Transplantation

Översikt:
En hjärttransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär borttagning av ett sjukt hjärta och ersättning med ett friskt mänskligt hjärta från en donator.

Hjärttransplantation utförs på personer med svår hjärtsvikt. Detta kan orsakas av många olika problem, inklusive HCM, kranskärlssjukdom och andra hjärtproblem som klaffsjukdomar. Det är en sista utväg som görs efter att andra behandlingar har misslyckats. Målet är att förlänga ditt liv med ökad livskvalitet.

HJÄRTTRANSPLANTATION ÄR OVANLIGT

Hjärttransplantationer i HCM är inte vanliga och behövs hos färre än 6 % av den totala HCM-populationen. Det finns några få undergrupper av HCM-populationen som kan kräva transplantation. De med allvarlig systolisk dysfunktion – deras hjärtan kan inte pumpa bra – kan vara transplantationskandidater. Likaså kan patienter med allvarlig diastolisk dysfunktion – deras hjärtan kan inte fyllas väl – också vara kandidater. Mycket mer sällan kan transplantation övervägas hos patienter med svåra och instabila arytmier, – vanligtvis kammartakykardi.

EJEKTIONSFRAKTION

Hur bra pumpar ditt hjärta? Ett sätt att mäta detta är din vänsterkammares ejektionsfraktion (LVEF), ofta förkortad som just ejektionsfraktion (EF). Detta värde anger andelen blod i vänster kammare som pressas ut i ett genomsnittligt hjärtslag. Det uttrycks i procent. En normal EF är cirka 55-75%. EF är ofta förvirrande för patienter. Eftersom det är en andel (en fraktion) beror värdet på både täljaren (mängden blod som pumpas ut) och nämnaren (mängden blod i kammaren). Det betyder att din EF kan minska om blodvolymen i kammaren ökar samtidigt som samma mängd pumpas ut. Värdet kan också minska om mängden som pumpas ut minskar. En minskning av EF kan också orsakas på mer än ett sätt.

EF är ett viktigt värde, men i sig berättar det inte läkare allt man behöver veta. Ett sätt att se detta är att förstå att diastolisk dysfunktion (minskad fyllning) tenderar att få EF att öka. Mycket höga och mycket låga EF:s är båda indikationer på att något är fel!

EF under cirka 40% anses vanligtvis innebära allvarlig hjärtsvikt, även om transplantation normalt inte görs förrän EF är ännu lägre. Vid diastolisk dysfunktion kan hjärtat inte slappna av ordentligt och fylls därför inte riktigt mellan slagen. Således är kanske inte EF sänkt. Diastolisk dysfunktion kallas ofta hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

BEDÖMNING FÖR TRANSPLANTATION

Om ditt tillstånd är allvarligt och andra behandlingar inte är effektiva för att hantera ditt tillstånd eller symtom, kan din kardiolog skicka dig till ett hjärttransplantationscenter för en transplantationsbedömning. 

Baserat på bedömningen övervägs om du är:

  • lämplig för en transplantation, i så fall kommer du att hamna på väntelistan för transplantation. Det betyder att du kan bli kallad till en transplantation när som helst.
  • lämplig för en transplantation, men konsulterna anser inte att ditt tillstånd är tillräckligt allvarligt för att motivera att du sätts upp på väntelistan. Om detta händer kommer ditt ärende att granskas regelbundet. Om ditt tillstånd förvärras kommer du att hamna på väntelistan.
  • i behov av ytterligare utredningar eller behandling. Om ditt tillstånd förändras kan du bedömas igen.
  • ett olämpligt fall för en hjärttransplantation. Detta kan bero på olika saker. Transplantationsteamet kommer att förklara varför du inte är lämplig och diskutera hur du kan behandlas vidare. Du kan också hänvisas till ett annat centrum för en second opinion.

I VÄNTAN PÅ TRANSPLANTATION

Om du placeras på transplantationsväntelistan kan ett lämpligt hjärta bli tillgängligt inom några dagar – eller det kan ta många månader eller till och med år. Tyvärr blir inte lämpliga hjärtan tillgängliga för alla. Endast en bråkdel av alla människor får den hjärttransplantation de behöver.

I Sverige har vi sex donationsregioner och tre transplantationsenheter (recepientområden). Ett geografiskt område kan tillhöra olika transplantationsområden beroende på vilket organ som skall doneras/transplanteras. Donationsområden skiljer sig från recepientområden. I vissa av landets städer går donerade organ till en annan enhet än det där områdets patienter i behov av transplantation opereras.
Dessa transplantationsenheter har olika väntelistor och olika tillgång till organ för donation. Väntetiden på livräddande transplantation kan således skilja sig mycket åt beroende på vilken landsända patienten bor i.

Listningen för transplantation görs hos ett transplantationscenter. Anledningen är att hjärtan bara håller en kort tid, högst fyra timmar, när de lämnat givarens kropp. Oavsett hur bra matchningen mellan dig och ett potentiellt donatorhjärta är, måste du vara inom relativt kort avstånd för att en transplantation ska vara möjlig. Det innebär också att du måste vara tillgänglig för att bli kontaktad, och redo att gå på operation, om centret ringer dig med beskedet att ett lämpligt hjärta finns att tillgå. Det är viktigt att ha med sig en mobiltelefon och att meddela centret om man måste lämna området.

Det är naturligt för dig att känna dig upprymd, känslomässig eller orolig inför din operation och livet efteråt. Kom ihåg att ett transplanterat hjärta inte är mer än en ny pump – det förändrar inte din personlighet eller beteenden.

OPERATIONEN

En hjärttransplantation tar vanligtvis mellan fyra och sex timmar:

  • I början av operationen får du generell narkos.
  • Kirurgen kommer att göra ett snitt i ditt bröstben för att komma åt ditt hjärta. Du kommer att kopplas till en hjärt-lungmaskin som får blodet att cirkulera runt din kropp.
  • Din kirurg kommer sedan att arbeta med att transplantera ditt nya hjärta.
  • När detta är klart kommer ditt nya hjärta börja slå igen. När ditt hjärta börjar ta över pumpfunktionen och ditt tillstånd är stabilt stängs hjärt-lungmaskinen av. 
  • Kirurgen kommer sedan att sluta ditt bröstben med tråd, som kommer att stanna där resten av ditt liv.
  • Bra för anhöriga att veta är att när du kommer från operation så har du fått väldigt många slangar och elektroder kopplade till kroppen, allt för att ha så god kontroll som möjligt av dina värden under och efter operationen; det kommer vara minst en central venkateter (CVK), perifer venkateter (PVK), artärnål (som ger exakt blodtryck kontinuerligt), urinkateter (KAD), kanske klisterremsor i pannan och över njuren (INVOS, som mäter syremättnaden i hjärna och njure).

SJUKHUSVISTELSE

Efter operationen flyttas du till intensivvårdsavdelningen. De flesta människor vaknar dagen efter. Du kommer att vara sövd och andas med hjälp av en ventilator tills du kan andas själv.

Längden på sjukhusvistelsen varierar. Vissa människor kan lämna sjukhuset inom en vecka. Vanligtvis behövs dock en vistelse på två veckor eller mer. 

ÅTERHÄMTNING EFTER OPERATION

Under de första månaderna efter operationen kommer du att behöva besöka sjukhuset – du kan till och med behöva bo nära transplantationscentret. Ditt transplantationsteam kommer att prata med dig om praktiska arrangemang efter din operation. Även om du kommer att vara svag efter operationen kan återhämtningen gå mycket snabbt. Det är viktigt att gradvis bygga upp din aktivitetsnivå. Du bör undvika aktiviteter som involverar lyft och tryck tills ditt bröstben är helt läkt, vilket kan ta upp till tre eller fyra månader. När du känner dig i form och vältränad kan du börja göra saker som lätt dammsugning eller lätt trädgårdsarbete.

När du har återhämtat dig från operationen bör du kunna återgå till ett brett utbud av aktiviteter inklusive bilkörning och fysisk aktivitet – vissa människor kan till och med gå tillbaka till jobbet.

LIVSLÅNGA FRÅGOR 

Du kommer att behöva ta ett antal läkemedel  inklusive immunosuppressiva medel, under resten av ditt liv. Utan dem skulle din kropp snabbt uppfatta ditt nya hjärta som ”främmande” och försöka stöta bort det. Denna typ av medicin kan ha biverkningar som din läkare kommer att diskutera med dig. Eftersom du kommer att ta immunosuppressiva medel, kommer du att vara mycket mer mottaglig för smittsamma sjukdomar och måste vidta försiktighetsåtgärder mot infektion.

Många människor som har genomgått en framgångsrik hjärttransplantation fortsätter att leva långa och friska liv. Över tre fjärdedelar av hjärttransplanterade patienter lever i över fem år.

Det är viktigt att komma ihåg att medan du inte längre har HCM har du bytt ut en uppsättning medicinska problem mot nya. Transplantation är inte som att ersätta en dålig del i din bil! Att hantera ditt nya hjärta är ett ansvar och det måste tas lika seriöst som du tog din HCM. 

Detta är en bild på donerade HCM-hjärtan som transplanterade patienter har skänkt för att forskningen bättre ska förstå anatomin i ett HCM-hjärta.

Hearts