Tallium stresstest

Ett tallium-stresstest , även kallat ett hjärt- eller nukleärt stresstest, visar blodflödet in i ditt hjärta medan du tränar och i vila. Testet kan visa storleken på dina fyra hjärtrum, men det används främst för att berätta hur väl dina kranskärl förser din hjärtmuskel med blod. Det kan också visa om din hjärtmuskel är ärrad eller skadad. Detta test kan beställas av din läkare om de misstänker att ditt hjärta inte får tillräckligt med blodflöde under stress, om du har bröstsmärtor eller om du har haft en hjärtattack. Det används inte som ett förstahandstest att diagnostisera HCM.

För att förbereda dig för testet bör du inte äta efter midnatt natten innan testet. Du bör också bära bekväma kläder och skor när du tränar. Undvik koffeinprodukter som kaffe, te och choklad före testet eftersom dessa kommer att störa testet. Vissa receptfria läkemedel och smärtstillande medel innehåller också koffein; se till att kontrollera etiketterna innan du tar dem. Även koffeinfritt kaffe innehåller små mängder koffein. Vissa mediciner kan störa resultatet av ditt test. Dessa inkluderar vissa läkemedel mot astma och mediciner mot erektil dysfunktion. Rådgör med din läkare om dessa. Ta dina andra vanliga mediciner om inget annat sägs.

Under detta test kommer man att starta ett intravenöst dropp, och ett radioaktivt ämne som kallas tallium kommer att injiceras. Du kommer att ligga och vänta i cirka 15-45 minuter. Sedan ska en kamera skanna ditt hjärta och skapa bilder som visar hur väl ämnet har kommit in i ditt blodomlopp och färdats genom ditt hjärta. De flesta kommer därefter få träna på löpband eller stationär cykel. Träningsdelen börjar långsamt men tar fart allteftersom tiden går. Om du inte kan träna får du antingen ett vasodilaterande medel som vidgar dina artärer eller ett läkemedel som får ditt hjärta att slå snabbare och hårdare. Detta simulerar effekterna av träning. Ditt blodtryck och din hjärtrytm kommer att övervakas under hela testet. När ditt hjärta arbetar med sin maximala kapacitet kommer du att lägga dig ner och mer tallium injiceras intravenöst. Kameran kommer att skanna ditt hjärta igen för att skapa bilder. De två uppsättningarna bilder kommer att jämföras.

Vanligtvis upplever man inga negativa effekter av stresstestet. Om du får ett läkemedel för att efterlikna träning kan du känna ett litet nyp när medicinen injiceras, och sedan en varm känsla. Vissa människor upplever också huvudvärk, illamående eller hjärtklappning. Den injicerade medicinen kommer att utsöndras via din urin. Drick mycket vatten under de närmaste dagarna för att få medicinen ur ditt system. Komplikationer från det radioaktiva materialet är mycket sällsynta. Dessa kan inkludera arytmi, hjärtklappning, bröstsmärtor eller obehag, andnöd, stora blodtryckssvängningar eller hudutslag. Det är viktigt att låta labb-personalen veta om du upplever något av dessa symtom under ditt test.

Källor:
Nelson, J., & Sullivan, D. (2018, September 17). Thallium Stress Test. Thallium Stress Test: Purpose, Procedure, and Risk. Retrieved October 16, 2020, from https://www.healthline.com/health/thallium-stress-test

UCSF Health. (2018, 18 6). Nuclear stress test. Nuclear stress test. Retrieved October 16, 2020, from https://www.ucsfhealth.org/medical-tests/007201
BILD: https://4hcm.org/wp-content/uploads/2021/05/Thallium-test-2.png