Stress-eko (stress-ultraljud)

Översikt:
Ett stress-ultraljud görs direkt efter träning för att se hur hjärtat fungerar.Ett stress-ultraljud (stresseko), är en undersökning som utförs direkt efter träning. Syftet är att se hur hjärtat fungerar under träning. Vid HCM hjälper stresseko att se om blodflödet från vänster kammare delvis blockeras under träning (en provocerbar obstruktion). Det kan också hjälpa till att indikera att blodtillförseln till hjärtmuskeln är blockerad. Själva utförandet av testet kan skilja sig åt mellan olika regioner och länder. Träningen kan utföras på en cykel, sittandes eller liggandes eller gåendes på ett löpband. Man kan även stimulera en pulsökning medicinskt med adenosin eller dobutamin, Ditt blodtryck och hjärtrytm kommer också att övervakas under hela testet.

Mer information:
När din puls är tillräckligt hög kommer man att snabbt att lägga dig på ett bord och ta ultraljudsbilder av ditt hjärta. Eftersom ekot måste utföras direkt efter träningen görs det snabbt. Det betyder att bilden som erhålls inte är lika detaljerad som vid en vanligt ultraljudsundersökning.

Var noga med att bära bekväma kläder och promenadskor på provet. Din läkare kommer att informera dig om eventuella restriktioner för läkemedel, mat eller vatten. Undvik i allmänhet koffeinhaltiga drycker och mediciner innan stress-ekot, eftersom de kan påverka hjärtat. Detsamma gäller rökning. Din läkare kanske vill att du ska skjuta upp att ta vissa hjärtmediciner som betablockerare tills efter testet, men ta dem om inget sägs. Om du är diabetiker, fråga din läkare om du ska ta din medicin före testet och om du ska ta med din monitor till testet. Om du använder en inhalator, se till att ta med den till undersökningen och låt dina läkare veta att du har den med dig.

Träningsdelen av testet tar mindre än cirka 15 minuter. Hela proceduren tar ungefär en timme. Före testet kommer man att placera elektroder på ditt bröst. Dessa är anslutna till en EKG-monitor för att följa ditt hjärtas elektriska aktivitet. Din vilopuls och ditt blodtryck kommer att tas och registreras, och ett vilo-EKG kommer att göras. Sedan kommer du att träna på löpbandet eller cykeln. Medan du tränar kommer personalen att övervaka dig och fråga dig hur du mår. De kommer också att ta ditt blodtryck regelbundet. Träningen kommer att avbrytas efter att du har nått ett pulsmål som beror på din vilofrekvens, men du kan avbryta den när som helst om du känner att du inte kan fortsätta. Om man ser något problem med ditt hjärta under undersökningen testet kommer man att stoppa den även om du känner att du kan fortsätta. När du slutar träna kommer du att gå av löpbandet eller cykeln och lägga dig på vänster sida på undersökningsbordet så att man kan utföra ytterligare en ultraljudsundersökning. Man kommer att fortsätta att övervaka ditt hjärta tills normala pulsnivåer nås igen.

Din kardiolog kommer att granska resultaten med dig. Detta kan inträffa kort efter testet, eller några veckor senare. I allmänhet kommer eventuella tecken på allvarliga problem att få dem att granska resultaten med dig snabbare.

Källor:
Chen, M. A., Zieve, D., & Conaway, B. (2020, January 27). Stress echocardiography. Stress echocardiography: MedlinePlus Medical Encyclopedia. Retrieved October 15, 2020, from https://medlineplus.gov/ency/article/007150.htm

Cleveland Clinic. (2019, 21 3). Exercise Stress Echocardiogram. Exercise Stress Echocardiogram. Retrieved October 13, 2020, from https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/16983-exercise-stress-echocardiogram

Kinman, T. (2018, September 17). Stress Echocardiography. Stress Echocardiography: Purpose, Procedure, and Results. Retrieved October 13, 2020, from https://www.healthline.com/health/stress-echocardiography