapa bilder som visar hur väl ämnet har kommit in i ditt blodomlopp och färdats genom ditt hjärta. De flesta kommer därefter få träna på löpband eller stationär cykel. Träningsdelen börjar långsamt men tar fart allteftersom tiden går. Om du inte kan träna får du antingen ett vasodilaterande medel som vidgar dina artärer eller ett läkemedel som får ditt hjärta att slå snabbare och hårdare. Detta simulerar effekterna av träning. Ditt blodtryck och din hjärtrytm kommer att övervakas under hela testet. När ditt hjärta arbetar med sin maximala kapacitet kommer du att lägga dig ner och mer tallium injiceras intravenöst. Kameran kommer att skanna ditt hjärta igen för att skapa bilder. De två uppsättningarna bilder kommer att jämföras.

Vanligtvis upplever man inga negativa effekter av stresstestet. Om du får ett läkemedel för att efterlikna träning kan du känna ett litet nyp när medicinen injiceras, och sedan en varm känsla. Vissa människor upplever också huvudvärk, illamående eller hjärtklappning. Den injicerade medicinen kommer att utsöndras via din urin. Drick mycket vatten under de närmaste dagarna för att få medicinen ur ditt system. Komplikationer från det radioaktiva materialet är mycket sällsynta. Dessa kan inkludera arytmi, hjärtklappning, bröstsmärtor eller obehag, andnöd, stora blodtryckssvängningar eller hudutslag. Det är viktigt att låta labb-personalen veta om du upplever något av dessa symtom under ditt test.

Källor:
Nelson, J., & Sullivan, D. (2018, September 17). Thallium Stress Test. Thallium Stress Test: Purpose, Procedure, and Risk. Retrieved October 16, 2020, from https://www.healthline.com/health/thallium-stress-test
UCSF Health. (2018, 18 6). Nuclear stress test. Nuclear stress test. Retrieved October 16, 2020, from https://www.ucsfhealth.org/medical-tests/007201
BILD: https://4hcm.org/wp-content/uploads/2021/05/Thallium-test-2.png

Hjärt- och lungstresstest

Översikt:
Under ett kardiopulmonellt stresstest kommer din läkare att mäta hur väl ditt hjärta och lungor fungerar under träning.

Kardiopulmonella stresstester låter läkare mäta hur väl ditt hjärta och lungor fungerar under träning. Under dessa tester övervakar ett EKG din hjärtrytm och frekvens, och din syreanvändning övervakas. Detta test kan bestämma aerob kapacitet, (kroppens förmåga att bilda energi med hjälp av mycket syre) svårighetsgrad av andnöd (dyspné), hjärtfrekvens, lungfunktion och hjärtsvikt.


Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du ska förbereda dig. Du kan bli ombedd att inte äta, dricka eller röka några timmar före stresstestet. De kan be dig att undvika koffein innan ditt test. Vissa receptfria och receptbelagda läkemedel innehåller också koffein, så se till att kontrollera etiketterna innan du tar dem. Även koffeinfritt kaffe och andra drycker innehåller små mängder koffein. Din läkare kommer att tala om för dig om du ska ta dina vanliga mediciner före testet. Träna inte under två timmar före testet. Var noga med att bära bekväma/motionskläder och promenadskor på provet.

Före testet kommer man att placera EKG-elektroder på ditt bröst och extremiteter. Du kommer att ha en blodtrycksmanschett på armen under hela testet. Du kan bli ombedd att andas in i ett rör för att avgöra hur bra du kan andas under träning. En näsklämma kan sättas på näsan för att se till att du bara andas med munnen. Under testet ska du träna på antingen en stationär cykel eller ett löpband. Hastigheten på löpbandet eller cykeln kommer att vara långsam till en början och kommer att öka gradvis. Ditt hjärtas elektriska aktivitet och ditt blodtryck kommer att övervakas under hela testet. Du kommer att bli ombedd att fortsätta träna tills din puls har nått en viss tröskel, alla nödvändiga mätningar/data har samlats in eller om du har utvecklat symtom som bröstsmärtor, andnöd, yrsel/trötthet eller onormal hjärtrytm. Du kan avbryta testet när som helst om du inte är bekväm med att fortsätta. Ditt blodtryck och hjärtaktivitet kommer att fortsätta att övervakas i cirka 15 minuter efter testet. Efter det kan du återuppta dina normala aktiviteter om inte din läkare säger åt dig att inte göra det.

Det finns vanligtvis inga allvarliga risker förknippade med det typiska stresstestet. Ibland kan träningen eller medicinen orsaka bröstsmärtor, yrsel eller illamående. Du kommer att övervakas under testet om någon komplikation inträffar så att du kan få snabb behandling.


Källor:
Milani, R. V., Lavie, C. J., Mehra, M. R., & Ventura, H. O. (2006, December 1). Understanding the Basics of Cardiopulmonary Exercise Testing. Mayo Clinic Proceedings, 81(12), 1603-1611. https://doi.org/10.4065/81.12.1603
UnityPoint Clinic Cardiology. (2017). Cardiopulmonary Stress Test (CPX). UPC_Cardiopulmonary Stress Test 2017r. Retrieved October 27, 2020, from https://www.unitypoint.org/cedarrapids/filesimages/Physician%20and%20Clinics/Cardiology/2017%20Patient%20Ed/UPC_Cardiopulmonary%20Stress%20Test%202017r.pdf