Symtomresan


Symtom från HCM kan vara svåra att definiera för vissa patienter då de har levt med ett HCM-hjärta vanligtvis långt innan ”officiell diagnos”, därför har patienten svårt att veta vad som är ”normalt”. Det finns inga speciella symtom eller besvär som är unika för hypertrofisk kardiomyopati, men det finns typiska symtom som patienter upplever. 

Symtom kan uppstå när som helst i en persons liv. Även patienter som tidigare inte haft några eller bara minimala symtom kan bli mer symtomatiska utan synbar anledning. Det är ofta oklart varför symtomen debuterar när de gör. 

Vad orsakar symtom vid HCM? Detta är en multifaktoriell process av hjärtats oförmåga att pumpa och slappna av effektivt. Eftersom HCM är närvarande i flera år före diagnos börjar symtomen oftast inte plötsligt. 

HCM SS har åtagit sig att främja utbildning om symtom och behandlingsalternativ för patienter, deras familjer och vårdpersonal. 

De här sidorna guidar dig till detaljerad information om olika symtom. Det är dock viktigt att förstå att vissa patienter kanske aldrig har några igenkännbara symtom, men ändå löper hög risk för HCM-relaterade komplikationer inklusive plötsligt hjärtstopp.

Symtomresan