Stroke

Översikt:
En stroke är en akut incident där blodtillförseln till en del av hjärnan avbryts eller minskar. Stroke är en viktig orsak till dödsfall och funktionshinder.

Bakgrund: Vad är stroke?

När blodtillförseln till hjärnan minskar kan syre inte nå hjärncellerna och de börjar därför dö inom några minuter. Det finns tre huvudtyper av stroke. Ischemisk stroke orsakas av blodproppar som blockerar blodflödet till hjärnan. Dessa står för cirka 87% av strokesincidenter.  Hemorragisk stroke, hjärnblödning, orsakas av att ett blodkärl brister och därigenom minskar blodflödet till hjärnan. Övergående ischemiska attacker (TIA eller ”mini-stroke”) orsakas av små blodproppar som tillfälligt blockerar blodflödet till hjärnan.  

Alla dessa är allvarliga. Ischemisk och hemorragisk stroke kan snabbt leda till allvarlig funktionsnedsättning eller dödsfall. TIA ses ofta som en varningssignal inför en större och farligare ischemisk stroke.

Stroke delas in i ischemisk (hjärninfarkt) och hemorragisk (hjärnblödning).
Hjärninfarkt: en blodpropp i en artär i hjärnan (1a) ger syrebrist i den del av hjärnan som försörjs av artären (2a).
Hjärnblödning: ett blodkärl i hjärnan som brustit (1b) ger en blödning i hjärnan (2b). (Bild Wikipedia)Varför är stroke en särskild oro för HCM-patienter?

Blodproppar som utvecklas som ett resultat av förmaksflimmer (afib) står för ungefär av alla fall av ischemisk stroke. 

HCM-patienter är särskilt benägna att utveckla förmaksflimmer. En anledning till att HCM-patienter måste ta förmaksflimmer på allvar är risken för stroke. Förmaksflimmer leder ofta också till svaghet och trötthet, utöver risken för stroke. Högt blodtryck bidrar ofta till hemorragisk stroke. Även om detta inte nödvändigtvis är ett resultat av HCM, är det ganska vanligt att HCM-patienter har hypertoni.

Symtom på stroke

Det är viktigt att vara uppmärksam på när symtomen på en stroke började. Vissa behandlingar är mest effektiva snarast efter första symtomen på stroke. Tecken och symtom på stroke inkluderar:

  • Ansiktsförlamning . Den som får en stroke kan uppleva plötsliga domningar, svaghet, hängande eller förlamning i ansiktet. Be personen att le. Sjunker ena sidan av ansiktet? Om så är fallet kan det vara är tecken på en stroke.
  • Armsvaghet. En arm kan plötsligt bli svag. Vanligtvis påverkar detta bara en sida av kroppen. Om personen inte kan höja ena armen ordentligt, eller om den sjunker ner efter att hen höjt den, är detta ett möjligt tecken på stroke.
  • Talsvårigheter. Talet kan bli sluddrigt och svårt att förstå. Den som får en stroke kan bli förvirrad, ha svårt att uttrycka sig eller ha svårt att förstå andra.

Dessa tre symtom är de mest framträdande tecknen på möjlig stroke. De kallas ofta AKUT-testet (Ansikte Kropp Uttal Tid) och anger akut behov av sjukvård. 

Andra symtom kan vara:

  • Plötsliga förändringar i synen. Den som upplever en stroke kan plötsligt få suddig eller förmörkad syn på ett eller båda ögonen. Dubbelseende kan också förekomma.
  • Svårigheter med koordination. Den som drabbats av en stroke kan snubbla, tappa balansen, få plötslig yrsel eller ha koordinationssvårigheter.
  • Plötslig, kraftig huvudvärk. Stroke kan också åtföljas av kräkningar, yrsel eller nedsatt medvetande.

Ju snabbare patienten kommer under läkarvård, desto bättre är chansen att överleva utan bestående skada. Att få läkarvård inom den första timmen är särskilt viktigt! Färre människor dör av stroke idag än tidigare. Det är också färre personer som är gravt handikappade. Detta beror på två faktorer: större medvetenhet om stroke och vikten av akut behandling, och bättre behandling. Med andra ord är stroke inte mindre farligt, men vi är bättre på att behandla det akuta tillståndet.

Snabb behandling av stroke är avgörande för att minska både akuta skador och senkomplikationer. 

Konsekvenser av stroke

Stroke kan vara förödande. Det kan leda till tillfälligt eller permanent funktionshinder, beroende på hur blodflödet till hjärnan påverkats, samt förlamningar, svårigheter att prata eller svälja, oförmåga att tala, minnesförlust och kognitionssvårigheter. Vissa av dessa kan vara smärtsamma. Stroke kan också ha dödlig utgång. 

Det finns inget bra med stroke, och du bör göra vad du kan för att minska risken för stroke!

Vad gör att jag riskerar att få en stroke? Vad kan jag göra?

Förmaksflimmer är en ledande orsak till stroke och är därför viktigt att identifiera och behandla. Om du har haft episoder av förmaksflimmer som inte varit en följd av en hjärtoperation behöver du behandling. Detta gäller även om du för närvarande inte har förmaksflimmer! Ta alltid dina antikoagulantia enligt läkarordination. 

Andra faktorer som ger ökad risk för stroke är övervikt, att vara inaktiv, ha en hög alkoholkonsumtion, eller att använda narkotika. Högt blodtryck, rökning eller passiv rökning, högt kolesterol, diabetes, obstruktiv sömnapné, COVID-19, personlig eller familjehistoria av stroke och hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkning ökar också din risk avsevärt. Din risk är inte konstant under hela livet. Den som är över 55 år löper en högre risk än yngre människor. Afroamerikaner har också en högre risk. Män har en större risk än kvinnor. Tyvärr är det mer sannolikt att kvinnor som får stroke dör av dem än män. Östrogenterapier (oavsett om det är preventivmedel eller inte) ökar också risken för stroke. Uppenbarligen kan du inte göra något åt ​​vissa av dessa, men andra kan du göra något åt ​​(som att inte röka eller dricka för mycket, eller att träna och sköta ditt blodtryck).

Att känna till dina riskfaktorer, följa din läkares rekommendationer och att bevara en hälsosam livsstil är det bästa du kan göra för att förhindra en stroke. Om du redan har haft en stroke, kan dessa åtgärder hjälpa till att förebygga en framtida stroke. Rekommendationer för en hälsosam livsstil inkluderar att kontrollera blodtrycket, sänka kolesterol och mättat fett i din kost, sluta använda tobak, hantera diabetes korrekt, hålla en hälsosam vikt, äta ordentligt, träna regelbundet, undvika illegala droger och dricka alkohol med måtta. Om du har haft förmaksflimmer, ta dina antikoagulantia.

Vad händer om jag får en stroke ändå?

Det finns inga garantier i livet: du kan få en stroke även om du är försiktig. Om du tror att du kan ha en stroke måste du omedelbart föras till sjukhuset. Ditt team av läkare kommer omedelbart att försöka avgöra om du har en stroke och vilken typ det är. De kommer förmodligen att låta göra en datortomografi eller liknande. Andra möjliga orsaker till dina symtom som läkemedelsbiverkningar och hjärntumör måste uteslutas. Man tar sannolikt blodprov, och gör kanske en magnetröntgen, ett ultraljud och ett EKG.

Behandlingen beror på typen av stroke:

  • Vid ischemisk stroke (blodpropp) måste blodflödet till hjärnan snabbt återupprättas. Detta kan göras genom att administrera trombolytisk (”propp-lösande”) akut intravenös medicin som vävnadsplasminogenaktivator (tPA). Detta är idag standard för tidig behandling av denna typ av stroke. Vanligtvis kan detta bara ges under de första tre timmarna eller så. Det finns potentiella risker med detta läkemedel, såsom hjärnblödning, så din läkare kommer att avgöra om det är lämpligt för dig. I vissa fall används akuta kirurgiska ingrepp för att ta bort en propp. Till exempel används denna procedur ofta när proppen är för stor för tPA att lösa upp den helt. Ibland används båda metoderna.
  • För att behandla hemorragisk stroke arbetar läkare för att kontrollera blödningar och minska det intrakraniella trycket som orsakas av överskottsvätskan. Du kan få läkemedel för att sänka trycket, eller läkemedel för att motverka effekterna av antikoagulantia du kanske tar. Kirurgi används ibland om blödningen är stor. 

Efter att ha genomgått lämpligt ingrepp kommer du att övervakas noga. Efter det kommer fokus att flyttas till att hjälpa dig återhämta så mycket funktion som möjligt och att återgå till ett självständigt liv. Om stroken påverkade den högra sidan av din hjärna, kan den vänstra sidan av kroppen påverkas. Om stroken påverkade den vänstra delen av din hjärna, kan den högra sidan av kroppen påverkas. Hjärnskador på vänster hjärna kan orsaka tal- och språkstörningar. 

Många som överlevt en stroke genomgår ett rehabiliteringsprogram. Man kommer att rekommendera lämpligt program baserat på din ålder, hälsa och graden av funktionshinder från din stroke. Rehab kan börja innan du ens lämnar sjukhuset. Efter att du skrivits ut kan du fortsätta med samma program, byta till öppenvård eller träna hemma. Det är viktigt att komma ihåg att återhämtningen från en stroke är olika för varje person.

Om du har haft en ischemisk stroke eller TIA, kan din läkare rekommendera att du tar blodplättsdämpande läkemedel eller antikoagulantia för att minska risken att få ytterligare en. Trombocytdämpande läkemedel gör att blodplättarna i ditt blod blir mindre klibbiga, så det är mindre troligt att det bildas blodproppar. Aspirin är det vanligast använda läkemedlet för att påverka trombocyterna. Antikoagulerande läkemedel minskar också blodets koagulering. Heparin och warfarin är exempel på antikoagulantia. 

Stroke kan vara förödande, men många människor – särskilt de som får snabb läkarvård – återhämtar sig från dem och fortsätter att leva långa, aktiva liv. Gör vad du kan för att minimera risken för stroke. Men om du har haft en stroke, ge inte upp! Det finns mycket att leva för, och goda möjligheter att fortfarande njuta av livet!

Den stroke-förebyggande effekten av MAZE-proceduren är över 99 %.

Källor:
Centers for Disease Control and Prevention. (nd). Typer av stroke . Stroke. Hämtad 20 mars 2021 från https://www.cdc.gov/stroke/types_of_stroke.htm

Mayo Clinic. (nd). Stroke . Sjukdomar och tillstånd. Hämtad 20 mars 2021 från https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113

Internet Stroke Center. (nd). Vad är en stroke? Hämtad 20 mars 2021 från http://www.strokecenter.org/patients/about-stroke/what-is-a-stroke/

Avslutad:
GA Fox, 1 april 2021