Subkutan implanterbar cardioverter defibrillator (ICD)

Subkutan implanterbar cardioverter defibrillator (ICD)

Översikt: 
En subkutan ICD (S-ICD) är en typ av ICD som implanteras under huden under armhålan och kan ge stötar för att stoppa, eller i vissa fall förhindra, vissa farliga arytmier. 

BAKGRUND

En subkutan ICD (S-ICD) är en ny typ av ICD som implanteras under huden på sidan av bröstet under armhålan. Den är utformad för att förhindra plötsligt hjärtstopp. För många människor är det ett alternativ till en transvenös ICD. En S-ICD används för att behandla patienter som löper risk för två farliga arytmier, ventrikulär takykardi (VT) och ventrikelflimmer (VF). S-ICD övervakar ständigt hjärtslag och ger en automatisk stöt när den upptäcker början till VT eller VF. En studie publicerad 2020 jämförde risken för olämpliga stötar och andra komplikationer från S-ICD och transvenösa ICD och fann att S-ICD var lika bra eller bättre för patienter som inte behövde pacemaker.

S-ICD:s elektriska pulsdosa (placerad under armhålan) är fäst vid en elektrod som löper längs ditt bröstben. Elektroden vilar nära, inte i, hjärtat. Den känner av oregelbundna rytmer och kan ge behandling i form av en stöt. 

Mer information:

BEHÖVER JAG EN ICD?

 • För att avgöra om du behöver en ICD kommer din läkare att använda resultat av diagnostiska tester som EKG, ultraljud, hjärt-MR och eett bandspelar-EKG ( Holter-monitor eller händelseregistrator). De kommer också att använda information om din historia av arytmier och familjehistoria av plötsligt hjärtstopp. Att bestämma om man ska implantera en ICD är ett viktigt medicinskt beslut. Det kräver din läkares kliniska bedömning. 

JÄMFÖRELSE MED TRANSVENÖS ICD

 • Eftersom den inte är transvenös är implantering av en S-ICD mindre invasiv än en traditionell enhet. Elektrodproblem är inte aktuellt med S-ICD:er. Du kan behöva den här enheten om du har strukturella defekter i ditt hjärta som hindrar läkare från att föra in ledningar genom hjärtat. Du kan också vara behöva den om du har andra skäl att vilja undvika en transvenös ICD. 
 • Men S-ICD är inte för alla som behöver en ICD. S-ICD: er är större än de traditionella. På grund av sin storlek är vissa patienter inte lämpliga för en S-ICD.
 • En S-ICD kan inte ge rytm-reglering, s.k. ”pacing”. Patienter som behöver pacing för bradykardi (långsam hjärtfrekvens) behöver ibland en traditionell ICD. Detta innebär också att patienter med ”långsam VT” (med hastigheter mindre än 100 slag per minut) behöver en traditionell ICD, eftersom det kan stimulera dem ut ur arytmin. Vissa patienter är också olämpliga av mer tekniska skäl som har att göra med de sätt på vilka en S-ICD:s mekanism ibland kan leda till en felaktig stöt

INFÖRANDE AV S-ICD

 • Implantation kan kräva en övernattning på sjukhus, eller så kan du få det gjort polikliniskt. Det görs vanligtvis i fullnarkos. Med hjälp av ett 12-15 cm snitt kommer läkaren att placera pulsdosan strax under vänster armhåla. Elektroden som är fäst på enheten förs in under huden till en plats ovanför hjärtat där den fästes. S-ICD kommer sedan att testas medan patienten fortfarande är under narkos. 

RISKER

 • Kirurgiska risker liknar de vid implantation av en transvenös ICD. Eftersom det inte finns några avledningar med en S-ICD är det mindre risk för skador på vener eller hjärta. 
 • Riskerna efter operation liknar också de för en transvenös ICD. Eftersom det inte finns några ledningar finns det vanligtvis färre rörelsebegränsningar direkt efter operationen. 

ÅTERHÄMTNING

 • Om du inte har någon historia av livshotande arytmier kan du vanligtvis återuppta bilkörning strax efter implantationen. Du kan också rekommenderas att undvika kontaktsporter på obestämd tid eftersom kraftig kontakt kan skada din enhet.

ATT LEVA MED EN S-ICD

BILKÖRNING

 • Att köra bil kan vara farligt om du har en S-ICD och tidigare har haft VT eller VF. Arytmier och stötar kan orsaka svimning, vilket är farligt för dig, passagerare, bilister och andra fotgängare. Din läkare kan rekommendera att du inte kör bil de första 6 månaderna med en S-ICD om den implanterades på grund av ett tidigare hjärtstillestånd eller ventrikulär arytmi. Om du inte har några stötar under dessa sex månader kan du kanske köra igen. Om du får en stöt, oavsett om du svimmar eller inte, berätta detta för din läkare och följ dennes rekommendationer. För det mesta kommer du att få avstå från att köra bil tills du har varit stötfri i ytterligare 6 månader. Vanligtvis, om du har en ICD av något slag, kan du inte få ett körkort för yrkesförare.

ELEKTRISKA STÖRNINGAR FRÅN MASKINER

 • Problem med ICD på grund av elektriska störningar är sällsynta, men du bör ändå vidta försiktighetsåtgärder.
 • Det är säkert att prata i mobiltelefon. Du bör undvika att placera den inom 20 cm från din ICD-plats när telefonen är på. ICD:n kan missta din telefons signal för ett hjärtslag och sakta ner din hjärtrytm. 
 • Håll hörlurar minst 20 cm bort från din ICD-plats. Magneter i hörlurar kan störa ICD:n.
 • Håll alla magneter minst 20 cm från din ICD-plats..
 • Din ICD kan utlösa säkerhetslarm på flygplatser. Du kommer att få ett kort för att visa flygplatspersonalen. Handhållna metalldetektorer har en magnet som kan störa din ICD. Begränsa skanning över platsen för din ICD i mindre än 30 sekunder eller begär en manuell sökning.
 • Låt läkare, tekniker och tandläkare veta att du har en ICD. Vissa typer av ICD är säkra med procedurer som MRI eller radiofrekvensablation, men andra är det inte. 
 • Om du måste arbeta med svetsutrustning, motorsågar, högspänningstransformatorer eller motorgeneratorer, håll din ICD minst 60 cm bort från utrustningen. Rådfråga din läkare eller ICD-tillverkaren om säkerheten kring dessa typer av maskiner. 
 • Rådfråga din läkare eller ICD-tillverkaren om säkerheten kring dessa typer av maskiner. Till exempel utgör dessa enheter liten eller ingen risk för din ICD:
 • mikrovågsugnar
 • TV, fjärrkontroller
 • radioapparater
 • brödrostar
 • elektriska filtar
 • rakapparater
 • borrar
 • datorer
 • skannrar
 • skrivare
 • GPS:er. 
 • flygplatspersonalen. Handhållna metalldetektorer har en magnet som kan störa din ICD. Begränsa skanning över platsen för din ICD i mindre än 30 sekunder eller begär en manuell sökning.
 • Låt läkare, tekniker och tandläkare veta att du har en ICD. Vissa typer av ICD är säkra med procedurer som MRI eller radiofrekvensablation, men andra är det inte. 
 • Om du måste arbeta med svetsutrustning, motorsågar, högspänningstransformatorer eller motorgeneratorer, håll din ICD minst 60 cm bort från utrustningen. Rådfråga din läkare eller ICD-tillverkaren om säkerheten kring dessa typer av maskiner. 
 • Rådfråga din läkare eller ICD-tillverkaren om säkerheten kring dessa typer av maskiner. Till exempel utgör dessa enheter liten eller ingen risk för din ICD:
 • mikrovågsugnar
 • TV, fjärrkontroller
 • radioapparater
 • brödrostar
 • elektriska filtar
 • rakapparater
 • borrar
 • datorer
 • skannrar
 • skrivare
 • GPS:er. 

FORTSÄTT MED DINA LÄKEMEDEL

 • Att ha en ICD ger en bra försäkring mot direkt livshotande rytmer som VF och VT. Men det är inget botemedel mot rytmproblem i allmänhet. Stötar från en ICD är något som bör undvikas. Du kommer sannolikt att behöva fortsätta med läkemedel för att minska din puls eller reglera din rytm. Det är viktigt att veta att ICD inte löser alla dina hjärtproblem. Det är tvärtom väldigt viktigt att ta alla dina förskrivna hjärtläkemedel mycket noggrant, även om du har en ICD.

ANDRA ARYTMIER

 •  Många HCM-patienter upplever andra arytmier som förmaksflimmer (afib). För närvarande finns det inga tillgängliga ICD som ger skydd mot dessa andra arytmier.

 Källor:  Kaya, E., Rassaf, T., & Wakili, R. (2019, September 24). Subcutaneous ICD: Current standards and future perspective. PubMed Central. 10.1016/j.ijcha.2019.100409

Kaya, E., Rassaf, T., & Wakili, R. (2019, September 24). Subcutaneous ICD: Current standards and future perspective. PubMed Central. 10.1016/j.ijcha.2019.100409

HCMA 6/2021